Ako liečiť a predchádzať nadúvaniu dobytka

Nadúvanie u hovädzieho dobytka je vážny problém – a veľmi starý -, ktorý často súvisí s konzumáciou vysokokvalitných krmív, ktoré sú ľahko stráviteľné a rýchlo fermentujú v bachore. (Nadúvanie nie je len problémom výlučne hovädzieho dobytka, vyskytuje sa aj u iných prežúvavcov, ako sú ovce a kozy).[1]
Dôveryhodný zdroj
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Špecializovaná agentúra OSN zodpovedná za vedenie medzinárodného úsilia o ukončenie hladu vo svete a zlepšenie výživy
Prejsť na zdroj

Existujú metódy na diagnostiku a liečbu nadúvania, niektoré môžete vykonať sami, ale s inými vám najlepšie pomôže veterinárny lekár pre hovädzí dobytok, najmä ak sa musíte zaoberať vecami, ako sú trokáre a frickové trubice. V prípade núdze okamžite zavolajte veterinárneho lekára.

Metódy prevencie nadúvania zahŕňajú pomerne veľa manažmentu bez ohľadu na to, či ide o nadúvanie v kŕmnych zariadeniach alebo na pastve. O nich sa bude hovoriť dosť podrobne nižšie.

Časť 1 zo 4:Identifikácia typov nadúvania

Prečítajte si o penivom nadúvaní. Známy aj ako „primárne bachorové tympany,“ penové nadúvanie spôsobujú predovšetkým strukoviny na pastve (prevažne lucerna a ďatelina) a iné vysokokvalitné krmivá, ako sú mladé zelené obilniny, repka olejná/ repka olejná, kapusta, repa a strukovinové zeleninové plodiny (hrach, fazuľa, cícer, šošovica atď.)

 • Rýchly rozklad vysoko stráviteľnej rastlinnej hmoty spôsobí náhle uvoľnenie obsahu buniek, ktoré sú k dispozícii pre mikróby na trávenie. Toto náhle zvýšenie dostupnosti živín spôsobuje mikrobiálny rozkvet, ktorý zase dvojnásobne zvyšuje rýchlosť trávenia.
  • Rozpustné bielkoviny a sacharidy tvoria veľkú časť obsahu buniek, rovnako ako malé častice, ktoré sú vlastne časťami bunkových stien rastlín, na ktoré sa tieto mikróby prichytávajú. Všetky prebytočné sacharidy, ktoré mikróby nerozložia, sa ukladajú ako „sliz“ nad ich bunkovými telami. Tento sliz je veľmi viskózny a veľmi stabilný.
 • Pri fermentácii a trávení týchto rastlinných tkanív mikróby uvoľňujú aj veľa plynov. Pri dodatočnom nahromadení hlienov sa však v týchto vysoko stabilných, slizkých bublinách zachytáva plyn. Tlak v bachore sa zvyšuje, čím viac hlienov a plynov sa tvorí.
  • Rovnako ako pri nadúvaní voľným plynom nižšie, čím väčší tlak sa vytvára v bachore, tým väčší tlak je vyvíjaný na pľúca. Ak nie je zviera okamžite ošetrené, nakoniec zomrie na udusenie, pretože nemôže dýchať.
 • Nadúvanie penivými plynmi sa vyskytuje aj u kŕmneho dobytka, ktorý bol 1 až 2 mesiace na kŕmnej dávke s vysokým obsahom koncentrátov. Príčina je neistá, ale predpokladá sa, že určité bachorové mikróby môžu vytvárať stabilný hlien, alebo podmienky, keď sa zvyšuje príjem krmiva a/alebo sa zrno podáva ako príliš jemné častice; to vytvára podmienky, keď je v potrave príliš veľa koncentrátu a málo objemového krmiva.

