Ako doviezť auto z Japonska do USA: 13 krokov

Japonské autá sú dobre skonštruované a vyzerajú skvele, a ak ste žili v Japonsku, možno si budete chcieť nechať auto na jazdenie v Amerike, alebo ste Američan, ktorý si chce kúpiť auto priamo z Japonska. Prečítajte si kroky potrebné na dovoz auta z Japonska, aby bolo pripravené na jazdu v USA!

Časť 1 zo 4:Vyhľadanie a kontrola japonského auta

Navštívte Japonsko alebo sa pozrite online. Nájdite požadované auto návštevou predajcov áut alebo aukcií v Japonsku, požiadajte o to priateľa alebo vyhľadajte auto na internete. Alebo sa rozhodnite doviezť auto, ktoré už vlastníte, a ponechať si ho v Japonsku.

Vyhľadajte vozidlo, ktoré je v súlade s U. Skontrolujte svoje vlastné vozidlo alebo si kúpte vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky U.S. normy pre bezpečnosť a emisie tak, že skontrolujete oficiálne zoznamy vozidiel, ktoré vyhovujú alebo sa dajú upraviť tak, aby spĺňali všetky požiadavky.[1]
Dôveryhodný zdroj
Národného úradu pre bezpečnosť cestnej premávky
U.S. vládna agentúra zodpovedná za tvorbu a presadzovanie federálnych bezpečnostných noriem pre motorové vozidlá
Prejsť na zdroj

Skontrolujte, či sú na vozidle platné nálepky. Skontrolujte, či je vozidlo v súlade s U.S. normami tak, že vozidlo skontroluje alebo dá skontrolovať niekomu inému na dve rôzne nálepky. Hľadajte nálepku Ministerstva dopravy (DOT) v dverách na strane vodiča vozidla a nálepku Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) na motore vozidla.[2]

 • Ak niektorá z týchto nálepiek chýba, budete musieť získať list alebo certifikát od certifikovaného výrobcu vozidla, v ktorom sa uvádza, že vozidlo spĺňa U.S. normy.
 • Ak dovážate vozidlo, ktoré je staršie ako 25 rokov, nemusí spĺňať požiadavky EPA a DOT, hoci aj tak budete musieť vyplniť dokumenty EPA a DOT, aby ste mohli vozidlo precliť cez colnú správu a ochranu hraníc (CBP).[3]

Zaistite si nezávislého dovozcu pre nevyhovujúce vozidlo. Ak vozidlo nespĺňa požiadavky U.S. bezpečnostnými a emisnými normami, budete ho musieť doviezť prostredníctvom nezávislého komerčného dovozcu (ICI), ktorý vykoná úpravy, aby bolo vozidlo v súlade s EPA, alebo registrovaného dovozcu (RI), ktorý vykoná bezpečnostné úpravy schválené ministerstvom dopravy, predtým, ako vám ho vydá. Upozorňujeme, že niektoré vozidlá nemusia byť oprávnené na tieto úpravy dovozcu.[4]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Colná a hraničná ochrana
Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčenie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných zákonov
Prejsť na zdroj

 • Pred začatím procesu dovozu vozidla si na webovej stránke Agentúry pre ochranu životného prostredia vyhľadajte ICI.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
  Nezávislý u.S. vládny orgán zodpovedný za podporu bezpečných environmentálnych postupov
  Prejsť na zdroj
  Na stránke Národného úradu pre bezpečnosť cestnej premávky nájdete RI.
 • Výhodou použitia ICI alebo RI je, že môžete byť schopní doviezť požadované vozidlo, aj keď nespĺňa požiadavky U.S. normy na začiatku. Nevýhodou však je, že poplatky spojené s úpravou a dovozom vozidla týmto spôsobom sú veľmi vysoké.

Časť 2 zo 4:Vyplnenie dokumentov

Vyplňte formulár EPA 3520-1. Vyplňte tento formulár Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA), ktorý možno získať online a vyplniť pred dovozom vozidla. Budete potrebovať podrobné informácie o značke a modeli vozidla, stave a použití vozidla a ICI (ak sa uplatňuje).

Vyplňte formulár DOT HS-7. Vyplňte tento formulár ministerstva dopravy (DOT), ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť pred dovozom. Potrebujete informácie o značke a modeli vozidla, dátume a prístave vstupu do U.S., a RI (ak sa uplatňuje).

