Ako efektívne komunikovať po telefóne: 6 krokov

Efektívna komunikácia po telefóne si vyžaduje jasnosť prejavu, znalosť toho, čo chcete povedať, a ochotu zapojiť sa do komunikácie pomocou dobrých schopností počúvania a podnetov. Tento článok obsahuje niektoré základné informácie potrebné na efektívnu komunikáciu počas telefonického rozhovoru.

Kroky


Zodvihnite telefón a uveďte, kto ste. Pre volajúceho môže byť dezorientujúce, keď nevie, s kým hovorí. Pri odpovedi sa snažte hovoriť jasným a veselým hlasom, pretože tak sa rozhovor dobre začína.


Hovorte zreteľne. Dobre vyslovujte slová a snažte sa vyhnúť mrmlaniu, gýču alebo príliš rýchlemu rozprávaniu. Ak osoba na druhej strane zle počuje alebo hovorí iným jazykom ako vy, hovorte pomaly a buď trochu hlasnejšie, alebo zreteľnejšie ako zvyčajne.


Používajte slová, ktoré dávajú druhej osobe zmysel. Nemá veľký zmysel hovoriť tínedžerskou rečou so staršou babičkou. Nemusí to nutne „pochopiť“. Prispôsobte svoj jazyk poslucháčom.


Používajte dobrý, opisný jazyk, keď sa snažíte vyvolať v mysli poslucháča obrazy. Ak potrebujete niečo dobre opísať, snažte sa zvoliť slová, ktoré identifikujú jeho tvar, farbu, veľkosť atď.


Pred telefonátom si zapíšte dôležité body. Ak sa obávate, že pri telefonáte niečo zabudnete alebo že sa vám zvrtne jazyk a nepoviete to, čo ste chceli, napíšte si pred telefonátom podnety a majte ich pred sebou. Odvolajte sa na ňu, ak budete počas hovoru rozrušení.


  • Počas hovoru opakujte dôležité body.