Ako čítať elektronické knihy na Kindle Fire: 12 krokov

Spoločnosť Amazon pravdepodobne neuľahčuje čítanie elektronických kníh na vašom Kindle Fire. Hoci táto možnosť nie je štandardne k dispozícii, môžete si svoju zbierku elektronických kníh čítať na svojom Kindle Fire jednoducho tak, že si do zariadenia stiahnete čítačku kompatibilnú s e-Pub. Hoci sa konkrétne pokyny môžu líšiť v závislosti od toho, akú čítaciu aplikáciu používate, tu sú základné informácie, ktoré potrebujete vedieť o čítaní ePubov na vašom Kindle Fire.

Časť 1 zo 4:Príprava zariadenia

Nastavenie zariadenia na povolenie externých aplikácií.[1]
Váš Kindle Fire je predvolene nastavený tak, aby zakazoval inštaláciu aplikácií z vonkajších alebo „neznámych“ zdrojov. Toto nastavenie je však možné zmeniť.

 • Klepnite na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu obrazovky. Ikona vyzerá ako ozubené koleso.
 • Prejdite na koniec ponuky „Nastavenia“ a vyberte „Viac“ pre ďalšie možnosti.
 • V tejto ponuke vyberte položku „Device.“
 • Prechádzajte cez možnosti „Zariadenie“, kým neuvidíte slová „Povoliť inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov“.“ Ťuknite na nastavenie „Zapnuté“ vpravo.
 • Zatvorte ponuku.

Uistite sa, že váš Kindle Fire má prieskumníka súborov. Prieskumníci súborov nie sú v predvolenom nastavení na vašom Kindle Fire k dispozícii, ale existuje niekoľko bezplatných aplikácií na prieskum súborov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom online obchodu Amazon App Store.

 • Otvorte aplikáciu „Amazon App Store“ na vašom Kindle Fire klepnutím na ikonu.
 • Vyhľadajte prieskumníka súborov, ako napríklad „File Expert“ alebo „ES File Explorer“ prostredníctvom rozhrania obchodu.
 • Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ pod slovami „Získať túto aplikáciu“ na stránke produktu aplikácie.
 • Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Po dokončení inštalácie sa zobrazí oznámenie.

Časť 2 zo 4:Stiahnutie aplikácie na čítanie

Vyhľadajte bezplatnú aplikáciu na čítanie.[2]
K dispozícii je mnoho rôznych aplikácií na čítanie. Pred stiahnutím si dôkladne prečítajte popis a uistite sa, že dokáže otvárať elektronické knihy. Skontrolujte aj cenu. Za niektoré treba platiť, iné sú zadarmo. Medzi často používané aplikácie na čítanie patria napr:

 • Aldiko: http://slideme.org/application/aldiko
 • Calibre: http://calibre-ebook.com/
 • Mantano
 • Dropbox: https://www.Dropbox.com/android
 • Nook: http://slideme.org/application/nook
 • FBReader: http://fbreader.org/FBReaderJ
 • Kobo: http://www.freewarelovers.com/android/app/kobo
 • OverDrive: http://omc.Overdrive.com/
 • Laputu: http://slideme.org/application/laputa-0

Načítajte aplikáciu z počítača. Aplikáciu čítačky si môžete stiahnuť do počítača a inštalačný súbor neskôr pretiahnuť do svojho Kindle Fire.

 • Navštívte stránku na stiahnutie pre ľubovoľnú aplikáciu na čítanie, ktorú ste si vybrali. Pri sťahovaní aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 • Pripojte Kindle Fire k počítaču pomocou USB kábla.
 • Prevlečte stiahnutý súbor do priečinka dropbox v rámci prieskumníka súborov v zariadení.

Pošlite si aplikáciu e-mailom. Ak si aplikáciu stiahnete do počítača, môžete si ju tiež poslať e-mailom a stiahnuť ju do zariadenia týmto spôsobom.

 • Postupujte podľa pokynov na stiahnutie vybranej aplikácie na čítanie.
 • Otvorte e-mailového skladateľa v počítači. Pripojte súbor k novému e-mailu a odošlite ho na vlastnú e-mailovú adresu.
 • Otvorte svoj e-mail pomocou webového prehliadača na vašom Kindle Fire. Stiahnite si prílohu, ktorú ste si poslali.

Stiahnite si aplikáciu priamo do zariadenia Kindle Fire. Jedným z najpriamejších spôsobov, ako získať aplikáciu čítačky, je jednoducho ju stiahnuť do vášho Kindle Fire bez toho, aby ste vôbec použili počítač.

 • Pomocou webového prehliadača v zariadení prejdite na stránku na prevzatie vybranej aplikácie na čítanie. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite aplikáciu.

Nainštalujte aplikáciu. Po dokončení sťahovania aplikácie by sa mala zobraziť obrazovka s otázkou, či ju chcete nainštalovať.

