Ako kandidovať do mestského zastupiteľstva

Mestské rady sú miestnymi zákonodarcami na úrovni mesta. Medzi bežné úlohy patrí rozhodovanie o tom, ktoré služby bude mesto poskytovať a ako za ne platiť. Každé mesto má iný proces voľby a udržania členov mestskej rady.[1]
Vo všeobecnosti sa budete musieť kvalifikovať ako kandidát (i.e., splniť požiadavky na vek a bydlisko), zaregistrovať sa ako kandidát (i.e., predstúpiť pred mestského úradníka a získať podpisy voličov) a viesť svoju kampaň.

Časť 1 z 3:Kvalifikačné podmienky pre kandidatúru

Splňte požiadavky na vek vo vašom meste. Predtým, ako môžete kandidovať do mestskej rady, musíte splniť určité požiadavky stanovené zákonom alebo vyhláškou. Jednou z týchto požiadaviek je vždy požiadavka veku. Aby ste mohli kandidovať na verejnú funkciu, medzi ktoré patrí aj mestská rada, musíte byť starší ako určitý vek. Napríklad v meste San Mateo v Kalifornii musíte mať najmenej 18 rokov, aby ste mohli kandidovať do mestskej rady. V meste Denver v štáte Colorado musíte mať viac ako 25 rokov, aby ste mohli kandidovať.[2]

 • Skontrolujte si volebný poriadok a uistite sa, či spĺňate tieto podmienky.

Byť občanom Spojených štátov a štátu, v ktorom chcete kandidovať. V každom meste v USA.S., aby ste mohli kandidovať, musíte spĺňať národné a štátne požiadavky na trvalý pobyt. Musíte byť občanom U.S. a musíte byť aj občanom štátu, v ktorom sa chystáte kandidovať.

 • V meste Denver v štáte Colorado sa vyžaduje, aby ste boli občanom mesta a okresu Denver počas dvoch rokov predchádzajúcich vašej kandidatúre vo voľbách.[3]
  Ak ste sa teda nedávno presťahovali do Denveru, nemusíte mať možnosť kandidovať hneď.
 • San Diego, Kalifornia vyžaduje len to, aby ste boli občanom mesta v čase, keď sa ujmete funkcie.[4]

Uistite sa, že ste zapísaný do zoznamu voličov na správnom mieste. Ak chcete kandidovať do mestskej rady, musíte byť zapísaný do zoznamu voličov v obvode, v ktorom kandidujete. Je to tak preto, aby ste preukázali svoj vzťah k obvodu, v ktorom chcete kandidovať. Každé mesto bude mať iné požiadavky na registráciu voličov.

 • Napríklad v San Diegu musíte byť zapísaný do zoznamu voličov v konkrétnom obvode mestskej rady najmenej 30 dní pred podaním kandidátnych listín.[5]
 • V meste Denver v štáte Colorado je však jedinou podmienkou byť zapísaný do zoznamu voličov v meste a okrese Denver (t. j.e., nie je časová požiadavka).[6]

Žijete v okrese, v ktorom budete kandidovať. Okrem toho, že musíte žiť v meste, v ktorom budete kandidovať, musíte žiť aj v konkrétnom okrese, v ktorom budete kandidovať. Opäť to zaručuje, že máte dostatočné väzby na komunitu, v ktorej sa snažíte zastupovať. Každé mesto má iné požiadavky. Pred podaním kandidatúry sa uistite, že viete svoje.

 • Napríklad v Denveri v štáte Colorado musí byť minimálne druhý rok vášho pobytu v rámci mesta v obvode, v ktorom budete kandidovať (i.e., pred kandidatúrou musíte jeden rok žiť vo svojom volebnom obvode).[7]
 • V kalifornskom San Diegu stačí mať v čase nástupu do funkcie trvalý pobyt v danom obvode.[8]

Vyhnite sa konfliktu záujmov. Viaceré mestá tiež obmedzujú vašu možnosť kandidovať do mestskej rady, ak pravidelne obchodujete s mestskou radou. Ak ste napríklad podnikateľ, ktorý bežne chodí pred mestskú radu, aby požiadal o stavebné povolenie alebo uzavrel mestské zmluvy, nemusíte mať možnosť kandidovať do mestskej rady.

