Ako jazdiť na Honde Wave 100: 8 krokov

Jednoduché tipy na riadenie najpopulárnejšieho motocykla na svete.

Kroky


Zapnite zapaľovanie – rozsvieti sa N ako neutrál.


Vyklopte rameno štartéra a pevne kopnite smerom nadol, ešte lepšie použite elektrický štartér, ak je k dispozícii, je to veľké žlté tlačidlo na pravej rukoväti – motor by mal ľahko naštartovať.


Pochopte, že tento motocykel je určený na jednoduché ovládanie. Používa odstredivú spojku namiesto ručnej spojky, takže na ľavej rukoväti nenájdete páčku. Ak chcete zaradiť rýchlostný stupeň, jednoducho zošliapnite ľavý pedál a máte zaradený prvý rýchlostný stupeň – ale stále sa nehýbete.


Ak sa chcete rozbehnúť, postupne otočte plynový pedál na pravom riadidle dozadu (smerom k jazdcovi) a môžete vyraziť.


Po rozjazde je zmena prevodových stupňov pomerne jednoduchá. Zatvorte plynovú rukoväť (smerom od jazdca) a opäť zošliapnite ľavý pedál. Opakujte pre 3. a 4. prevodový stupeň.


Regulujte rýchlosť pomocou plynovej rukoväte.


Ak chcete zastaviť, jednoducho uberte plyn a zabrzdite.


  • Predná brzda je na pravej rukoväti a zadná brzda sa ovláda pravým nožným pedálom.