Ako dostať dolu zdviháky obytného vozidla a stabilizovať obytné vozidlo

Nezáleží na tom, aký typ obytného vozidla vlastníte, malo by mať 4 výrobcom namontované zdviháky v blízkosti každého rohu. K dispozícii budete mať buď automatické hydraulické zdviháky, ktoré dokážu vaše obytné vozidlo vyrovnať aj stabilizovať stlačením tlačidla, alebo manuálne stabilizačné zdviháky, ktoré sú určené len na stabilizáciu vášho obytného vozidla po jeho úspešnom vyrovnaní. V oboch prípadoch je spustenie zdvihákov zvyčajne jednoduchý proces – a vždy dôležitý!

Metóda 1 z 2: Automatické hydraulické zdviháky

Parkujte na rovnom, stabilnom a pevnom podklade. Ani tie najlepšie hydraulické zdviháky nedokážu vyrovnať a stabilizovať obytné vozidlo, ktoré je zaparkované na veľmi nerovnom, mäkkom alebo sypkom podklade. Hoci miesto, ktoré si vyberiete, nemusí byť dokonale rovné, nájdite čo najrovnejšie miesto, ktoré je zároveň stabilné a pevné. Vyhnite sa blatistým oblastiam alebo miestam s hrubými vrstvami sypkého štrku.[1]

 • Ak je pôda trochu nerovná, zaparkujte karavan tak, aby bol predný koniec nižšie ako zadný. Zníži sa tým pravdepodobnosť náhodného zrolovania.

Položte podložky pod zdviháky na zem, aby boli pod vysunutými zdvihákmi. Určite miesta 4 zasunutých zdvihákov v blízkosti každého rohu vášho obytného vozidla. Predstavte si, kde sa zdviháky po vysunutí budú dotýkať zeme, a na tieto miesta položte podložky pod zdviháky. Ak je pôda obzvlášť hrboľatá v miestach, kde budú podložky, odstráňte všetky väčšie kamene a použite lopatu na vyrovnanie – alebo premiestnite obytný automobil natoľko, aby ste sa dostali preč z týchto miest.[2]

 • Podložky pod zdviháky obytných vozidiel často vyzerajú ako voľné závažia v tvare kotúča alebo obrátených vedier. Hľadajte ich na internete alebo u predajcov obytných automobilov a zariadení pre voľný čas.

Stlačte tlačidlo „auto level“ (alebo podobné tlačidlo) na vyrovnanie a stabilizáciu vášho obytného vozidla. V prípade vodováh od spoločnosti Lippert/LCI, čo je veľmi rozšírená značka, používajte čierny ovládací panel s niekoľkými tlačidlami – vrátane „automatického vyrovnania“ – a LCD displejom. Stlačením tlačidla „on/off“ zapnite jednotku a rozsvieťte LCD displej, potom stlačte tlačidlo „auto level“ na spustenie zdvihákov a stabilizáciu vášho obytného vozidla.[3]

 • Každý zdvihák je možné spustiť, vyrovnať a stabilizovať aj samostatne pomocou ovládacieho panela Lippert/LCI, ale pravdepodobne to urobíte len v prípade, že dôjde k nejakej poruche automatického vyrovnávača. Pozrite si príručku k výrobku, kde nájdete pokyny.
 • Ostatné značky zvyčajne používajú podobný ovládací panel a proces vyrovnávania. Konkrétne informácie vždy nájdete v príručke k výrobku.
 • Keď je čas zasunúť podpery, jednoducho zapnite ovládací panel Lippert/LCI a stlačte tlačidlo „zasunúť“. Podobné tlačidlo hľadajte aj na iných modeloch.

Problémy riešte kontrolou príručky a vizuálnou kontrolou. Hoci by vaše hydraulické zdviháky mali fungovať bez problémov, vždy existuje možnosť, že sa vyskytnú problémy. Ak sa na ovládacom paneli zobrazí upozornenie, že jeden alebo viacero zdvihákov sa nevysunulo, pozrite si príručku majiteľa, kde nájdete možnosti riešenia problémov. Možno budete môcť napríklad problematické zdviháky spustiť jednotlivo, alebo budete musieť zasunúť a znova spustiť všetky zdviháky.[4]

 • Ak chcete pomôcť pri diagnostike potenciálneho problému, pozrite sa na každý zdvihák. Ak vidíte poškodenie zdviháka, unikajúcu hydraulickú kvapalinu alebo iné potenciálne problémy, postupujte podľa návodu na riešenie problémov alebo prejdite k vyhľadaniu externej pomoci.
 • Nepokúšajte sa ručne spustiť zdvihák, pokiaľ sa neriadite osobitnými pokynmi.

Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na mechanika alebo iných nadšencov pre obytné vozidlá. Ak systém automatického vyrovnávania aj napriek vašej snahe o svojpomocnú opravu naďalej zlyháva, zavolajte na linku pomoci výrobcu obytného vozidla, poskytovateľa cestnej asistencie (napríklad AAA) alebo mobilného mechanika obytného vozidla. Ak vám nevadí, že vám pomôžu neprofesionáli, opýtajte sa iných obytných automobilov v kempe alebo na jednej z mnohých webových stránok nadšencov pre obytné automobily. Členovia komunity sú zvyčajne ochotní pomôcť kolegom, ktorí majú radi obytné vozidlá![5]

 • Neprofesionálnu pomoc vždy berte s rezervou. Nie každý odborník na obytné vozidlá je odborník, za ktorého sa vydáva! Najbezpečnejšie je obrátiť sa na profesionála a požiadať ho o pomoc.

Metóda 2 z 2: Manuálne stabilizačné zdviháky

Nájdite si čo najrovnejšie a najpevnejšie parkovacie miesto. Prácu pri vyrovnávaní a stabilizácii obytného vozidla si uľahčite tým, že zaparkujete na vhodnom mieste! V ideálnom prípade by mala byť pôda pevná a rovná, preto manévrujte na parkovisku, kým sa nedostanete do najlepšej dostupnej polohy. Ak váš karavan musí stáť na mierne nerovnom teréne, znížte pravdepodobnosť náhodného prevrátenia tak, že zaparkujete tak, aby predné pneumatiky boli na nižšom teréne ako zadné pneumatiky.[6]

 • Požiadajte spolujazdca, aby vám pomohol nájsť najlepšiu polohu na zaparkovanie mimo vozidla.

Vyrovnajte svoje obytné vozidlo pred spustením stabilizačných zdvihákov. Umiestnite tesársku (bublinkovú) vodováhu na vnútorný povrch, napríklad na pracovnú dosku. V prípade potreby položte na zem vyrovnávacie bloky a jazdite na ne, aby ste vyrovnali obytné vozidlo zo strany na stranu. Umiestnite klinové bloky na kolesá, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu. V prípade potreby odpojte obytný automobil od ťažného vozidla. Vyrovnajte obytné vozidlo spredu dozadu nastavením podperného zdviháka (zdviháka jazyka) v prednej časti obytného vozidla, zvyčajne otáčaním rukoväte v smere hodinových ručičiek. Počas celého procesu sa riaďte konkrétnymi pokynmi pre vaše obytné vozidlo.[7]

 • Vždy pamätajte, že na rozdiel od automatických hydraulických zdvihákov, ktoré vyrovnávajú aj stabilizujú, ručné zdviháky sú určené len na stabilizáciu. Pred stabilizáciou je na vás, aby ste ručne vyrovnali RV. Nepokúšajte sa vyrovnať obytné vozidlo pomocou zdvihákov – zlomíte ich!

Položte podložku pod zdvihák na každé miesto, kde pristane noha zdviháka. Podložky pod zdviháky zväčšujú plochu pätky každého zdviháka, čo pomáha zabrániť zapadnutiu zdviháka do zeme. Odhadnite, kde sa bude každý stabilizačný zdvihák dotýkať zeme, a položte tam podložku. Použite vyrobené podložky pod zdviháky, ktoré vyzerajú ako disky alebo prevrátené vedrá, alebo sa spoľahnite na hrubé kusy odpadového dreva s rozmermi aspoň 8 × 8 × 1 palec (20.3 × 20.3 × 2.5 cm) v rozmeroch.[8]

 • Podložky pod zdviháky sú veľmi dôležité na mäkkom podklade, ale používajte ich bez ohľadu na tvrdosť podkladu. Používajte ich, aj keď parkujete na príjazdovej ceste alebo parkovisku, aby ste chránili betón alebo dlažbu pred poškodením.

Najskôr spustite 2 zdviháky na rovnakej strane, pričom sa medzi nimi pohybujte tam a späť. Inými slovami, začnite s jednou z nasledujúcich kombinácií: 2 zdviháky vpredu (čo je preferovaný východiskový bod pre niektorých profesionálov v oblasti RV), 2 vzadu, 2 vpravo alebo 2 vľavo. Keď ste pripravení začať spúšťať zdviháky, spúšťajte jeden, kým sa takmer nedotkne zeme, prepnite na druhý a urobte to isté a prepínajte ich tam a späť, kým nie sú umiestnené presne tak, ako treba.[9]

 • Ak úplne spustíte jeden zdvihák za druhým, namiesto toho, aby ste pracovali postupne, môže sa stať, že sa vaše obytné vozidlo vychýli z roviny.

Pripevnite kľuku a otáčaním v smere hodinových ručičiek spustite každý zdvihák. Väčšina obytných vozidiel má nožnicové zdviháky, ktoré sa dvíhajú alebo spúšťajú pripevnením a otáčaním kľukovej rukoväte. Zasuňte koniec kľuky na nastavovací gombík, ktorý zvyčajne vyzerá ako odkrytá hlava skrutky. Jednou rukou držte kľučku na mieste a druhou otáčajte v smere hodinových ručičiek – ramená nožnicového zdviháka sa pomaly rozvinú a vytvoria tvar kosoštvorca.[10]

 • Ručné spustenie zdvihákov zvyčajne nie je namáhavá práca, ale zaberie nejaký čas. Ako alternatívu si môžete na internete zakúpiť „adaptér pre vŕtačku so zásuvkou na zdvihák pre obytné vozidlá“, ktorý sa pripája k elektrickej vŕtačke. Táto malá pomôcka zmení vaše manuálne zdviháky na poloautomatické!
 • Správny spôsob spustenia konkrétneho typu stabilizačných zdvihákov nájdete v návode na obsluhu.

Zastavte spúšťanie zdviháka, keď sa pevne dotýka podložky zdviháka. Po spustení prvého páru zdvihákov tak, aby sa takmer dotýkali podložiek zdvihákov, dolaďte každý zdvihák osobitne. Pre lepšiu kontrolu kľuku spúšťajte v smere hodinových ručičiek pomalším tempom a zastavte, keď pocítite mierny, ale nie úplný odpor spôsobený kontaktom päty zdviháka s podložkou zdviháka (a zemou pod ním). Druhý zdvihák spúšťajte, kým nepocítite rovnaký odpor.[11]

 • Nezabudnite, že ručné zdviháky slúžia na stabilizáciu, nie na vyrovnávanie alebo zdvíhanie obytného vozidla. Nevyťahujte ich tak hlboko, aby sa pneumatiky v akejkoľvek miere odlepili od zeme.

Po nastavení prvých dvoch zdvihákov nastavte zostávajúce 2 zdviháky. Postupujte rovnako ako predtým, vracajte sa sem a tam medzi zdvihákmi a postupne ich spúšťajte do správnej polohy. Keď sú zvyšné 2 zdviháky pevne pripevnené k podložkám zdvihákov, urobte rýchlu obhliadku a skontrolujte, či všetky 4 zdviháky majú rovnaký typ pevného kontaktu.[12]

 • Vyskúšajte stabilitu a podľa potreby mierne znížte alebo zvýšte zdviháky. Nastúpte do svojho obytného vozidla a prejdite sa po interiéri – ak chcete, dokonca trochu poskočte hore a dole! Ak sa obytné vozidlo stále trochu kýve, zistite, ktorá strana alebo roh sa zdá byť najmenej stabilný. Vráťte sa von a mierne spustite zdvihák (zdviháky) na vratkom rohu alebo strane a/alebo skúste mierne zasunúť zdvihák (zdviháky) na opačnom rohu alebo strane. Dolaďujte zdviháky a skúšajte ich stabilitu, kým nebudete spokojní.[13]

  • Ak sa obytné vozidlo výrazne nekýve, je bezpečné ho dočasne používať, aj keď je jeden alebo viacero ručných stabilizačných zdvihákov pokazených alebo nefunkčných. Stabilizačné zdviháky nechajte opraviť čo najskôr, ako to bude možné.
 • Odkazy