Ako kreatívne prezentovať projekt (s obrázkami)

Bez ohľadu na to, aký dobrý je váš materiál, vaša schopnosť zaujať publikum je to, čo robí alebo kazí prezentáciu. Tvorivé zarámovanie projektu je veľmi dôležité, najmä ak počítate s tým, že si publikum z vašej práce niečo odnesie. Hoci prakticky všetky úspešné prezentácie vychádzajú zo základu dôkladného plánovania, mali by ste rovnako premýšľať o spôsobe, akým budete svoje myšlienky komunikovať ostatným. V konečnom pláne by ste mali zohľadniť všetky aspekty prezentácie, verbálne, vizuálne aj sociálne. Kreatívna prezentácia sa môže zdať nemožná, ak nie ste zvyknutí vystupovať pred ľuďmi, ale správnym štýlom dokážete zaujať dav prakticky čímkoľvek.

Časť 1 z 3:Ústne komunikovanie projektu


Prekonajte trému pred vystúpením.[1]
Možno sa to ľahšie povie, ako urobí, ale kľúčovým aspektom všetkých úspešných prezentátorov je ich schopnosť prekonať negatívne pocity pred prezentáciou. Nervozitu je ťažké prekonať, ak s ňou bojujete, ale dá sa výrazne znížiť, pokiaľ minimalizujete potenciálne stresory. Uistite sa, že ste sa pred dátumom prezentácie dostatočne vyspali a pripravili. Daj si čas, ktorý potrebuješ na to, aby si si bol istý svojím projektom.

 • Zmierniť napätie môže pomôcť aj niekoľkominútová meditácia pred prezentáciou.


Vopred si naplánujte scenár.[2]
Hoci si každý kreatívny prezentátor ponechá dostatok priestoru na improvizáciu, úspešná prezentácia bude takmer vždy obsahovať pevne stanovený plán, o ktorý sa bude môcť oprieť. Premýšľajte o svojej prezentácii ako o slovnej eseji a rozdeľte si ju na časti.

 • Svoj scenár môžete mať na pódiu alebo po ruke. Je dobré mať ho nablízku pre prípad, že sa pošmykneš a budeš musieť znova pokračovať.
 • Mali by ste sa usilovať o to, aby ste si svoju prezentáciu vopred riadne načasovali. Vždy sa snažte natáčať pod odporúčaný časový limit.


Hovorte pomaly. Udržiavať pomalé a rovnomerné tempo reči nemusí byť to prvé, čo vám napadne, keď ide o kreatívnu prezentáciu.[3]
Pomalé rozprávanie samo o sebe nemusí byť kreatívne, ale ponúka vašu kreativitu, ktorá sa prejaví plynulejšie. Kreativita sa môže prejaviť improvizovanými poznámkami a vtipmi vo vašom prejave, ale tie sa môžu prejaviť len vtedy, ak poskytnete svojmu mozgu dostatok času na to, aby všetko spracoval. Ak jednoducho spomalíte tempo, ktorým hovoríte, budete mať ľahšiu kontrolu nad tým, čo vychádza z vašich úst.

 • Načasujte si čítanie svojho prejavu normálnym tempom. Potom si opäť nastavte čas a pokúste sa prečítať prejav za 120 % času. Ak si pri nácviku výslovne stanovíte cieľ pomalšieho prejavu, vycvičíte sa na lepšie tempo, keď príde čas vystúpenia.
 • Je to dôležité najmä vtedy, ak máte počas prezentácie sklon k nervozite.


Ponúknite konverzačný štýl prezentácie.[4]
Hoci budete chcieť mať počas prezentácie jasnú predstavu o tom, kde ste boli a kam smerujete, je dobré, aby ste nakoniec zachovali neformálny tón hlasu. Ľudia nemajú radi, keď to znie, akoby ste čítali zo scenára. Ak budete pôsobiť falošným dojmom, že improvizujete svoj prejav za pochodu, vaše publikum bude viac zaujaté. Tento konverzačný štýl prichádza so sebadôverou a sebadôvera prichádza s prípravou.

 • Ak ste sa pred prejavom s niekým poučne rozprávali, môžete si to rýchlo všimnúť a nejako to zapracovať do témy svojho prejavu.
 • Nahrajte sa, ako sa s niekým nenútene rozprávate. Odtiaľto počúvajte spôsoby, akými prirodzene skloňujete svoj hlas. V prezentačnom prostredí môžete kreatívne využívať skloňovanie a zmeny hlasitosti.
 • Nezamieňajte si ležérny štýl s čistou improvizáciou. Najlepší prezentátori vedia, ako cez tento nenútený tón pretaviť skutočné informácie, ale vždy sa vedia držať témy.


Precvičte si.[5]
Cvičenie a príprava budú vašimi najlepšími pomocníkmi, pokiaľ ide o silnú prezentáciu. Cvičte sa pred zrkadlom a regulujte tón hlasu tak, ako to najlepšie vyhovuje danej téme. Pri nácviku začnete vidieť nové spôsoby, ako svoju prezentáciu vyšperkovať. Čerstvé poznatky sú vítaným vedľajším účinkom praxe.

 • Cvičenie v rôznych oblastiach zabezpečí, že si príliš nezvyknete na jedno prostredie. Je pravdepodobné, že v mieste, kde budete prezentovať, nebudete mať veľa času na prípravu, takže musíte byť pripravení vystúpiť bez ohľadu na priestor.

Časť 2 z 3:Vizuálna prezentácia projektu


Používajte asertívnu reč tela.[6]
Pri osobnej prezentácii je vaše telo rovnakou metódou vyjadrovania ako váš hlas. Ak ľudí zaujme spôsob, akým sa fyzicky prezentujete, viac ich zaujme aj to, čo chcete povedať. Podobne ako herec, aj vy môžete kreatívne využiť svoje telo na vyjadrenie myšlienky. Vaše pohyby by mali byť nenútené a plynulé. Dodržiavanie niektorých z nich bude mať na vašu prezentáciu hmatateľný prínos:

 • Roztiahnite ruky, aby ste zdôraznili body.
 • Skenujte svoj očný kontakt v celom dave.
 • Zachovajte vysoký postoj. Snažte sa zaberať čo najviac fyzického priestoru, keď ste na pódiu.


Oblečte sa tak, aby to vyhovovalo vašej prezentácii. Vaše publikum si dobre vypočuje veľa na základe toho, ako sa fyzicky prezentujete. Ak je váš spôsob obliekania upravený, všetko, čo chcete povedať, bude publikum brať vážnejšie. Dobré oblečenie by malo zahŕňať aj základnú hygienu a účes. Ráno venujte viac času tomu, aby ste sa uistili, že ste vyladili svoje vystupovanie. Dobré oblečenie môže mať výrazný vplyv aj na vaše sebavedomie.

 • Nevyužívajte prílišnú kreativitu pri obliekaní. Väčšina miest má stanovené očakávania, čo by sa malo nosiť. Zámerné vybočenie z týchto noriem môže spôsobiť, že budete vyzerať ako klaun.


Udržujte vizuálnu stránku jednoduchú. Je pravdepodobné, že vaše publikum bude mať len niekoľko sekúnd na to, aby sa sústredilo na každý z vašich vizuálov, kým začnete hovoriť alebo kým sa objaví ďalší slajd.[7]
Ak budú vaše snímky jednoduché, umožníte, aby vaše hlavné body boli strávené bez toho, aby ste rozptyľovali pozornosť publika menej dôležitými detailmi. Všetky minúty, ktoré zahrniete do prezentácie, by ste mali oznámiť ústne.

 • Farebný koláčový graf je skvelý spôsob vyjadrenia proporcií.
 • Hoci by ste si nemali príliš dovoliť prezentovať veci, používanie farieb je jednoduchý spôsob, ako urobiť svoju prezentáciu kreatívnejšou.


Zahrňte zábavné obrázky, aby ste udržali publikum v napätí.[8]
Aj keď sa vaše publikum zaujíma o samotnú tému, je pravdepodobné, že okrem informácií hľadá aj zábavu. Vtipný obrázok pomáha vytesniť pocit formálnosti prezentácie. Hoci humor nie je vhodný na všetky témy (napríklad genocídu), môžete ho využiť vo svoj prospech, ak si myslíte, že by sa vaše publikum inak mohlo nudiť.

 • Do prezentácie možno zakomponovať súvisiace internetové mémy, pokiaľ sú relatívne vhodné. Ak používate humor, nezabudnite mať na pamäti vek vášho potenciálneho publika.
 • Ak vás pri príprave prezentácie napadlo niečo nevšedne vtipné, možno by bolo vhodné to nejako vizuálne ilustrovať. Na internete sú k dispozícii klipy pre prakticky všetky možné situácie.


Vytvorte si materiály na rozdávanie.[9]
Rozdávacie materiály ponúkajú vizuálnu podporu, ktorú si vaše publikum môže uchmatnúť. Či už ide o zhrnutie bodov, ktoré by ste chceli najviac vyzdvihnúť, alebo o úvod k vášmu materiálu, handouty sa odporúčajú, ak je vaša prezentácia pomerne náročná na text. Text sa oveľa lepšie prenáša na leták ako prezentácia na diapozitívoch.


