Ako efektívne používať notebook ako študent: 11 krokov

Notebook môže byť skvelým nástrojom, ktorý vám pomôže pri štúdiu. Možnosť písať si poznámky a referáty na počítači vám uľahčí písanie a úpravu a pomôže vám udržať si poriadok. Prístup na internet vám navyše umožní kontakt so svetom informácií, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť akýkoľvek predmet. Pri práci s notebookom však môžete byť náchylní na rozptýlenie v triede aj doma, preto je dôležité dbať na to, ako túto technológiu používate.

Metóda 1 z 2:Používanie notebooku v triede


Dodržiavajte pokyny stanovené učiteľom alebo školou. Učiteľ by mal na začiatku kurzu jasne stanoviť pravidlá používania prenosných počítačov. Nezabudnite venovať pozornosť týmto pravidlám a dôsledne ich dodržiavať.[1]

 • Napríklad vám môže byť zakázané mať otvorený notebook počas prednášok alebo môžete mať povolený prístup len k určitým programom alebo webovým stránkam. Môžete mať tiež povolené priniesť si notebook len v niektoré dni.
 • V niektorých prípadoch môže tieto pravidlá stanoviť škola, a nie konkrétny učiteľ.

Tip: Ak vás učiteľ požiada, aby ste si nainštalovali konkrétny softvér pre jeho kurz, urobte to, ak je to možné, ešte pred začiatkom hodiny.


Napíšte svoje poznámky vlastnými slovami. Keď počúvate prednášku na hodine, snažte sa nepísať presne to, čo učiteľ alebo profesor hovorí slovo za slovom. Namiesto toho pozorne počúvajte, čo hovoria, a dôležité slová a pojmy si zapisujte do poznámok. Nebojte sa písať v celých vetách a poznačte si akékoľvek doplnkové čítanie alebo dodatočné materiály, na ktoré sa učiteľ počas prednášky odvoláva.[2]

 • Môžete tiež uviesť otázky, ktoré by ste mohli mať. Keď sa potom budete učiť, môžete sa pokúsiť nájsť odpoveď na tieto otázky v poznámkach alebo v učebnici.


Zatvorte alebo odinštalujte programy, ktoré by vás mohli rozptyľovať. Hoci váš notebook môže byť mocným nástrojom na učenie, obsahuje aj veľa príležitostí na to, aby ste sa počas hodiny rozptyľovali. Pred začiatkom hodiny vypnite všetky aplikácie na zasielanie správ, hry, upozornenia zo sociálnych sietí atď. Vyhnite sa tiež otváraniu webových stránok alebo aplikácií, ktoré nesúvisia s tým, čo sa deje na hodine.[3]

 • Aj keď zatvorenie oznámenia trvá len sekundu, môže spôsobiť, že zmeškáte niečo dôležité, čo hovorí váš učiteľ.
 • Môžete tiež použiť režim lietadla, aby ste počas vyučovania úplne vypli internet.


Používajte softvér na zvýšenie produktivity, ktorý vám pomôže udržať si disciplínu počas vyučovania. Ak máte problémy s používaním samokontroly alebo ak si nie ste istí, ako vypnúť oznámenia bez odinštalovania aplikácie, skúste si vyhľadať rozšírenie alebo aplikáciu, ktorú si môžete prispôsobiť tak, aby blokovala určité webové stránky alebo aplikácie. K dispozícii je množstvo rôznych typov softvéru na zvýšenie produktivity, ktoré si môžete prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.[4]

 • Do svojho webového prehliadača si môžete napríklad nainštalovať rozšírenie, ktoré vám zablokuje vstup na určité webové stránky počas vyučovania alebo počas štúdia, alebo ktoré obmedzí počet hodín, počas ktorých môžete tieto stránky počas dňa používať.


Buďte ohľaduplní k spolužiakom. Váš notebook môže počas vyučovania nielen rozptyľovať vašu pozornosť – môže tiež sťažovať sústredenie ľudí okolo vás. Počas vyučovania nepočúvajte hudbu, nepozerajte videá, nehrajte hry a nepozerajte sa na žiadne obrázky, ktoré by mohli rozptyľovať alebo urážať.[5]

 • Zvážte možnosť sedieť v zadnej časti triedy, ak študenti na vašom kurze bežne nepoužívajú notebooky. Takto si každý, koho by to mohlo rozptyľovať, môže sadnúť pred vás a nevidieť na obrazovku.


Zvážte, či necháte svoj notebook doma, ak nie je potrebný na vyučovaní. Ak ste vyskúšali niekoľko vecí na zvýšenie svojej produktivity, ale stále sa vám stáva, že vás notebook na hodine rozptyľuje – alebo si uvedomujete, že jednoducho nie ste takí rýchli alebo efektívni ako bez neho – možno ho budete musieť nechať doma. Takto nebudete mať ani pokušenie použiť ho na kontrolu Insta počas hodiny.[6]

 • Pomôže to tiež ochrániť váš notebook pred poškodením v batohu alebo počas vyučovania.

Metóda 2 z 2:Práca mimo vyučovania


Vyhľadajte si na internete informácie o tom, čo študujete. Jednou z najväčších výhod používania notebooku na štúdium je to, že sa môžete pripojiť na internet a dozvedieť sa viac o danom predmete. Uistite sa však, že na získanie informácií používate len dôveryhodné zdroje.[7]

 • Môžete napríklad použiť vedecké vyhľadávače, ako sú Google Scholar, LexisNexis alebo JSTOR. Tieto už majú overené svoje zdroje, aby sa zabezpečilo, že sú dôveryhodné a autoritatívne.
 • Zvyčajne sa môžete spoľahnúť na webové stránky s príponou .gov, keďže ich prevádzkujú štátne inštitúcie. Väčšina .edu zdroje sú tiež dôveryhodné, pretože sú umiestnené na školských webových stránkach. Študenti však niekedy môžu mať prístup k príspevkom na týchto stránkach, preto tieto zdroje posudzujte kriticky.
 • Zdroje z dôveryhodných inštitúcií, ako je Mayo Clinic alebo Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), sú seriózne. Vyhnite sa však zdrojom so zjavnou zaujatosťou, ako je napríklad organizácia Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA), pretože ich informácie môžu byť skreslené tak, aby zodpovedali ich zámerom.


Opíšte si svoje poznámky a uložte ich do usporiadaných súborov. Bez ohľadu na to, či si poznámky píšete počas hodiny na počítači alebo si ich robíte ručne, je pravdepodobné, že ste si ich zapisovali narýchlo, takže môžu pôsobiť chaoticky alebo neúplne. Po škole si nájdi chvíľu času a napíš si poznámky do textového editora. Používajte úplné vety a správnu gramatiku, potom sa na tieto poznámky odvolávajte pri učení sa na testy a skúšky.[8]

 • Poznámky si ukladajte do samostatných priečinkov pre každú triedu. Môžete mať napríklad priečinok na angličtinu, jeden na dejepis a jeden na biológiu. Ak chcete, môžete mať aj podpriečinky pre rôzne kapitoly.
 • Ak je vo vašich poznámkach niečo, čo nedáva celkom zmysel, budete vedieť, že sa pri štúdiu musíte na túto oblasť zamerať.

Tip: Písanie poznámok na stroji vás ochráni pred stratou celej práce, ak náhodou stratíte školský zošit alebo zakladač.


Svoje písomky si napíšte na počítači, aby sa vám ľahšie čítali. Väčšina učiteľov v súčasnosti vyžaduje, aby ste všetky väčšie výskumné práce pred odovzdaním napísali na počítači. Aj keď to nevyžadujú, písanie písomiek na stroji je užitočné, pretože sa tak oveľa ľahšie čítajú. Možno vám to dokonca urýchli písanie písomiek, takže budete mať viac času na veci, ktoré vás bavia![9]

 • Písanie dokumentov na počítači je užitočné aj pri ich editovaní, pretože vám umožňuje ľahko vykonávať zmeny bez toho, aby ste museli začať všetko odznova.


Stiahnite si všetky študijné pomôcky, ktoré vám odporučil učiteľ. Váš učiteľ alebo profesor môže používať softvér, ktorý vám umožní prezerať alebo počúvať predchádzajúce prednášky, dozvedieť sa viac o danej téme, klásť otázky, absolvovať cvičné kvízy a podobne. Ak je niektorá z nich k dispozícii, využite ju![10]

 • Môžete si tiež stiahnuť vlastné aplikácie, aby ste sa o danom predmete dozvedeli viac. Ak sa napríklad učíte španielčinu, môžete použiť softvér ako Rosetta Stone, ktorý vám pomôže naučiť sa jazyk.

 • Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojich učiteľov, profesorov alebo spolužiakov. Ak niečomu v učebnici alebo v poznámkach nerozumiete alebo ak by ste o nejakej téme chceli získať viac informácií, skúste poslať e-mail svojmu učiteľovi alebo profesorovi. Môžete sa ich tiež opýtať, či neuprednostňujú inú komunikáciu, napríklad aplikáciu na zasielanie správ v rámci celej školy.[11]

  • Na vytvorenie študijných skupín so spolužiakmi môžete použiť aj aplikácie ako Google Hangouts alebo Skype!
 • Odkazy