Ako hrať Bananagrams: 14 krokov

Bananagrams je rýchla, súťažná slovná hra s podobnosťami so Scrabble aj Boggle. Podobne ako v hre Boggle, aj tu sa hrá rýchlo a bez ťahov. Podobne ako v Scrabble, každý hráč si zostavuje vlastnú mriežku zo vzájomne prepojených slov, kým nepoužije všetky svoje písmená. Ak hráte sami alebo ak chcete hru trochu urýchliť, vyskúšajte alternatívnu verziu hry!

Metóda 1 z 2: Naučte sa tradičné pravidlá

Umiestnite všetky dieliky lícom nadol na rovný povrch. Rozbaľte vrecúško v tvare banánu a vysypte všetkých 144 dielikov s písmenami na centrálne miesto, ktoré je v dosahu rúk všetkých hráčov. Najlepšie je hrať na tvrdom, rovnom povrchu, ako je podlaha alebo stôl. Po otočení všetkých dielikov by nemali byť viditeľné žiadne písmená.[1]

 • Táto skupina kameňov otočených lícom nadol je známa ako tzv.“
 • Po otočení písmená trochu premiešajte, aby boli náhodne rozložené.

Každá osoba si vezme určitý počet dielikov v závislosti od počtu hráčov. Počet počiatočných dielikov pre každého hráča je určený počtom osôb hrajúcich hru. Bananagramy môžete hrať v minimálnom počte 2 a maximálnom počte 8 osôb.[2]

 • V prípade 2-4 hráčov si každý vylosuje 21 dielikov.
 • Pri 5-6 ľuďoch si každý z nich vylosuje 15 dielikov.
 • V prípade 7-8 ľudí si každý vylosuje 11 dielikov.

Hru začnite slovom „split“ a otočením svojich dielikov. Toto je signál pre každého, aby otočil svoje dieliky tak, aby boli písmená lícom nahor. Pri otáčaní dielikov by ste mali začať premýšľať o slovách, ktoré by sa dali vytvoriť pomocou týchto písmen.[3]

Usporiadajte svoje dieliky do slov, ktoré sa pretínajú ako krížovka. Slová môžete usporiadať vertikálne alebo horizontálne, ale nie diagonálne. Cieľom je ako prvý použiť všetky začiatočné písmená v mriežke slov. Nemôžete používať vlastné mená ani skratky.[4]

 • Každý hráč si vytvorí svoju vlastnú, osobnú mriežku slov (na rozdiel od Scrabble, kde všetci hráči pridávajú do jednej skupinovej mriežky).
 • Všetci by mali hrať súčasne – v Bananagrame nie sú žiadne „ťahy“. Pretekáte sa s ostatnými hráčmi o to, kto ako prvý použije všetky svoje písmená.
 • Zvážte, či nezačnete s dlhším slovom, ktoré vám poskytne viac príležitostí na tvorbu nových slov.

Ak máte problém s použitím 1 dielika s písmenom, vymeňte ho za 3 nové. Tento postup sa nazýva „vykladanie.“ Mnoho ľudí vysypáva dieliky, ak majú príliš veľa samohlások, príliš veľa spoluhlások alebo dokonca len zložité písmeno, ako napríklad X alebo Q. Umiestnite dielik, ktorý vysypávate, späť do skupiny a povedzte „vysyp!“ a potom si vylosujte 3 nové dieliky.

 • Nezabudnite odhodiť svoje písmeno ďaleko do hromádky, aby ste si ho pri ďalšom ťahaní hneď nevyzdvihli.

Po použití všetkých dielikov povedzte „peel“. Každý hráč si musí vytiahnuť 1 nový dielik zo skupiny. Niekto iný môže použiť všetky svoje písmená ako prvý, v takom prípade si stále musíte vytiahnuť nový dielik, keď povie „lúpať.“[5]

 • Pred lúštením je vždy dobré dvakrát skontrolovať, či sú všetky vaše slová platné a správne napísané.
 • Účinnou stratégiou je „lúštiť“ čo najrýchlejšie, niekoľkokrát za sebou. Prílev nových dielikov môže spomaliť vašich súperov!

Zapojte novú dlaždicu do mriežky slov. Po vytiahnutí nového dielika môžete dieliky ľubovoľne preskupovať. Po použití dielikov môžete opäť zakričať „peel“.

 • V tomto príklade má hráč čerstvo nakreslené písmeno T. Nahradením D v slove FOOD písmenom T a vytvorením FOOT mohol hráč umiestniť D na koniec TIE a vytvoriť tak TIED, čím efektívne využil všetky svoje dieliky.
 • Dvojpísmenové slová ako QI, IT a OE sú užitočným náhradným riešením pre nové písmená, kým ich nezapracujete do väčšieho slova.

Pokračujte v lúštení, kým v skupine nie je menej dielikov, ako je počet hráčov. Napríklad: Hráč č. 1 lúšti a po tom, čo si všetkých 5 hráčov vytiahne nový dielik, zostanú v hre už len 4 dieliky. V tomto okamihu vyhráva ten, kto ako prvý použije všetky svoje dieliky v mriežke slov.[6]

 • Niekedy sa počet dielikov rozdelí medzi hráčov rovnomerne. V takom prípade vám po poslednom lúštení nezostanú v skupine žiadne dieliky.

Zakričte „banány“, ak ste ako prvý hráč použili všetky svoje dieliky. Keďže v skupine už nie sú žiadne ďalšie dieliky, ktoré by bolo možné ťahať, hra sa skončila. Hráč, ktorý nazval „Banány!“ prvý je víťaz.[7]

 • Ak 2 hráči zakričia „Banány!“ v rovnakom čase, máte remízu. V tomto prípade môže byť za víťaza vyhlásený hráč s najdlhším slovom vo svojej mriežke – môžete však vymyslieť aj iné domáce pravidlo, ktoré určí remízu.

Skontrolujte, či na víťaznej mriežke nie sú diskvalifikujúce slová. Ak hráč použil akékoľvek nepovolené slová, niekto povie „Zhnitý banán!“ a hráč je diskvalifikovaný. Ich kamene sa premiešajú a pridajú späť do skupiny a hra pokračuje rovnakým spôsobom.

 • Keď v balíčku zostane menej dielikov, ako je počet zostávajúcich hráčov, ten, kto prvý spotrebuje všetky svoje dieliky, opäť zvolá: „Banány!“ Ich mriežku treba skontrolovať aj na diskvalifikujúce slová. Ak sú všetky správne, tento hráč je víťazom!

Metóda 2 z 2:Vyskúšanie alternatívnych verzií

Hrajte bez lúpania a vysypávania, aby ste mohli hrať pomalšie. Začnite tým, že všetky dieliky rozdelíte rovnomerne medzi hráčov. Každý hráč na začiatku hry otočí svoje dieliky a snaží sa vytvoriť mriežku vzájomne prepojených slov pomocou všetkých svojich dielikov. Keď jeden z hráčov použije všetky svoje písmená, zavolá „Banány“!“ a hra sa končí – za predpokladu, že tento hráč nemá vo svojej mriežke žiadne diskvalifikujúce slovo.[8]

 • Ak hra skončí remízou alebo patom, pričom nikto nedokáže použiť všetky svoje písmená, víťazom sa stáva hráč s najdlhším slovom vo svojej mriežke.

Nepovoľte lúštenie pre veľmi rýchlu verziu hry. Nech si každý hráč vytiahne 21 dielikov z vrecúška a položí ich pred seba lícom nadol. Potom hrajte Bananagrams obvyklým spôsobom – ale bez lúpania. Hráči sa stále môžu vykašľať. Hráč, ktorý ako prvý zakomponuje všetkých 21 písmen do slovnej mriežky a zakričí „Banány!“ je víťazom.[9]

 • Táto alternatíva je skvelá na čakanie v reštauráciách alebo u lekára.

Vyskúšajte si solitérnu verziu hry Bananagrams, aby ste si zdokonalili svoje zručnosti. Umiestnite všetky dieliky lícom nadol a potom otočte 21 dielikov. Spustite časovač a hrajte ako zvyčajne, hoci nie je potrebné volať „lúpať“ alebo „vysypať“, aby ste upozornili ostatných hráčov. Po použití všetkých dielikov zastavte časovač.[10]

 • Potom zopakujte, či dokážete prekonať svoj najlepší čas.
 • Alebo sa pokúste vytvoriť mriežku s použitím čo najmenšieho počtu slov. Hľadajte dlhšie a zložitejšie slová, ktoré môžete hrať.
 • Hrajte kooperatívne, aby ste si rozvíjali koncentráciu a schopnosť čítať. Táto verzia hry Bananagrams je skvelá pre deti a pomáha im precvičovať si čítanie a pravopis. Začnite umiestnením všetkých dielikov lícom nahor. Potom všetci hráči pomáhajú pri vytváraní jednej veľkej vzájomne prepojenej mriežky slov. Môžete sa striedať alebo hrať voľne a umožniť každému, kto má nápad, aby zahral slovo.[11]

  • Hra sa skončí, keď sa použijú všetky dieliky a vytvorí sa jedna veľká mriežka. V tejto verzii nie sú žiadni víťazi!
 • Odkazy