Ako hovoriť s niekým, kto nehovorí vaším jazykom: 14 krokov

Vzhľadom na to, že na svete existujú stovky jazykov, nie je nezvyčajné, že počas práce, cestovania alebo každodenného života narazíte na jazykovú bariéru. Rozprávať sa s niekým, kto nehovorí rovnakým jazykom ako vy, môže byť určite náročné. S trochou trpezlivosti a kreativity je však možné komunikovať s niekým bez ohľadu na to, či hovoríte rovnakým jazykom alebo nie.

Metóda 1 z 2:Ústna komunikácia


Určite, či existuje nejaká možnosť verbálnej komunikácie. Vaším prvým krokom by malo byť zistenie, či vy a osoba, s ktorou hovoríte, poznáte nejaké rovnaké slová. Aj niekoľko základných slov môže pomôcť, či už rozumiete niekoľkým výrazom v ich jazyku, alebo naopak.

 • Ak poznáte ich jazyk a viete niekoľko slov, je to skvelé. Ak nie, opýtajte sa, či druhá osoba rozumie anglicky.
 • Angličtina je jazykom cestovania a obchodu. Je pravdepodobné, že aj v častiach sveta, kde vzdelanie nie je rozšírené, bude mnoho ľudí poznať niekoľko slov alebo fráz v angličtine.[1]
 • Ak to nepomôže, skúste akékoľvek iné jazyky, ktoré poznáte, aj keď rozumiete len trochu. Zistite, či druhá osoba prejavuje známky porozumenia. Už len pár slov môže výrazne uľahčiť komunikáciu, aj keď nie sú vo vašom rodnom jazyku.


Hovorte pomaly. Ak sa vám zdá, že je šanca, že druhá osoba porozumie aj niekoľkým slovám, skúste na ňu hovoriť anglicky (alebo iným jazykom, ktorému vy aj ona aspoň trochu rozumiete) veľmi pomaly. Spomalenie mu uľahčí porozumenie.[2]

 • Napriek tomu sa snažte udržať normálny rytmus. Keď spomalíte reč, môžete mať tendenciu dostať sa do zvláštneho, strnulého rytmu a/alebo klásť dôraz na nesprávne slová. Môže to spôsobiť, že vám bude ťažšie rozumieť.
 • Ak hovoríte po anglicky so silným regionálnym prízvukom (napr.g. žijete na juhu alebo máte cockneyský prízvuk), je pomalé rozprávanie dvojnásobne dôležité.[3]


Nekričte. Mnohí ľudia majú tendenciu zvyšovať hlas, keď hovoria s niekým, kto nehovorí ich jazykom alebo ho neovláda dobre. To v skutočnosti nie je užitočné. Vyhnite sa tomuto postupu.[4]

 • Kričanie vás len urobí hlupákom a môže uraziť osobu, s ktorou sa snažíte komunikovať.


Používajte jednoduché slová. Na vyjadrenie používajte čo najjednoduchšie slová. Rozhodne sa vyhnite akémukoľvek žargónu, odbornému jazyku alebo podobne zložitým slovám.

 • Rovnako sa vyhýbajte používaniu idiómov alebo rečníckych figúr. Ide o výrazy, ktoré sú podľa definície kultúrne špecifické a nie je pravdepodobné, že im budú rozumieť osoby nehovoriace po anglicky.
 • Nehovorte napríklad, že niečo je „také jednoduché ako koláč“ alebo že potrebujete „vyraziť na cestu“.“ Tieto bežné americké výrazy zjavne nemajú význam, ktorý by sa zhodoval s doslovným významom slov. Pre osoby, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom, sa pravdepodobne budú zdať bizarné a mätúce.[5]


Vyvarujte sa náročných fráz. Podobne používajte čo najjednoduchšie vetné štruktúry. Používajte čo najmenej slov, aby ste vyjadrili svoj význam.[6]

 • Vyhýbajte sa mätúcim štruktúram, ako sú napríklad otázky kladené záporne. Namiesto toho, aby ste povedali: „Nemáte ani potuchy, čo mám na mysli, že??“ Spýtajte sa: „Rozumiete, čo mám na mysli??“[7]


Buďte dôslední. Keď si pre niečo vyberiete slovo, neprechádzajte na iný výraz pre tú istú vec. Môže to vniesť zmätok a spôsobiť nedorozumenia.

 • Ak sa napríklad snažíte opýtať, kde si môžete kúpiť nejaké lieky proti bolesti, zostaňte pri tomto výraze, nemeňte slová a o chvíľu neskôr povedzte „aspirin“ alebo „painkillers“ alebo nejaké iné synonymum, aspoň nie vtedy, ak sa zdá, že osoba, s ktorou hovoríte, rozumie prvému výrazu.[8]


Aktívne počúvajte. Pýtajte sa otázky, aby ste sa uistili, že vám druhá osoba rozumie, a vyjadrite svoje porozumenie, keď vám niečo úspešne oznámi.

