Ako liezť na budovy: 5 krokov

Lezenie na budovy sú často výkony, ktoré hrdinovia absolvujú vo filmoch. Môže sa zdať, že je to náročný proces. Zistíte však, že je to podobné ako lezenie po skalách. Tento článok vás prevedie krokmi úspešného lezenia na budovu.

Kroky

Najprv si určte budovu, na ktorú chcete vyliezť. Uistite sa, že má bezpečnú a pevnú konštrukciu, napríklad kamennú. Pochopte, že možno budete musieť nájsť inú, ak sa vám bude zdať neistá alebo vôbec nebezpečná. Skontrolujte, či sa v okolí nenachádzajú ľudia, pretože vás môžu od lezenia odradiť alebo zavolať políciu.

Skontrolujte, či máte lezecké chyty. Prehľadajte budovu, či v nej nie sú odtokové rúry alebo pevné rímsy, ktoré udržia vašu váhu. Pri lezení budete musieť nájsť bezpečné úchyty a opory, ktorých sa môžete chytiť. Ak je v budove príliš málo miest, možno si budete musieť vyhľadať iné, na ktoré budete liezť.

Nájdite si dobrý východiskový bod. Vyhľadajte miesto, kde je nad vami najviac lezeckých chytov. Naplánujte si trasu, ktorá vás dovedie k cieľu, ako aj spôsob vstupu na požadované miesto, či už cez strechu alebo otvorené okno. Keď si vymyslíte plán, začnite vo východiskovom bode, napríklad v pevnej odpadovej rúre.

Sledujte svoju trasu. Používajte horolezecké chyty, ako sú rúry a okenné rímsy, aby ste sledovali cestu vedúcu k vášmu cieľu. Ak zistíte, že v polovici cesty musíte zmeniť svoje plány, nájdite si bezpečné chyty, ktorých sa budete môcť chytiť, keď budete stúpať po budove. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali klzkých látok, ktoré by mohli spôsobiť stratu priľnavosti.

  • Zostaňte v bezpečí. Ak zistíte, že vaša cesta je príliš nebezpečná alebo náročná, možno budete musieť znovu začať postupovať. Pochopte, že vašou prioritou je predovšetkým vaša bezpečnosť. Niekedy musíte začať odznova, aby ste mohli uspieť. Nájdite lepšiu cestu, ktorou sa môžete bezpečne dostať do cieľa. Pri lezení po budovách vždy noste vhodnú obuv.