Ako kontaktovať NAACP: 10 krokov (s obrázkami)

NAACP je organizácia, ktorá sa venuje boju proti predsudkom voči menšinám prostredníctvom právnych, demokratických prostriedkov, ako aj šíreniu vzdelávania a vykonávaniu osvetovej činnosti s cieľom organizovať a presadzovať záujmy menšinových komunít v USA. Od svojho založenia až po súčasnosť naďalej prispieva k úsiliu o mobilizáciu voličov, monitoruje rovnosť príležitostí vo verejnom a súkromnom sektore a zostáva najstaršou, najväčšou a najuznávanejšou ľudskoprávnou organizáciou v Spojených štátoch.

Časť 1 z 3:Kontaktovanie miestnej pobočky


Nájdite adresu. NAACP má webovú stránku, na ktorej môžete nájsť jednotku (jednotky) vo vašom okolí.[1]

 • Na hlavnej stránke webovej stránky NAACP sa pozrite napravo od hlavného bannera. Je tu ponuka s názvom „Zapojiť sa“ s tromi možnosťami. Posledná je „Nájsť miestnu jednotku“; kliknite na ňu.
 • Zobrazí sa obrazovka s mapou a prázdnym príkazovým riadkom, kde sa vás opýta na vaše poštové smerovacie číslo. Do príkazového riadku zadajte svoje poštové smerovacie číslo a kliknite na tlačidlo „Hľadať.“
 • Na mape sa teraz zobrazí séria červených značiek označujúcich najbližšie miesto (miesta). Kliknutím ľavým tlačidlom myši na značku sa zobrazí okno s adresou, kde nájdete túto miestnu jednotku.


Zaregistrujte sa na odber „Akčných upozornení“ alebo sa staňte členom NAACP. Ak máte záujem byť aktívnejší vo svojej miestnej jednotke NAACP, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

 • Na webovej stránke NAACP nájdite príkazový riadok v blízkosti hornej časti obrazovky. Vyhľadajte záložku s názvom „Take Action.“ Kurzorom myši na ňu prejdite a zobrazí sa rozbaľovacia ponuka. V tejto rozbaľovacej ponuke posuňte kurzor nadol a kliknite ľavým tlačidlom myši na jednu z nasledujúcich možností: „Podniknúť kroky“, „Stať sa členom“ alebo „Petície“.“
 • Okrem toho každá stránka ich webovej stránky obsahuje pole v blízkosti pravého horného rohu obrazovky, kde môžete uviesť svoj e-mail a poštové smerovacie číslo. Stačí pridať príslušné údaje a kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ získať informácie o tom, kedy/kde NAACP potrebuje pomoc.


Sledujte svoju miestnu pobočku NAACP na sociálnych sieťach. NAACP má bohatú a aktívnu prítomnosť v sociálnych médiách. Ak ich chcete sledovať na Twitteri, Facebooku, YouTube alebo Flickri, postupujte podľa pokynov nižšie:

 • Na hlavnej webovej stránke NAACP sa pozrite do pravej časti obrazovky. Je tu ponuka s názvom „Zapojte sa“; pod ňou je nadpis s textom „Zostaňte v spojení.“ Pod záhlavím sa nachádza rad ikon, na ktoré môžete kliknúť ľavým tlačidlom myši a prepojiť tak zdroj sociálnych médií so svojím osobným kontom.
 • Môžete tiež sledovať blog NAACP. Jednoducho na ňu prejdite z príkazovej lišty alebo na svojej webovej stránke alebo pridajte odkaz na blog, ktorý ste svojou obľúbenou čítačkou RSS.[2]
 • Upozorňujeme, že najprv musíte mať účet prostredníctvom jedného z týchto poskytovateľov, až potom budete môcť prepojiť svoj účet s kanálom NAACP.

Časť 2 z 3:Kontaktovanie regionálnej alebo národnej kancelárie


Prejdite na webovú stránku. Na webovej lokalite NAACP sa nachádzajú často kladené otázky „Kontaktujte nás“ pre všetkých, ktorí sa pokúšajú kontaktovať regionálnu alebo národnú kanceláriu. Nachádza sa na ich webovej stránke.[3]

 • Na webovej stránke NAACP prejdite na príkazový riadok v hornej časti stránky. Vyhľadajte záložku s názvom „O nás.“ Prejdite naň kurzorom myši a zobrazí sa rozbaľovacia ponuka. V tejto rozbaľovacej ponuke posuňte kurzor nadol a ľavým tlačidlom myši kliknite na možnosť ponuky „Kontaktujte nás“.