Prečítajte si informácie o nadúvaní voľnými plynmi. Tento typ nadúvania sa bežne spája s upchatím alebo niečím (napríklad zdurenými lymfatickými uzlinami), čo obmedzuje pažerák a bráni zvieraťu normálne vyvrhovať plyny z bežného procesu prežúvania. Veterinári ju nazývajú „sekundárna bachorová tympánia.“[2]

 • Spája sa aj ako sekundárny problém súvisiaci s akútnym alebo klinickým prípadom preťaženia zrnom alebo acidózy, keď pokles pH v bachore spôsobí zápal bachora a pažeráka, ktorý narúša normálne vylučovanie (grganie).
 • Ak má dobytok alergickú reakciu na určitý liek alebo látku, môže to spôsobiť aj sekundárnu bachorovú tympániu, ak zviera pociťuje [3]
  anafylaxia ako dôsledok.
 • Mliečna horúčka môže tiež spôsobiť nadúvanie voľným plynom.
 • Ak sú zvieratá v polohe, v ktorej nemôžu vstať, napríklad ak ležia na boku alebo boli dlhší čas položené na chrbát, kde sa nemôžu prevrátiť a vstať (ako v manipulačných zariadeniach, zavlažovacích priekopách alebo preplnených dopravných prostriedkoch), môžu skutočne zomrieť na nadúvanie, pretože bachor vyvíja značný tlak na pľúca.[4]

Časť 2 zo 4:Sledovanie príznakov a symptómov nadúvania

Pozor na nafúknuté brušká. Prvým a najdôležitejším znakom, ktorý musíte hľadať u nafúknutého dobytka, je nezvyčajné nafúknutie ľavej hornej strany (ľavého boku) zvieraťa. Celý bachor môže byť zväčšený, čo vedie k veľkému nafúknutiu ľavého boku.

 • Ľavá strana je miestom, kde sa nachádza bachor a kde je najpravdepodobnejšie vidieť, ako veľmi sa zviera nadúva.

Hľadajte príznaky nepohody. Nafúknutý dobytok často kope zadnými nohami do brucha, správa sa nepokojne (často leží a vstáva), často sa vyprázdňuje a dokonca sa prevracia v snahe zmierniť nepríjemné pocity.

Hľadajte ťažkosti s dýchaním. Zvieratá sa budú snažiť dýchať ústami, pretože s roztiahnutým bachorom, ktorý tlačí na pľúca a bránicu, sa im ťažšie dýcha. Tieto zvieratá tiež nadmerne slinia, majú vyplazený jazyk, akoby sa zadychčiavali, a vystrčenú hlavu, aby sa im do pľúc dostalo čo najviac vzduchu.

Pozor na uhynuté zvieratá. Smrť môže nastať rýchlo, keď sa zviera začne nadúvať, ale zvyčajne nastane až po 2 alebo 4 hodinách od prvého výskytu.

 • K úhynu dochádza v dôsledku toho, že nafúknutý bachor tlačí na bránicu zvieraťa a bráni mu vo vdýchnutí. Nadúvanie, ktoré je dostatočne závažné, spôsobí, že zviera rýchlo skolabuje a uhynie takmer bez boja.
  • Požiadajte veterinára, aby prišiel vykonať pitvu uhynutého dobytka a overil, či uhynul na nadúvanie. Bez ohľadu na príčinu úhynu sa bachor hovädzieho dobytka po smrti nafúkne z dôvodu pokračujúcej fermentácie, ku ktorej dochádza aj po smrti zvieraťa, čo vedie k nesprávnej diagnóze bez toho, aby veterinár vykonal pitvu.
 • Uhynuté zvieratá sa častejšie vyskytujú pri hovädzom dobytku chovanom na pastve ako pri mliečnom dobytku, pretože mliečny dobytok sa kontroluje častejšie.

Okamžite ošetrite nafúknuté zvieratá (tie, ktoré ešte žijú). V ďalšej časti sa hovorí o tom, ako môžete čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zmierniť nadúvanie postihnutého zvieraťa.

 • Liečba závisí od toho, ako veľmi sú zvieratá nafúknuté. V miernych prípadoch sa zvieratá musia len pohybovať. Závažné prípady si však vyžadujú čo najskoršiu návštevu veterinárneho lekára.