Vyplňte formulár CBP 7501. Vyplňte tento formulár s údajmi o vozidle a jeho hodnote ako dôkaz o dovoze prostredníctvom colnej a hraničnej ochrany (CBP). Vyplňte tento formulár v platnom prístave CBP (zvyčajne tam, kde prvýkrát vstúpi do U.S.). Budete potrebovať:

 • platný doklad o vlastníctve: originál osvedčenia o vlastníctve alebo overenú kópiu originálu
 • List/osvedčenie výrobcu: uvádza, že vozidlo je v súlade s U.S. normy EPA a DOT (tento dokument nepotrebujete, ak vozidlo už má platné nálepky)
 • Vyplnený formulár EPA 3520-1 a formulár DOT HS-7.[6]

Časť 3 zo 4:Preprava vozidla

Pred odoslaním nechajte vozidlo vyčistiť. Zabezpečte, aby vozidlo bolo bezprostredne pred prepravou dôkladne postriekané parou alebo vyčistené, aby prešlo kontrolou U.S. Požiadavka ministerstva poľnohospodárstva na odstránenie cudzorodej zeminy z podvozkov dovážaných automobilov.[7]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Colná a hraničná ochrana
Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčovanie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných zákonov
Prejsť na zdroj

Vyberte si dopravcu. Nájdite spoločnosť na prepravu vozidiel do USA.S., a požiadajte ich, aby vám oznámili dátum príchodu, aby ste mohli predložiť dokumenty na colnú správu a ochranu hraníc (CBP).

 • Proces prepravy by mal trvať približne 10 až 17 dní za 1 500 až 4 200 amerických dolárov v závislosti od vozidla a prístavu vstupu.[8]

Vyzdvihnite si vozidlo v prístave. Vyberte si najbližší prístav, do ktorého sa má vaše vozidlo prepraviť; väčšina prepravných spoločností prepravuje do prístavov po celom území USA.S. Upozorňujeme, že prvý prístav vstupu do U.S. je miesto, kde sa vozidlo skontroluje v rámci colnej a hraničnej ochrany (CBP).

 • Ak nemôžete byť prítomní v prvom vstupnom prístave, budete musieť na vybavenie vstupu využiť sprostredkovateľa CBP.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Colná správa a ochrana hraníc
  Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčenie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných zákonov
  Prejsť na zdroj
  Väčšina prepravných spoločností bude vyžadovať aj notársky overený list o splnomocnení pre inú osobu ako vás na vyzdvihnutie vozidla.[10]

Časť 4 zo 4:Príprava na jazdu s vozidlom v U.S.

Zaplatiť všetky colné poplatky. Zaplaťte colný poplatok za vaše vozidlo na základe ceny, ktorú ste zaň zaplatili, alebo jeho hodnoty podľa modrej knihy. Colné sadzby sú 2.5 % na osobné vozidlá a 24 % na nákladné vozidlá. Môžete využiť výnimku z tohto poplatku, ak ste U.S. rezidenta; overte si to na Colnej správe a ochrane hraníc (CBP).[11]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Colná a hraničná ochrana
Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčovanie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných predpisov
Prejsť na zdroj

Zaplatiť federálnu daň. V závislosti od typu vášho vozidla niektoré dovážané vozidlá podliehajú U.S. Daň za používanie plynového motora. Zaplaťte daň, ak má vaše vozidlo spotrebu paliva nižšiu ako 22.5 míľ na galón, ktoré môže určiť výrobca alebo nezávislý odborník v U.S.[12]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Colná a hraničná ochrana
Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčenie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných zákonov
Prejsť na zdroj

 • Získajte platné evidenčné čísla a registráciu. Zaregistrujte dovezené vozidlo a získajte štátne poznávacie značky na miestnom oddelení motorových vozidiel (DMV). Opýtajte sa, aké dokumenty potrebujú od vás alebo od colnej a pohraničnej ochrany (CBP) na vykonanie týchto opatrení v prípade zahraničného vozidla. Možno budete potrebovať alebo chcieť získať aj medzinárodnú registračnú značku.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Colná správa a ochrana hraníc
  Federálny orgán presadzovania práva zodpovedný za monitorovanie U.S. hranice, uľahčovanie medzinárodného obchodu a dodržiavanie colných zákonov
  Prejsť na zdroj
 • Odkazy