 • Je to tak preto, lebo zákon nechce umožniť ľuďom získať nespravodlivú výhodu tým, že sú súčasťou rady, s ktorou aj obchodujú.
 • Niektorým konfliktom sa dá predísť, ak sa po zvolení v prípade potreby zdržíte hlasovania alebo sa vylúčite z diskusie.[9]

vyhýbajte sa problémom so zákonom. Mestá chcú, aby ich členovia rady boli bezúhonnými občanmi a vzorom pre ostatných v komunite. Preto zákony často znemožnia kandidovať do mestskej rady osobám so záznamom v registri trestov Okrem toho v Denveri nemôžete kandidovať do mestskej rady, ak ste sa niekedy vyhýbali plateniu daní alebo ste boli uznaní vinnými z úplatkárstva alebo korupcie.[10]

Časť 2 z 3:Podanie žiadosti o kandidatúru

Dostavte sa k mestskému úradníkovi. Ak ste oprávnení kandidovať do mestskej rady, musíte úspešne podať žiadosť, aby ste sa mohli stať kandidátom. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je osobne predstúpiť pred mestského úradníka. Žiadosť nemôžete podať prostredníctvom pošty alebo telefonicky, musíte sa dostaviť osobne.

 • Jediný prípad, keď môžete byť ospravedlnený z osobnej účasti, je, ak slúžite v armáde alebo ak máte zdravotné postihnutie, ktoré vám bráni prísť osobne.[11]
 • Mestský úrad nájdete tak, že na internete vyhľadáte „[vaše mesto] mestský úradník.“ Nájdite adresu a dostavte sa.

Včas si zaobstarajte kandidátne listiny. Pri návšteve mestského úradu oznámite administrátorovi, že chcete kandidovať do mestskej rady. Aby bolo toto vyhlásenie platné, musí byť urobené v určitej lehote. Niektoré mestá ponúkajú začiatočný a konečný dátum, v ktorom môžete podať žiadosť. Iné mestá spájajú svoje časové rámce s inými udalosťami, napríklad s tým, kedy sa budú konať voľby. Ak sa dostavíte na mestský úrad včas, dostanete informačný balíček, ktorý bude obsahovať vaše vyhlásenie a čestné vyhlásenie, ako aj vašu nominačnú petíciu.[12]

Podpíšte vyhlásenie a čestné vyhlásenie. Vo vyhlásení a čestnom vyhlásení uvádzate svoju kvalifikáciu na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Musí byť podpísaná v čase, keď si vyzdvihnete balík s informáciami, a musí ju podpísať aj mestský úradník. Tento formulár sa podpisuje pod trestom krivej prísahy, čo znamená, že ak uvediete nepravdivé údaje, môžete byť odsúdení za trestný čin.

 • Vo vyhlásení bude uvedené meno kandidáta (vás), vaše bydlisko, predchádzajúce bydliská, dátum narodenia, funkcia, do ktorej sa uchádzate o zvolenie (mestské zastupiteľstvo), funkčné obdobie, v ktorom kandidujete, a vaše zamestnanie.[13]

Získanie nominačnej petície. Kandidátna petícia je hlavným balíkom informácií, na základe ktorých sa stanete kandidátom do mestskej rady. Bude obsahovať vaše osobné údaje, ako aj informácie o funkcii, o ktorú sa uchádzate, priestor na podpisy voličov a čestné vyhlásenie cirkulátora. Musí obsahovať aj poznámku, ktorá overuje počet podpisov, ktoré budete potrebovať, aby ste mali dostatočný počet kandidátskych petícií.[14]

Získajte podpisy voličov. Keď získate nominačnú petíciu, budete musieť ísť von a získať množstvo podpisov voličov, aby ste dokázali, že ste reálny kandidát. Vaša kandidátna petícia bude mať priestor na tieto podpisy. Vo všeobecnosti platí, že volič musí petíciu podpísať vlastnoručne, vytlačiť svoje meno, bydlisko a dátum podpisu. Bez týchto údajov bude podpis voliča neplatný.

 • V San Diegu v Kalifornii, ak chcete kandidovať do mestskej rady, musíte získať minimálne 100 podpisov od voličov s trvalým pobytom v obvode, v ktorom budete kandidovať. Každý volič, ktorý podpisuje petíciu, musí byť registrovaným voličom v okrsku najmenej 30 dní pred podpisom vašej petície.
 • Ak niektorý z podpisov na petícii nebude spĺňať požadované normy, nebude sa počítať. Z tohto dôvodu by ste si mali vždy zaobstarať viac podpisov, ako potrebujete, pre prípad, že by sa niektoré z nich ukázali ako neplatné.
 • Ak získavate podpisy šírením petície, každá osoba, ktorá vám pomáha, musí byť staršia ako 18 rokov a U.S. občan. Tieto osoby, ktoré rozširujú petíciu, musia podpísať čestné vyhlásenie, že všetky údaje na podpisových hárkoch sú pravdivé a presné.[15]

Odovzdanie kandidátnych listín mestskému úradu. Keď získate potrebný počet podpisov na kandidátnej listine, musíte vyplnenú petíciu vrátiť na mestský úrad. Toto je potrebné urobiť do určitého dátumu, aby bola vaša petícia platná. Aby bola kandidátna petícia prijateľná, musí na svojej strane obsahovať požadovaný počet podpisov. Ak je to tak, mestský úradník prijme vašu petíciu ako podanú.