 • Podobne si dávajte pozor na signály, že vám nerozumie, napríklad na skrivené obočie alebo univerzálne „huh“?“[9]


Napíšte to písomne. Mnohí ľudia, ktorí sa práve učia angličtinu, rozumejú veciam lepšie v písomnej forme ako prostredníctvom hovoreného jazyka.[10]
Ak hovorenie nezaberá, možno by stálo za to napísať si niekoľko slov.

 • Týmto spôsobom sa tiež eliminujú problémy, ktoré by mohli vzniknúť kvôli problémom s výslovnosťou, najmä ak máte silný prízvuk.
 • Nosenie malého zápisníka a pera na tento účel na cestách je dobrý nápad.[11]


Buďte trpezliví a zdvorilí. Interakcia s osobou, ktorá nehovorí vaším jazykom, môže byť frustrujúca pre vás aj pre druhú osobu. Buďte čo najtrpezlivejší a snažte sa nechať si frustráciu pre seba.

 • Nesmiete sa na danú osobu, nekrútite očami ani nerobte nič iné, čo by ste neurobili v slušnej konverzácii s niekým, kto hovorí vaším jazykom.[12]


Zaobstarajte si slovník cudzích jazykov alebo frázovú príručku. Ak cestujete do krajiny, kde nie je angličtina bežná, je dobré vziať si slovník a/alebo slovnú zásobu, ktorá vám pomôže porozumieť a hovoriť niekoľkými slovami a frázami v dominantnom jazyku.

 • Kým slovník vám poskytne väčšiu škálu slov, z ktorých si môžete vybrať, frázový slovník bude obsahovať užitočné vety so slovesami, ktoré sú už správne časované. Vďaka tomu vám môžu ostatní ľahšie porozumieť.
 • Malé kombinácie slovníkov a fráz sú pre cestovateľov dostupné prostredníctvom miestneho kníhkupectva alebo online.
 • Niektoré cestovné príručky obsahujú aj časť s bežnými frázami.[13]

Metóda 2 z 2:Používanie iných komunikačných prostriedkov


Používajte gestá. Bez ohľadu na to, či osoba, s ktorou sa snažíte komunikovať, rozumie jedinému slovu, ktoré hovoríte, alebo nie, jednoduché gestá môžu byť často užitočné pri posilňovaní významov alebo sprostredkovaní základných myšlienok. Používajte gestá, napríklad ukazovanie na predmety, ktoré sú takmer všeobecne zrozumiteľné.[14]

 • Používanie rúk na označenie veľkosti, polohy atď. môže byť veľmi užitočné.
 • Buďte opatrní, nie všetky gestá sú univerzálne. Niektoré bežné gestá v Amerike majú na iných miestach úplne iný význam. Napríklad bežný znak pre „ok“ alebo „perfektný“ vytvorený dotykom špičiek palca a ukazováka je v Grécku a Turecku urážlivým gestom. Preto si zachovajte jednoduchosť!


Zahrajte to. Aj keď sa to môže zdať hlúpe, niekedy môžete komunikovať tak, že to, čo sa snažíte oznámiť, zahráte, napríklad v hre šarády. Ľudia sa vám možno budú smiať, ale ak sa vám podarí presadiť svoj názor, pravdepodobne to stojí za to.[15]

 • Ak sa napríklad snažíte nájsť dobré miesto na jedlo, môžete zahrať pohyb, pri ktorom vidličkou odoberiete niekoľko súst, potom si pohladíte brucho a vydáte spokojný zvuk, napríklad „Mmmmm.“


Nakreslite obrázok. Ak máte pri sebe poznámkový blok a pero alebo ceruzku, môžete efektívne komunikovať kreslením vecí. Hľadanie autobusovej stanice? Skúste urobiť rýchly náčrt autobusu.[16]

 • Ak vám to pomôže, môžete bloček podať druhej osobe a nechať ju odpovedať aj pomocou obrázka.

 • Používajte aplikáciu. Ak máte smartfón a prístup na internet, existuje množstvo prekladateľských aplikácií, ktoré môžete použiť na uľahčenie konverzácie. Mnohé z nich vám umožnia jednoducho hovoriť do telefónu a preložia to, čo ste povedali, do vami zvoleného jazyka.[17]

  • Niektoré z týchto aplikácií sú bezplatné. Je dobré stiahnuť si ho pred cestou niekam, kde sa nehovorí po anglicky.
 • Odkazy