Časť 3 zo 4:Liečba nadúvania

Okamžite odstráňte všetky zvieratá zo zdroja spôsobujúceho nadúvanie. Všetky zvieratá, nielen tie, ktoré sa nadúvajú, je potrebné odstrániť, aby nadúvanie nepokročilo ďalej, ako už pokročilo.

 • Presuňte ich na pastviny, kde sa nepestujú strukoviny, alebo na obetný pozemok.

Posúďte zvieratá, aby ste zistili, ako vážne je nadúvanie. Prípady nadúvania sa pohybujú od miernych až po ťažké.

 • Mierne prípady sa prejavujú nadúvaním ľavého boku, ale zviera sa nezdá byť v núdzi.
 • V miernych prípadoch sa prejavuje zjavnejšia distenzia bachora, najmä na ľavej strane. Zvieratá sa zdajú byť nepohodlné, ale zatiaľ nevykazujú známky sťaženého dýchania.
 • Ťažké prípady sa prejavujú hrubým nafúknutím brucha, veľkým nepohodlím a vyplazeným jazykom so zjavnými príznakmi sťaženého dýchania.
 • Ak sa vám podarí dostať zviera do stavu, v ktorom môžete skúsiť stanovať kožu, potom si uvedomte, že mierne a stredne ťažké prípady nadúvania vám umožnia uchopiť kožu a stanovať ju. Pri ťažkom nadúvaní nebudete môcť postupovať.

Okamžite zavolajte miestneho veterinárneho lekára pre hovädzí dobytok. Povedzte im, že je to naliehavé a že potrebujete, aby ihneď vyšli von.[5]

 • Alebo, ak môžete postihnuté zviera (zvieratá) naložiť do prívesu, aby ste ho (ich) mohli prepraviť na miestnu veterinárnu kliniku, urobte tak čo najrýchlejšie, aj keď to znamená, že ho (ich) budete musieť naložiť priamo na pastvine.
  • Ak ste sa rozhodli a máte prostriedky na druhú alternatívu, nasledujúce kroky nie je potrebné dodržiavať. Ak ich však nemôžete poslať na veterinárnu kliniku, na záchranu vašich zvierat bude dôležité dodržať nasledujúce kroky.

Uvoľnite zviera, ktoré potrebuje ošetrenie. Nebude možné ošetriť nafúknuté zviera v teréne bez toho, aby ste ho obmedzili v pracovnej uličke alebo v záchytnom žľabe, aby sa nemohlo pohnúť dozadu alebo dopredu alebo sa pokúsiť otočiť. Ideálny je stláčací žľab, lenže v tomto prípade môže stláčanie bokov pomôcť len vtedy, ak sa vám podarí vložiť boky natoľko, že nebudú príliš tlačiť na už aj tak bolestivo roztiahnuté boky zvieraťa.

 • Je lepšie, ak zviera stojí, keď je na záchranu týchto zvierat potrebné vykonať také veci, ako je hadičkovanie, zavedenie troakaru alebo v horšom prípade vykonanie bachorovej operácie.

V prvom rade sa venujte silne nafúknutým zvieratám. Tieto zvieratá majú menej času na život a zaslúžia si prednostné ošetrenie, aby prežili. Nikdy neváhajte a venujte sa týmto zvieratám ako prvým.

 • Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je pokúsiť sa uvoľniť tlak pomocou žalúdočnej trubice. Zviera môže mať nadúvanie voľným plynom, ktoré sa dá ľahko uvoľniť pomocou žalúdočnej sondy. Iné invazívnejšie metódy, ktoré sú účinnejšie, ale traumatizujúce, by sa mali použiť len vtedy, ak žalúdočná hadička nefunguje.[6]

Použite žalúdočnú hadičku. Nasledujúce kroky sú rovnaké ako podávanie perorálnych liekov hovädziemu dobytku a mali by sa dodržiavať veľmi podobným spôsobom. V prípade silného nadúvania by sa malo vážne zvážiť aj zavedenie žalúdočnej hadičky ako prostriedku na uvoľnenie tlaku plynu v bachore a by mala byť prvou prioritou, pretože je to najmenej traumatizujúca metóda na záchranu nafúknutého zvieraťa. Je to metóda, ktorú väčšina chovateľov hovädzieho dobytka najviac používa a odporúča.