 • Po podaní petície môže mestský úrad overiť platnosť podpisov na petícii.[16]

Zaplaťte poplatok za podanie prihlášky. Pri podaní nominačnej petície budete musieť zaplatiť poplatok za podanie. V San Diegu je poplatok za podanie žiadosti 200 USD. poplatok je nevratný a musí byť zaplatený v čase podania žiadosti. Poplatok za podanie žiadosti však môžete úplne alebo čiastočne kompenzovať predložením väčšieho počtu podpisov, ako sa vyžaduje. Ak plánujete použiť ďalšie podpisy na zníženie poplatku za podanie, musíte to oznámiť mestskému úradníkovi pri podaní. Každý ďalší podpis zníži váš poplatok za podanie žiadosti o 0 USD.25.[17]

 • Napríklad, ak máte povinnosť získať 100 podpisov a získate len 100 podpisov, budete dlhovať kompletný poplatok za podanie žiadosti vo výške 200 USD. Ak však chcete, aby poplatok za podanie žiadosti úplne odpadol, museli by ste získať ďalších 800 podpisov (okrem požadovaných 100). Ak by ste teda získali 900 platných podpisov, nemuseli by ste platiť poplatok za podanie žiadosti.

Čakajte na svoje oznámenie o dostatočnom počte hlasov. Po tom, ako bude všetko vyplnené a vaše podpisy overené, vám mestský úradník zašle oznámenie o dostatočnosti. Po prijatí tohto oznámenia sa stanete kandidátom na člena mestskej rady.[18]

Časť 3 z 3:Vedenie vašej kampane

Najmite si tím pre kampaň. Hneď ako sa stanete kandidátom, ak nie skôr, musíte začať zhromažďovať skupinu osôb, ktoré vám pomôžu viesť kampaň. Začnite obsadením kľúčových pozícií a potom budujte tam, kde je pomoc najviac potrebná. Na začiatok musíte zamestnať tieto osoby:

 • Manažér kampane. Táto osoba je zodpovedná za celú vašu kampaň. Manažér kampane by mal rozumieť politickej stratégii, byť dôveryhodný a mať dokonalé organizačné schopnosti.
 • Pokladník. Táto osoba je zodpovedná za správu peňazí na vašu kampaň, čo znamená, že bude sledovať príspevky a výdavky. Manažér kampane musí rozumieť požiadavkám na podávanie správ a ďalším predpisom, ktoré sa budú uplatňovať. Táto osoba môže byť poverená aj riadením vašich aktivít na získavanie finančných prostriedkov.
 • Koordinátora dobrovoľníkov. Táto osoba bude získavať, organizovať a plánovať váš tím dobrovoľníkov.
 • Plánovač. Táto osoba bude mať prehľad o všetkých vašich povinnostiach a zabezpečí, aby ste vhodne hospodárili s časom.[19]

Vypracujte svoje posolstvo. V kampani ide o to, aby ste presvedčili voličov, aby vás volili. Aby ste to dosiahli, budete musieť svoje posolstvo účinne sprostredkovať voličom. Vaše posolstvo potrebuje zdôvodnenie, tému a postoj.

 • Zdôvodnenie vášho posolstva je dôvod, prečo sa uchádzate o funkciu. Mali by ste byť schopní vystihnúť svoje zdôvodnenie v jednej alebo dvoch vetách. Mal by spájať najlepšie časti vášho osobného, pracovného a politického života. Mali by ste vedieť vysvetliť, prečo kandidujete, čo chcete dosiahnuť a aké vlastnosti z vás robia dobrého kandidáta. Vo vašom odôvodnení môže byť napríklad uvedené: „Kandidujem do mestskej rady, pretože som videl, ako sa infraštruktúra nášho mesta zhoršuje. Kandidujem, pretože mám motiváciu zmeniť veci k lepšiemu a mám nápady, ako to dosiahnuť.“
 • Téma vašej kampane je fráza, ktorá robí vaše zdôvodnenie relevantným pre voličov. Mali by ste sa pokúsiť odpovedať na otázku: prečo by to malo voličov zaujímať? Keď premýšľate o téme, urobte ju stručnou, relevantnou a zapamätateľnou. Vašou témou môže byť napríklad: „Zlepšenie našej infraštruktúry, investovanie do našej budúcnosti.“
 • Vaše postoje by mali zahŕňať rôzne kľúčové otázky, ktoré chcete v prípade zvolenia riešiť. Skúste si vybrať tri otázky, ktoré sú pre voličov dôležité, a zamerajte sa na ne. Mali by ste byť zapálení pre témy, ktoré ste si vybrali, a uistite sa, že dobrovoľníci a ostatní voliči, ktorí vás podporujú, sa za tieto témy tiež dokážu postaviť.[20]