Pohybujte sa po pódiu.[10]
Okrem asertívnej reči tela by ste mali zo seba urobiť pohyblivý cieľ pre vaše publikum. Aktom zakrytia priestoru pódia sa stanete zaujímavejšími na pohľad.

 • Pospiechajte si sem a tam po pódiu. Nekráčajte však príliš rýchlo. Kráčanie sa zvyčajne spája s nervozitou. Zachovajte si sebavedomé kroky a pri chôdzi vynakladajte úsilie na to, aby ste mali vysoké držanie tela.

Časť 3 z 3: Zapojenie publika


Prezentáciu začnite slovom, ktoré upúta pozornosť.[11]
Pozornosť upútate niečím, čo vaše publikum zaujme v danom projekte bez ohľadu na jeho predchádzajúce skúsenosti s danou témou. Chcete, aby vaše úvodné riadky boli čo najprístupnejšie. Svoju prezentáciu môžete otvoriť niečím, čo pobaví. Príkladom je rozprávanie vtipov, vyjadrenie dôležitosti vašej témy alebo použitie poetického opisu, aby ste sa dostali k podstate vašej témy.[12]

 • Položte širokú otázku, s ktorou by sa mohol stotožniť každý. Ak je vaša prezentácia napríklad o hypotékach, môžete sa spýtať: „Kto mal niekedy problémy nájsť dom, ktorý by sa mu páčil a ktorý by si mohol dovoliť??“
 • Rozprávanie príbehu je skvelý spôsob, ako zapojiť publikum, aj keď sa predtým nezaujímalo o tému, ktorej sa váš projekt týka.[13]


Podporujte účasť publika.[14]
Vaše publikum je živá, dýchajúca entita. Využite túto skutočnosť. Publikum môže byť nepokojné, ak zostane príliš dlho nečinné. Hoci by ste mali zostať stredobodom pozornosti, je dobré podporiť účasť publika. Mali by ste povedať publiku, že uvítate otázky a pripomienky. Zastavte sa v kľúčových častiach svojho prejavu a spýtajte sa ľudí, čo si myslia.

 • Zastavte prezentáciu po tom, ako prednesiete dôležitý bod. Poskytnite nejaké informácie a potom sa spýtajte publika, aký je ich názor na tieto informácie. Niektoré odpovede vás možno prekvapia.


Kvízy pre publikum. Kvízy pre publikum premenia prezentáciu na akúsi hru pre všetkých zúčastnených. Ľudia majú radi pocit priateľskej súťaže, a ak vedia, že si v určitom momente budú musieť svoje vedomosti vyskúšať, o to viac sa budú sústrediť.

 • Pomocou kvízových aplikácií môžete digitalizovať kvízy pre vaše publikum. Niektoré aplikácie pošlú na telefóny vašich poslucháčov otázky s viacerými možnosťami, na ktoré môžu odpovedať do 30 sekúnd od uvedenia otázky.[15]


Urobte si prieskum názorov svojho publika.[16]
Tým, že v priebehu prezentácie zachytíte, čo si vaše publikum myslí alebo cíti k danej téme, ponúknete možnosť premeniť svoj projekt na otvorené diskusné fórum. Získanie čerstvých postrehov od ľudí, ktorí možno počujú o vašej téme prvýkrát, dodá vašej prezentácii organickú kvalitu. Podujatie sa tak stane zaujímavejším pre všetkých zúčastnených – vrátane vás.


Prineste si jedlo. Jedlo je rýchla cesta k srdciam vášho publika. Ak im ponúknete niečo na občerstvenie, kým sa budú venovať vašej prezentácii, uvoľníte ich a zmiernite obavy, ktoré by mohli mať, že ich oberáte o čas. Hoci šišky a muffiny sú v tomto smere vítaným štandardom, možno budete mať viac šťastia, ak jedlo, ktoré dáte svojmu publiku, pomôže jeho mozgovým funkciám. Oriešky a ovocie sú ideálne na občerstvenie a veľká časť vášho publika by vás aj tak mala prijať na ponuku jedla.

 • Postavenie stola s vecami v zadnej časti miestnosti umožní ľuďom získať to, čo chcú, bez toho, aby to rušilo vašu prezentáciu.

 • Buďte zapálení pre svoj projekt. Úspešná prezentácia závisí predovšetkým od silného zanietenia prezentujúceho. Pozorné publikum napokon dokáže rozoznať, či sa prednášajúci skutočne zaoberá materiálom, o ktorom hovorí, alebo nie. Ak máte pre ňu vášeň, urobiť materiál zaujímavým bude v porovnaní s ňou jednoduché.
 • Odkazy