 • 1) Vložte Frickovu hadicu do tlamy zvieraťa. Zviera otvorí ústa, aby sa mu otvorili, a to tak, že ho štuchnete do kútikov úst. Rúrku nevtláčajte naozaj násilím, ale len dovnútra, kým zviera nezačne rúrku prehĺtať. Pokračujte, kým sa mimo tlamy nenachádza len niečo viac ako 2 palce (~6 cm) hadičky. Nepúšťajte hadičku![7]

  • Frickovo zrkadlo alebo kovová rúrka (funguje aj tuhá 1-1/2-palcová až 1-1/4-palcová PVC rúrka), ktorá je na koncoch zbrúsená, aby sa zabránilo poškodeniu tkanív úst a pažeráka, je 3 metre dlhá dutá rúrka. Je potrebné zabrániť tomu, aby zviera prehrýzlo a poškodilo žalúdočnú hadičku.
 • 2) Držte ruku na hadičke a zasuňte žalúdočnú hadičku. Žalúdočnú hadičku treba prestrčiť cez Frickovo zrkadlo do pažeráka, kde ju zviera prehltne a dostane sa do bachora. Vstup do bachora spoznáte podľa zápachu vychádzajúceho z hadičky. Hadičku nemusíte vložiť celú, skôr tak, aby ešte trčala asi 1 m.

  • Žalúdočná rúra musí byť dlhá 6 stôp (2 m) a musí mať vnútorný priemer 1.5 až 2 cm (5/8 až 3/4 palca). Ak nemáte k dispozícii žalúdočnú hadičku, aká sa ponúka prostredníctvom veterinárnych zásob, môžete použiť 3/4 až 1-palcovú (2 až 2.Fungovať bude záhradná hadica s priemerom 5 cm s odstránenou kovovou spojkou, alebo hadica s priemerom 5/8 až 3/4 palca (1.5 až 2 cm) hadice na ohrievač z obchodu s autodielmi; obe s vybrúsenými koncami, aby boli okraje hladké.
 • 3) Pohybujte hadicou dovnútra a von, aby ste lokalizovali a uvoľnili vrecká s plynom v bachore. Po vstupe hadice do nafúknutého bachora sa hadica upchá penou. Možno budete musieť trubicu aj prefúknuť, aby ste uvoľnili penu z druhého konca.

  • Pri spenenom nadúvaní a hadičke môže byť takmer nemožné znížiť tlak. Iná situácia nastane, ak má vaše zviera „nadúvanie voľných plynov.“ Pri nadúvaní voľným plynom sa po vstupe hadičky do bachora plyn rýchlo uvoľní za menej ako minútu.
 • 4) Podajte protipenivý prostriedok. Pripojte voľný koniec hadice k pištoli na kropenie a prečerpajte zmes minerálneho oleja a vody (alebo priamo minerálny olej; ideálna dávka je 300 až 500 ml (10 až 12 oz. na dávku)) do bachora.[8]
 • 5) Odstráňte žalúdočnú rúrku a potom kovové zrkadlo. Po ukončení práce zviera uvoľnite, ale nechajte ho v priestore, kde ho môžete sledovať počas niekoľkých nasledujúcich hodín. Možno bude potrebné po niekoľkých hodinách opakovať.

