Ako kalibrovať a používať pH meter: 12 krokov (s obrázkami)

Chemici, biológovia, ekológovia aj laboratórni technici používajú pH na meranie kyslého a zásaditého potenciálu roztoku. pH meter je veľmi užitočný a najpresnejší dostupný nástroj na testovanie úrovne pH. Existuje mnoho jednoduchých krokov, od prípravy materiálov až po metodickú kalibráciu a testovanie, ktoré vám zabezpečia čo najpresnejšie údaje o úrovni pH.

Časť 1 z 3:Príprava na kalibráciu


Zapnite svoj pH meter. Predtým, ako začnete kalibrovať a používať svoj pH meter, musíte ho najprv zapnúť a nechať dostatočný čas na zahriatie prístroja. Vo všeobecnosti by to malo trvať približne 30 minút, ale presný čas si pozrite v návode na obsluhu pH-metra.


Vyčistite elektródu. Vyberte elektródu z jej skladovacieho roztoku a opláchnite ju destilovanou vodou pod prázdnou odpadovou kadičkou. Po opláchnutí ju osušte utierkami Kimwipes alebo Shurwipes, ktoré sú dostupné vo väčšine obchodov s kancelárskymi potrebami.[1]

 • Nezabudnite opláchnuť elektródu v odpadovej kadičke, ktorá sa líši od kadičky, v ktorej budete kalibrovať.[2]
 • Vyhnite sa treniu elektródy, pretože má okolo seba citlivú membránu.
 • Ak zistíte, že elektróda je obzvlášť znečistená, pozrite si návod na obsluhu, kde nájdete odporúčané čistiace roztoky.


Pripravte si pufre. Na kalibráciu pH-metra budete vo všeobecnosti potrebovať viac ako jeden pufr. Prvý pufr bude „neutrálny“ s pH 7 a druhý by mal byť blízko očakávaného pH vzorky, buď pH 4 alebo 9.21. Pufre s vyšším pH (9.21) sú najlepšie na meranie zásad, zatiaľ čo pufre s nízkym pH (4) sú najlepšie na meranie kyslých vzoriek. Po výbere pufrov ich nechajte dosiahnuť rovnakú teplotu ako pH meter, pretože údaje o pH závisia od teploty. Nalejte pufre do jednotlivých kadičiek na kalibráciu.[3]

 • Informujte sa u výrobcu pH-metra alebo v súčasnej vzdelávacej či odbornej inštitúcii o možnostiach získania tlmivých roztokov pH.
 • Pufre by sa nemali uchovávať v kadičke dlhšie ako dve hodiny.
 • Po skončení práce zlikvidujte tlmivý roztok. Nevracajte ho do pôvodného obalu.

Časť 2 z 3:Kalibrácia pH-metra


Elektródu umiestnite do pufra s hodnotou pH 7 a začnite odčítavať. Stlačením tlačidla „measure“ (merať) alebo „calibrate“ (kalibrovať) začnite odčítavať pH, keď je vaša elektróda umiestnená v pufri.

 • Predtým, ako necháte pH ukazovateľ stabilizovať, nechajte ho približne 1-2 minúty stáť.


Nastavte hodnotu pH. Po ustálení odčítania nastavte pH meter na hodnotu pH pufra druhým stlačením tlačidla merania. Nastavenie pH-metra po ustálení hodnoty umožní presnejšie a vyladenejšie údaje.[4]

 • Hoci to nie je potrebné, ak pred meraním premiešate svoj pufr, nezabudnite rovnakým spôsobom premiešať aj všetky ostatné pufre a vzorky.


Opláchnite elektródu destilovanou vodou. Medzi jednotlivými puframi opláchnite a osušte utierkou bez chĺpkov, napríklad Kimwipes alebo Shurwipes.


Umiestnite elektródu do príslušného pufru pre vzorku a začnite odčítavať. Stlačením tlačidla merania začnite odčítavať pH, keď je vaša elektróda umiestnená v pufri.


Nastavte pH druhýkrát. Po ustálení odčítania nastavte pH meter na hodnotu pH pufra stlačením tlačidla „measure“.[5]


Opláchnite elektródu. Na opláchnutie môžete použiť destilovanú vodu. Na osušenie elektródy medzi jednotlivými puframi použite utierku, ktorá nepúšťa vlákna, napríklad Kimwipes alebo Shurwipes.

Časť 3 z 3:Používanie pH-metra


Umiestnite elektródu do vzorky a začnite odčítavať. Po vložení elektródy do vzorky stlačte tlačidlo merania a nechajte elektródu vo vzorke približne 1 – 2 minúty.


Nastavte úroveň pH. Keď sa údaj stabilizuje, stlačte tlačidlo merania. Toto je úroveň pH vašej vzorky.[6]


 • Elektródu po použití vyčistite. Opláchnite elektródu destilovanou vodou a osušte ju alebo osušte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Po vyčistení a vysušení môžete pH meter uskladniť.

  • Informácie o optimálnych postupoch skladovania pre váš konkrétny pH meter nájdete v návode na obsluhu.
 • Odkazy