 • Potvrďte inštaláciu na tejto obrazovke a postupujte podľa pokynov na dokončenie procesu.
 • Ak sa táto obrazovka nezobrazí, stlačte názov vášho Kindle v lište menu a vyhľadajte stiahnutú aplikáciu. Klepnutím na názov aplikácie otvorte inštalačnú obrazovku.

Časť 3 zo 4:Stiahnutie kníh ePub

Načítanie elektronických kníh prostredníctvom kábla USB. Ak už máte knihy vo formáte ePub v počítači, môžete ich preniesť do zariadenia pomocou kábla USB.[3]

 • Pripojte Kindle Fire k počítaču. Budete musieť použiť kábel micro-USB.
 • Zobrazenie súborového systému Kindle Fire v počítači. Prejdite na stránku Kindle Fire, ktorá vás informuje, že môžete prenášať súbory. Toto môžete urobiť posunutím posuvníka na vašom zariadení. Po pripojení zariadenia k počítaču by ste mali byť schopní prejsť do súborového systému Kindle Fire prostredníctvom okna vyhľadávača v počítači.
 • Otvorte druhé okno prieskumníka súborov alebo vyhľadávača v počítači a prejdite na umiestnenie svojich ePubov.
 • Potiahnite elektronickú knihu do Kindle. Niektoré aplikácie na čítanie majú vlastné adresáre. V takom prípade prejdite do špeciálneho adresára aplikácie čítačky a vložte tam súbor. V opačnom prípade vložte súbor do predvoleného adresára „KINDLE/eBooks“.
 • Vysuňte Kindle Fire z počítača, keď sa ePub dokončí sťahovanie do vášho zariadenia.

Pošlite si ePuby e-mailom. Toto je ďalšia možnosť, ktorú môžete použiť, ak už máte požadované knihy ePub stiahnuté v počítači.

 • Zostavte e-mail na počítači. Do poľa „Komu“ zadajte vlastnú e-mailovú adresu a pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ pripojte k e-mailu súbor ePub.“
 • Otvorte webový prehliadač na Kindle Fire. Prejdite do svojho e-mailu a otvorte správu, ktorú ste si práve poslali. Stiahnite si súbor do priečinka „KINDLE/Downloads“.
 • Stiahnutú knihu vystrihnite a vložte do priečinka, do ktorého ju chcete trvalo uložiť vo svojom zariadení.

Stiahnite si elektronické knihy prostredníctvom internetu. Ak viete, kde sa dajú sťahovať knihy ePub online, môžete prejsť na tento zdroj prostredníctvom vášho Kindle Fire a stiahnuť ePub priamo do vášho zariadenia.

 • Ak využívate osobný cloud, môžete pridať ePub do svojho cloudu z počítača a pristupovať k nemu cez Kindle.
 • Niektoré knižnice umožňujú bezplatné stiahnutie a „vypožičanie“ kníh ePub. Tieto knihy sú však zvyčajne naformátované tak, aby fungovali len s určitými aplikáciami na čítanie.
 • Stiahnite si bezplatné ePuby z legálnych, legitímnych zdrojov kníh, ako je Project Gutenberg alebo Google Books.
 • Prejdite na webovú stránku autora alebo vydavateľa, kde nájdete odkaz na stiahnutie.
 • Po stiahnutí knihy sa pravdepodobne ocitne vo vašom priečinku „KINDLE/Downloads“. Vystrihnite ju z tohto priečinka a vložte ju do priečinka, do ktorého ju chcete natrvalo uložiť vo svojom zariadení.

Časť 4 zo 4:Čítanie elektronickej knihy

Import knihy ePub do aplikácie čítačky.[4]
Ak má aplikácia, ktorú používate, vlastný priečinok pre elektronické knihy, na import súboru do vašej aplikácie by malo stačiť jednoduché umiestnenie súboru do tohto priečinka. Ak nie, možno budete musieť vykonať niekoľko ďalších krokov na import knihy.

 • Spustite aplikáciu čítačky klepnutím na príslušnú ikonu umiestnenú na stránke aplikácií.
 • Klepnutím na tlačidlo „Súbory“ na hlavnej obrazovke zobrazíte systém súborov vo vašom zariadení. Prejdite na umiestnenie svojho ePubu.
 • Klepnite na súbor, ktorý zodpovedá vašej ePub. Kliknutím na „Otvoriť“ sa kniha iba dočasne otvorí. Kliknutím na „Importovať“ ju natrvalo importujete do „Knižnice“ alebo „Police s knihami“ čítačky.“
 • Ťuknutím na elektronickú knihu ju otvoríte. Prejdite do „Knižnice“ alebo „Police s knihami“ v rámci aplikácie čítačky. Ťuknutím na prenesený ePub ho otvoríte.

  • Od tohto momentu môžete knihu čítať tak, ako by ste čítali akúkoľvek inú elektronickú knihu na svojom zariadení. Niektoré funkcie, ako napríklad záložky alebo zvýrazňovanie, sa líšia v závislosti od aplikácie, ktorú používate.
  • Na čítanie elektronických kníh budete musieť vždy otvoriť svoju dodatočnú aplikáciu na čítanie.
 • Odkazy