Použite trokár a kanylu v situáciách, keď nestačí žalúdočná hadička. V týchto situáciách, hoci zviera vykazuje známky sťaženého dýchania a je dosť nafúknuté, sa ešte nezdá byť blízko smrti. Trokár je potrebný aj vtedy, keď žalúdočná sonda nestačí na vypudenie plynu v bachore (ďalšie kroky nižšie).[9]

 • 1) Urobte malý rez do kože v rovnakej oblasti ako v predchádzajúcom kroku. Rez by mal byť dlhý len 1 cm (0.39 palcov) dlhý tak, aby sa troakár a kanyla mohli zaviesť do bachora. Otvor musí byť tiež dostatočne malý, aby kanyla zostala v.
 • 2) Vložte trokar (s pripojenou kanylou) cez brušné svaly do bachora cez otvor, ktorý ste práve urobili nožom. Uchopte hornú časť rukoväte troakaru a jedným pohybom smerom dovnútra preniknite cez brušné svaly do bachora.[10]
  Dôveryhodný zdroj
  Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
  Špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov zodpovedná za vedenie medzinárodného úsilia o ukončenie hladu vo svete a zlepšenie výživy
  Prejsť na zdroj

  • Bude to vyžadovať sústredené úsilie (vykonané správne a len raz), pretože brušné svaly nie sú mäkké ako cesto na sušienky. Zviera to bude bolieť, ale pamätajte, že sa to nerobí s cieľom ublížiť zvieraťu, ale skôr zachrániť jeho život.
 • 3) Odstráňte trokar a ponechajte kanylu v otvore. Týmto spôsobom sa umožní únik peny a plynov z bachora. Niektoré ponúkané kanyly sú plastové s hrebienkami okolo hornej časti, takže po prepichnutí bachora sa kanyla zaskrutkuje do zvieraťa, aby nemohla vyjsť von. Toto je výhoda oproti
 • 4) Na miešanie peny vložte kus drôtu dlhý 1 stopu (30 cm) až 2 stopy (61 cm). Pena býva pomerne hustá a ťažká (alebo viskózna) a ťažko sa rozbíja, čo je dôvod, prečo bolo ťažké, aby plyny unikli z kravy normálne, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Miešanie peny uvoľní viac plynu a pomôže rozbiť bubliny.
 • 5) Možno bude potrebné podať protipenivý prostriedok priamo do bachora cez kanylu. Použite na to pištoľ na prelievanie, do ktorej pridáte približne 2 galóny (7.57 L) priamo do bachora. Pridanie prostriedku proti peneniu pomôže rýchlejšie rozbiť bubliny.
 • 6) Nechajte kanylu na mieste niekoľko hodín alebo niekoľko dní, ak má zviera stále problémy s nadúvaním. Pravidelne kontrolujte zviera a kanylu, či nedošlo k ich upchatiu, ktoré môže nastať, keď pena vysychaním pri pôsobení vzduchu stuhne. Poraďte sa aj s veterinárnym lekárom, pretože na odvrátenie infekcie môže byť potrebné podať antibiotikum, napríklad penicilín. Infekcia je nevyhnutná, ak je kanyla v zvierati niekoľko dní.
 • 7) Zverolekára požiadajte, aby odstránil kanylu a zašil poškodené tkanivá.
 • Metóda troakaru a kanyly môže byť menej traumatizujúca ako bachorová operácia, ale je úplne pochopiteľné, ak sa vám do tejto metódy nechce, aj keď si plne uvedomujete, že to znamená záchranu vášho hovädzieho dobytka a nie jeho úmyselné zranenie. Požiadajte veterinára, aby prišiel a vykonal túto metódu za vás. Určite vám ukážu, čo je potrebné urobiť a ako to správne urobiť, ak by ste v budúcnosti potrebovali tento zákrok vykonať sami.[11]

Ak nie je k dispozícii trokar a kanyla a ak žalúdočná sonda nestačí na zmiernenie veľmi závažného prípadu nadúvania, vykonajte núdzovú bachorovú operáciu. Keď veterinár nie je nablízku a zviera je tak silne nafúknuté, že si myslíte, že oň môžete čoskoro prísť, budete musieť vziať veľmi ostrý nôž a vykonať bachorovú operáciu, aby ste uvoľnili tlak a zachránili zvieratám život.

 • Postup, ktorý budete musieť vykonať v núdzovej situácii, je nebudú bezbolestné pre zviera, ale keď príde na to, že je potrebné zachrániť jeho život oproti tomu, aby ste mu spôsobili väčšiu bolesť, než akú už má s nepríjemným, nafúknutým žalúdkom, ktorý ho postupne dusí k smrti, etika by vám mala povedať, že záchrana jeho života by mala mať oveľa väčšiu prioritu nad tým, že sa bojíte spôsobiť zvieraťu bolesť.
  • Nezdráhajte sa vykonať nasledujúci postup. Je to otázka života alebo smrti!!
 • 1) Urobte rýchly rez dlhý 6 cm (2.4 palca) až 12 centimetrov (4.7 palcov) dlho do kože nad stredom ľavého boku. Táto oblasť je známa aj ako vydutý trojuholník za rebrami a pred bedrami, ktorý sa dá ľahko nájsť u hovädzieho dobytka bez nadúvania.
 • 2) Pokračujte v rezaní cez kožu, cez brušné svaly a potom do bachora.
 • 3) Pri rezaní do bachora odstúpte, pretože dôjde k explozívnemu uvoľneniu plynov a obsahu bachora, ktorý vás zasiahne, ak budete stáť v ceste! Tým sa zvieraťu celkom uľaví a umožní sa mu opäť voľne dýchať.
 • 4) Nechajte veterinára vyčistiť ranu a vykonať štandardný chirurgický postup zašitia steny bachora, brušných svalov a kože, aby sa zabránilo peritonitíde (toxickému pôsobeniu obsahu žalúdka vo vnútri telesnej dutiny).
 • Táto metóda je dosť traumatizujúca pre zviera, a dokonca aj pre osobu, ktorá musí zákrok vykonať. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na miestneho veterinárneho lekára pre hovädzí dobytok a požiadajte ho, aby vás oboznámil s postupom, alebo dúfajte, že zviera bude žiť dostatočne dlho na to, aby to veterinár prišiel urobiť za vás.

Vypustite zviera, keď skončíte. Prejdite na ďalšie zviera s problémom nadúvania. Ale ak máte len jedno, je to skvelé. Nasledujúcich niekoľko dní sledujte toto zviera, aby ste zistili, či sa nadúvanie opakuje alebo či je potrebné urobiť niečo iné.

 • Majte svojho veterinára na rýchlom čísle pre prípad, že by sa niečo pokazilo, alebo ak by ste mali nejaké otázky, na ktoré treba hneď odpovedať.

Časť 4 zo 4:Prevencia nadúvania

Hladné zvieratá nikdy nedávajte na čerstvú strukovinovú pastvu. Predtým, ako zvieratá zavediete na lucernovú pastvinu, bez ohľadu na jej kvalitu, uistite sa, že sú najprv nasýtené senom (najlepšie lucernovo-trávnym; alebo majú voľný prístup k senu), než ich zavediete na lucernový porast.[12]

 • Pri presune na novú pastvinu presúvajte zvieratá, keď sa nezdá, že by mali záujem o to, čo je na druhej strane plota.

Keď už sú na strukovinovej pastve, udržujte ich tam. Musíte sa uistiť, že vaše zvieratá majú rovnomerný a pravidelný príjem strukovinových krmív vo dne aj v noci. Nepoužívajte prerušovanú pastvu (odstránenie v noci a opätovné nasadenie ráno alebo dokonca v polovici dňa), pretože to podporuje náhle vypuknutie nadúvania.

 • Výskumníci skúmajúci nadúvanie v skutočnosti používajú prerušovanú pastvu, aby podporili vypuknutie nadúvania pre svoje štúdie. Prerušovaná pastva spôsobuje náhle prepuknutie choroby, pretože zvieratá sú na niekoľko hodín zbavené vysokokvalitného krmiva a po návrate na pastvu dostanú náhly prísun vysokoživinových látok. Toto náhle zavedenie krmív s vysokým obsahom živín spôsobuje nadúvanie.
 • Nie je možné kontrolovať podmienky, kedy bude pastva prerušená nepriaznivým počasím (búrky, krupobitie atď.), hryzenie hmyzom alebo hrozné vlny horúčav, ktoré by zvieratá počas dňa vyhnali do tieňa. Zvieratá zmenia svoje bežné pastevné návyky tak, že pasenie je kratšie a intenzívnejšie, čo spôsobuje problémy s nadúvaním.
  • V týchto prípadoch bude potrebné zvieratá monitorovať a prípadne aj kŕmiť senom spolu s pastvou, aby sa problémy s nadúvaním znížili.[13]

Používajte intenzívna pastva s manažmentom skrátiť dĺžku obdobia pasenia dobytka vo výbehu alebo na pastve. Ak by sa dobytok umiestnil na pastvinu so strukovinami, kde by si mohol vyberať, ktoré rastliny chce jesť, mohli by vzniknúť problémy s nadúvaním.[14]

 • V situáciách, keď zvieratá ešte nezískali chuť na lucernu a sú neustále spásané, si najprv vyberajú prevažne trávy a iné rastliny a snažia sa vyhnúť väčšine lucerny. Keď sa tieto rastliny vyčerpajú, zamerajú sa potom na lucernu a v dôsledku toho sa nafúknu. K tomu môže dôjsť niekoľko dní až približne týždeň po nasadení na pastvinu so zmesou strukovín.
 • Pri rotačnom alebo intenzívnom pasení sa dobytok riadi tak, aby spásal výbeh každý jeden až tri dni. To odrádza zvieratá od selektívneho spásania a podporuje zanechávanie rastlinných zvyškov, najmä ak sa používa systém „ber – nechaj – pol“.
  • Je dôležité presunúť dobytok do čerstvého výbehu, keď nie je hladný alebo sa nezdá, že by mal záujem o presun do nového krmoviska. Takýto postup podporuje ponechávanie rastlinných zvyškov po každom premiestnení. Zvyškov po pastve nikdy nie je dosť, pretože je lepšie mať za sebou „veľa“ zvyškov by mohli viac pásť, ako ich presúvať, keď už takmer nič nezostalo, v dôsledku čoho sú na ďalšom výbehu dosť hladné.[15]

Presúvajte zvieratá na novú pastvinu alebo do výbehu neskoro popoludní, nikdy nie ráno. Dobytok má tendenciu žrať viac ráno ako popoludní a silná rosa ráno tiež zvyšuje mieru stráviteľnosti, čo zvyšuje pravdepodobnosť nadúvania.

Odložte pastvu, kým rastliny strukovín nie sú úplne vzrastlé alebo v plnom kvete. Lucerna a ďatelina pred kvitnutím alebo vo vegetatívnom stave predstavujú podstatne vyššie riziko nadúvania ako zrelšie rastliny. Ak vezmete do ruky kúsok stonky a listu nezrelej lucerny a zrolujete ich do guľôčky, potom stlačíte, zistíte, že z nich vytečie veľa šťavy a peny. To je znakom toho, že je veľmi dobre stráviteľná. Rastliny v plnom kvete majú vyšší obsah vlákniny a sú menej stráviteľné, čím sa znižuje riziko nadúvania.

Spásajte pastviny, ktoré boli 24 až 48 hodín zavädnuté a zvädnuté Toto zvädnutie znižuje obsah vlhkosti v zavädnutých rastlinách (prostredníctvom odparovania a transpirácie). Nižšia vlhkosť znižuje výskyt nadúvania.

Pri pasení dobytka na pasienkoch s vysokým obsahom strukovín používajte prípravok proti peneniu. Informujte sa u miestneho veterinárneho lekára alebo v obchode s chovateľskými potrebami o prípravku proti nadúvaniu, ktorý sa môže podávať dobytku. Prípravok Bloat Guard je jedným z produktov, ktoré môžu byť ľahko dostupné. Zistilo sa, že detergent „poloxalén“, účinná zložka prípravku Bloat Guard, je veľmi účinný pri kontrole nadúvania. (Nie je zaručené, že prevencia nadúvanie pri voľnej ponuke v zmesi so zrnom z dôvodu premenlivej úrovne príjmu a časového obdobia medzi návštevami.)