Kontakt na správnu kanceláriu. Kontaktná stránka NAACP je určená na nasmerovanie záujemcov na správnu kanceláriu predsedníctva pre ich región alebo záujmy a obsahuje niekoľko rôznych e-mailových adries a kontaktné číslo na konkrétne osoby. V záujme urýchlenia spracovania žiadosti alebo pripomienky zvážte možnosť obrátiť sa priamo na jednu z týchto kancelárií. Niektoré z týchto kancelárií obsahujú kontakty na:

 • Pomoc mládeži
 • Národné podujatia
 • Organizovanie v teréne
 • Získavanie finančných prostriedkov
 • Vzdelávanie a štipendiá


Kontaktujte priamo národnú kanceláriu. Ak chcete kontaktovať národnú kanceláriu, môžete napísať, zavolať alebo poslať e-mail s použitím nasledujúcich informácií:

 • Poštová adresa: 4805 Mt. Hope Drive, Baltimore MD 21215
 • Miestne telefónne číslo: (410) 580-5777
 • Bezplatné telefónne číslo: (877) NAACP-98


Vyplňte formulár. Pre väčšie pohodlie stránka NAACP „Kontaktujte nás“ obsahuje aj elektronický formulár pre všeobecné otázky. Stačí prejsť za zoznam adries na koniec stránky a vyplniť. Nezabudnite v zaškrtávacích políčkach uviesť, či sa chcete prihlásiť na odber aktualizácií alebo byť zaradení do e-mailového zoznamu.

Časť 3 z 3:Pochopenie účelu NAACP


Boj proti nespravodlivosti. NAACP bola založená s cieľom „zabezpečiť všetkým ľuďom práva zaručené v 13., 14. a 15. dodatku ústavy Spojených štátov amerických.“

 • Prijatie týchto dodatkov sľubovalo ukončenie otroctva, rovnakú ochranu pred zákonom pre všetky osoby a všeobecné volebné právo dospelých mužov.


Zabezpečenie rovnakých príležitostí. Organizácia NAACP, ktorá pracuje na „zabezpečení politickej, vzdelávacej, sociálnej a ekonomickej rovnosti občanov menšinových skupín v Spojených štátoch“, dúfa, že sa jej podarí ukončiť rasovú diskrimináciu pomocou nenásilných demokratických procesov. Niektoré z najznámejších výsledkov činnosti NAACP:

 • Desegregácia ozbrojených síl USA (1948)
 • Zvrátenie sporu Plessy vs. Ferguson, rozsudok, ktorý stanovil segregáciu ako legálnu podľa 14. dodatku (1954)
 • Prijatie „zákona o občianskych právach“ a „zákona o volebných právach“, ktorý zabezpečil ukončenie inštitucionálnej segregácie a umožnil všeobecné volebné právo (1964 – 1965).

 • Poskytovanie vzdelávania a podpory. NAACP naďalej využíva komunitnú pomoc a štipendiá na posilnenie postavenia menšín v celých USA a na zvýšenie rasovej spravodlivosti v krajine.

  • Poskytovanie právneho zastupovania a podpory počas hnutia za občianske práva (50. – 60. roky 20. storočia) pre aktivistov, ako bol Martin Luther King, Jr., Freedom Riders a členovia Southern Leadership Conference, kresťanskej náboženskej skupiny, ktorá sa zúčastňovala na bojkotoch a pochodoch v prospech občianskych práv. NAACP dodnes hovorí a koná v mene tých, ktorí boli diskriminovaní pre svoju rasu.
  • Manipulácia so štipendiami pre NAACP, nadácia POISE, každoročne udeľuje viac ako sto samostatných ocenení z menovaných nadačných fondov talentovaným černošským študentom. Má aj všeobecný nadačný fond, ktorý ponúka pomoc študentom, ktorí nemajú nárok na iné nadačné fondy.[4]
  • Podpora a ochrana práv menšín prostredníctvom pro bono právnymi službami a zastupovaním na súde NAACP pokračuje v boji proti diskriminácii. Ak ste občanom USA, príslušníkom menšiny a stali ste sa obeťou inštitucionalizovanej diskriminácie a predsudkov, obráťte sa na Fond právnej ochrany NAACP a zistite, či máte nárok na ich služby.[5]
 • Odkazy: