Ako ladiť program v jazyku C++ (s obrázkami)

Akt ladenia pomáha programátorovi sledovať, „čo sa logicky pokazilo“?“ v kóde programu.

Kroky:

Zadajte program v jazyku C++ v editore Turbo C++.

Ak chcete pridať bod prerušenia, postupujte podľa týchto čiastkových krokov:

  • Umiestnite kurzor na začiatok kódu, kde je potrebné umiestniť bod prerušenia
  • Prejdite na položku Ladenie->Prepnúť bod prerušenia. (Skratka: Ctrl + F8).
  • Nad kódom sa zobrazí červené zvýraznenie.

Spustite program. Použite Spustiť -> Spustiť (Ctrl+F9).

  • Beh programu sa preruší v mieste, kde ste vložili bod prerušenia s modrým zvýraznením.

Stlačte kláves F8 (Step Over)/F7 (Trace Into).

Pridanie hodiniek (skratka:Ctrl+F7) na vytlačenie hodnoty ľubovoľnej premennej počas vykonávania.

  • Hotovo. Takto môžete ľahko ladiť kód. Šťastné ladenie!