 • Alfasure je ďalší produkt, ktorý je dostupný na lekársky predpis od veterinára a ktorý je účinný pri kontrole nadúvania.
 • Voľne dostupná stopová minerálna soľ môže tiež pomôcť znížiť výskyt nadúvania.

Založte na existujúcej pastvine alebo pri zakladaní novej pastviny strukoviny bezpečné proti nadúvaniu. K strukovinám, ktoré sú bezpečné pre nadúvanie, patrí cicer mliečny, podbeľ vtáčí, estragón a senovka grécka. Hoci sa tieto strukoviny presadzujú ťažšie ako lucerna alebo ďatelina, po ich zakorenení sa dajú obhospodarovať tak, aby pomohli znížiť alebo úplne odstrániť nadúvanie vašich zvierat.

 • Napríklad porast, ktorý tvorí aspoň 60 % strukovín a 40 % trávy, pričom strukovinovú zložku tvorí 25 až 30 % lucerny v zmesi lucerny a lucerny, stačí na zníženie nadúvania až o 98 %. Senovka má kondenzované triesloviny, ktoré sa viažu na bielkoviny v bachore a zabraňujú ich rozkladu bachorovými mikróbmi.
 • Dobre sa osvedčí aj porast strukovín, ktorý pozostáva prevažne z nekrmivých strukovín.

Zlepšite výrobné postupy tak, aby ste zvýšili množstvo trávy v porastoch lucerny alebo ďateliny. Môžete mať porast, v ktorom prevažuje ďatelina a lucerna, a chcete v ňom zvýšiť množstvo trávy. Možnosťami, ako to dosiahnuť, je aplikovať dusíkaté hnojivá, zasiať trávu do existujúceho porastu alebo intenzívne spásť strukoviny.

 • Dusíkaté hnojivá podporujú trávy, aby vytláčali strukoviny, a spôsobujú, že strukovinové uzliny sú „lenivé“ a v dôsledku toho viažu menej dusíka.
 • trávy zasiať, keď bol porast intenzívne spásaný alebo nízko pokosený, a následne ich zabrať, aby sa podporil kontakt semien s pôdou. Pridanie dusíka do porastu podporí rast aj existujúcich tráv. Autotoxicita z existujúcich rastlín lucerny neovplyvní klíčiace trávy.
 • Ťažká pastva negatívne ovplyvňuje rastliny lucerny. Zasahovanie do koreňov a nedovolenie rastlinám, aby sa samy vysiali, môže znížiť porasty lucerny na pastvinách, ale zvýšiť počet tráv. Pozor však na nadmerné spásanie.

Predchádzanie nadúvaniu kŕmnych zmesí kŕmením väčšieho množstva objemových krmív a menšieho množstva jemných obilnín. Krmná dávka pre finišery by mala obsahovať aspoň 10 až 15 % objemových krmív. Zrná by nikdy nemali byť jemne pomleté na úroveň, ktorá je vhodná na kŕmenie ošípaných alebo kurčiat, namiesto toho by mali byť valcované alebo drvené.

 • Vyraďte dobytok v chovných stádach, ak je náchylný na nadúvanie. Súčasné štúdie ukázali, že nadúvanie je dedičné, v chovnom stáde ho možno znížiť vyradením tých zvierat, ktoré sa nadúvali, ak sa o niektoré z týchto zvierat nepostarali prírodné udalosti za vás (i.e., zvieratá uhynú na nadúvanie).

  • Vyraďovanie je menej možné, ak máte stádo, v ktorom vyraďovanie neprichádza do úvahy, napríklad ak pasiete alebo kŕmite dobytok na objednávku. Na zníženie rizika nadúvania u hovädzieho dobytka je potrebné zaviesť starostlivý manažment. Pozri vyššie uvedené tipy s odrážkami.
 • Odkazy