Účinne prezentujte svoje posolstvo. Pri komunikácii s voličmi musíte byť jasní, sústredení a presvedčiví. Musíte sa uistiť, že vaše publikum rozumie vášmu posolstvu a bude ochotné reagovať pozitívne. Uistite sa, že dokážete porovnať svoje postoje s postojmi ostatných kandidátov. Povedzte voličom, prečo by mali voliť vás a nie niekoho iného. Ak však kritizujete súpera, robte to s rešpektom a profesionálne.

 • Musíte tiež premyslieť, ako budete reagovať na útoky ostatných kandidátov. Ignorovanie útokov alebo zlá pripravenosť na reakciu môže poškodiť vašu kampaň. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zverejniť všetky škodlivé informácie o sebe skôr, ako to stihne druhý kandidát. Týmto spôsobom môžete kontrolovať posolstvo. Ak potrebujete reagovať na niečo, čo ste nepredpokladali, nerobte to tak, že budete hádzať protiútok. Reagujte na kritiku profesionálne a vysvetlite svoj postoj.[21]

Získajte finančné prostriedky. Na vedenie úspešnej kampane potrebujete získať peniaze, aby ste mohli robiť reklamu a oboznamovať verejnosť so svojím stanoviskom. Čím viac peňazí máte, tým viac médií môžete použiť a tým častejšie ich môžete používať. Ak chcete úspešne získavať finančné prostriedky, začnite vytvorením rozpočtu. Zistite, koľko peňazí budete potrebovať a ako ich použijete. Náklady môžete odhadnúť na základe správ o financovaní kampaní kandidátov, ktorí v minulosti zvíťazili. Okrem toho budete musieť: [22]

 • Určite sumu, ktorá sa má vyzbierať
 • Určite tím, ktorý bude zbierať peniaze
 • Zostavte zoznam všetkých možných zdrojov finančných prostriedkov
 • Zahrnúť do svojho plánu všetky metódy získavania finančných prostriedkov
 • Nastavte si systém sledovania, aby ste mali prehľad o pokroku
 • Vždy darcovi poďakujte a nebojte sa vrátiť a požiadať o ďalšie peniaze

Mobilizujte voličov. V konečnom dôsledku získate kreslo v mestskej rade len vtedy, ak vás ľudia prídu voliť. Musíte zmobilizovať voličov a zabezpečiť, aby prišli v deň volieb. Aby ste to dokázali, musíte si vypočítať, koľko hlasov potrebujete na víťazstvo, a vytvoriť zoznam podporovateľov, ktorí sa v deň volieb zmobilizujú.

 • Počet hlasov potrebných na víťazstvo môžete odhadnúť tak, že položíte a zodpoviete nasledujúce otázky: Koľko hlasov získal víťaz posledných volieb? Koľko registrovaných voličov je vo vašom obvode? Aké percento ľudí sa zúčastnilo na poslednej voľbe? Je na volebnom lístku nejaká horúca téma, ktorá by zvýšila alebo znížila volebnú účasť?
 • Keď máte predstavu o tom, koľko hlasov potrebujete, môžete začať získavať podporu. Na to budete musieť agitovať, telefonovať a organizovať stretnutia a zhromaždenia. Všetky tieto veci by ste mali robiť s cieľom získať podporu nerozhodnutých voličov a udržať si hlasy, ktoré už máte.[23]
 • Čakajte na výsledky volieb. Vaša práca ako kandidáta do mestskej rady sa neskončí, kým nebudú spočítané všetky výsledky a kým nebude prijaté rozhodnutie. Aj v deň volieb by ste mali byť k dispozícii pre prípadné otázky alebo obavy na poslednú chvíľu. Na konci večera, ak voľby dopadnú podľa vašich predstáv, nezabudnite zablahoželať všetkým ostatným kandidátom za ich tvrdú prácu a obetavosť. Oslávte s priateľmi a rodinou a pripravte sa na nástup do funkcie člena mestskej rady.

  • Ak voľby nedopadnú podľa vašich predstáv, nezabudnite zorganizovať prejav, v ktorom sa poďakujete svojim zamestnancom a podporovateľom. Okrem toho nezabudnite zablahoželať víťazovi.
 • Referencie