Ako jazdiť autobusom v Brisbane: 7 krokov

Verejnú dopravu v Brisbane tvoria vlaky, trajekty a najčastejšie autobusy. Tento článok sa konkrétne zaoberá tým, ako chytiť autobus v Brisbane, a prevedie vás jednotlivými krokmi od vyhľadania informácií o ceste, samotnej cesty až po príchod do cieľa.

Kroky

Naplánujte si cestu. Spoločnosť Translink spravuje všetku verejnú dopravu v juhovýchodnom Queenslande a na svojej webovej stránke má informácie o trasách, cestovných poriadkoch a aktualizáciách služieb, ako aj plánovač cesty.[1]
Informácie si môžete vyžiadať aj od spoločnosti Translink na jej telefónnom čísle 13 12 30. Tlačené cestovné poriadky nájdete napríklad v knižniciach.

  • Musíte zistiť, kde sa nachádza autobusová zastávka, akými autobusovými trasami sa môžete dostať do cieľa, v akom čase autobusy premávajú a koľko peňazí budete potrebovať v hotovosti alebo na karte GO.

Príďte na zastávku najneskôr päť minút pred plánovaným príchodom autobusu. Počas pobytu na zastávke sledujte cestu, ktorá sa blíži k zastávke, a dávajte pozor na prichádzajúci autobus. Autobusy budú mať značky a čísla označujúce, kam idú, ako napr 370 Mesto cez Valley aby vám pomohol určiť, či sa blíži váš autobus. Ak nedávate pozor, nepredpokladajte, že vás vodič autobusu uvidí na zastávke a zastaví vám. Mnohé autobusové zastávky sú obsluhované viacerými linkami a vodič nebude automaticky predpokladať, že chcete jeho autobus a prejde okolo bez toho, aby vás zobral.

Privítajte autobus, keď príde na vašu zastávku. Ak chcete privolať autobus, postavte sa vedľa cesty na zastávkový označník a natiahnite ruku smerom nahor, akoby ste robili gesto zastavenia, pričom sa pozerajte na autobus. Keď autobus začne naznačovať, že má vchádzať na zastávku, v záujme vašej bezpečnosti ustúpte z cesty. Ak je tma, skúste sa postaviť na svetlo, aby ste sa lepšie zviditeľnili, alebo použite svetlo, napríklad displej telefónu alebo baterku, aby ste upútali pozornosť vodiča.

  • Po zastavení autobusu na zastávke a otvorení dverí skontrolujte, či sa niekto v autobuse nepohybuje a nechajte ho vystúpiť ako prvého, a až potom sami nastúpte do autobusu.

Zaplaťte príslušné cestovné, ukážte vodičovi lístok, ktorý ste si už zakúpili, alebo sa dotknite svojej GO karty.

  • Ak platíte v hotovosti, pripravte si hotovosť a všetky koncesné karty a povedzte vodičovi, že chcete lístok, kam idete, a ukážte mu koncesné karty a vodič vám vytlačí lístok. Predplatené služby však nepredávajú lístky, takže buď si už musíte kúpiť lístok inde, alebo použiť GO kartu.
  • Ak používate lístok, ktorý už máte, Ukážte ho vodičovi, aby ho mohol skontrolovať. Na lístku bude uvedené, v ktorých zónach sa môže použiť, dátum, kedy sa má použiť, a čas, kedy sa končí jeho platnosť. Ak vám vypršala platnosť cestovného lístka alebo necestujete v zónach, ktoré sú na ňom uvedené, musíte si kúpiť iný cestovný lístok.
  • Ak používate GO kartu,[2]
    pri vstupe sa dotknite karty na kruhovej podložke na čítačkách kariet na oboch stranách dverí. Ozve sa zvukový signál, bliká dvojica zelených, oranžových alebo červených svetiel a na malej obrazovke sa zobrazí správa. Keď pípnutie blikne na zeleno alebo oranžovo, zobrazí sa aktuálny zostatok na karte. Vaša karta bola prečítaná a môžete ju vybrať z čítačky. Ak pípa a bliká červeno, môže sa na displeji zobraziť niekoľko rôznych správ. Môže to znamenať, že vaša karta nebola správne načítaná, pretože ste ju nedržali dostatočne dlho pri čítačke alebo došlo k rušeniu inou kartou alebo mobilným telefónom. Môže to tiež znamenať, že platnosť karty vypršala, bola zrušená alebo na nej nie je dostatok kreditu na zaplatenie vašej cesty.[3]

Posaďte sa do autobusu. Ak je autobus preplnený a musíte stáť, zaveste sa za jedno z madiel alebo držadiel, aby ste sa zabezpečili, pretože autobus sa môže na hrboľatých cestách pohybovať alebo za určitých okolností rýchlo zastaviť.

  • Ak ste zdravotne postihnutí, tehotní alebo starší ľudia a nie sú voľné miesta, môžete požiadať ostatných cestujúcich, aby stáli a pustili vás sedieť. Pre zdravotne postihnutých, tehotné a staršie osoby sú určené miesta na prednostné sedenie, kde musia cestujúci pre tieto osoby stáť. V autobusoch je aj miesto pre dva invalidné vozíky alebo detské kočíky, kde sa sedadlá dajú sklopiť, aby sa uvoľnilo miesto.

Keď sa autobus blíži k vašej zastávke, stlačte zvonček, aby ste dali najavo, že chcete vystúpiť. Ak však stlačíte zvonček príliš neskoro, autobus nemusí stihnúť bezpečne zastaviť a namiesto toho vás vysadí na ďalšej zastávke.

  • Keď autobus zastaví, prejdite k jedným z dverí a vystúpte z autobusu. Ak používate GO kartu, nezabudnite sa pri odchode dotknúť, inak vám môže byť účtované sankčné cestovné. Čítačky kariet budú pípať a blikať rovnakým spôsobom, ako keď ste sa dotkli, a na obrazovke sa zobrazí, koľko ste za cestu zaplatili.[4]
  • Odkazy: