Ako mať rutinu: 11 krokov (s obrázkami)

Ak chcete byť produktívnejší alebo len vniesť do svojho života trochu viac konzistencie, rutina môže byť pre vás to pravé. Rutiny môžu byť zábavné, pomôžu vám udržať organizáciu a oveľa efektívnejšie využívať váš čas. Ak si určíte, aké sú ciele vašej rutiny, naplánujete si rutinu v stanovenom čase a budete ju dodržiavať a budete postupovať krok za krokom, môžete rýchlo a jednoducho zaviesť do svojho života dennú rutinu.

Časť 1 z 3: Nastavenie rutiny


Zapíšte si svoje každodenné činnosti, aby ste zistili, čo zaradiť do svojho denného programu. Ak už máte úlohy, ktoré musíte urobiť každý deň (napr.g., brať lieky) alebo ak sú veci, ktoré chcete začať robiť každý deň, zapíšte si ich do zoznamu a použite ho na naplánovanie svojej rutiny. Snažte sa spájať úlohy, ktoré smerujú k rovnakému cieľu.[1]

 • Ak je napríklad vaším cieľom mať produktívne ráno, potom by ste mali spájať do jedného celku len úlohy, ktoré môžete vykonať ráno a ktoré vás robia produktívnejšími (napr.g., užívanie liekov, odpovedanie na e-maily).
 • Najjednoduchšie môže byť zhrnúť úlohy do jedného celku podľa času (napr.g., ranné úlohy, večerné úlohy), a nie podľa účelu.


Stanovte si cieľ pre svoju rutinu. Chcete, aby vás vaša rutina urobila produktívnejšími? Ak chcete byť fit? Ak chcete žiť zdravšie? Predtým, ako sa pustíte do vytvárania rutiny, musíte vedieť, čo chcete, aby táto rutina nakoniec dosiahla.[2]

 • Ak je napríklad vaším cieľom žiť zdravšie, môžete si vytvoriť rutinu, ktorá vám pomôže viac spať v noci alebo ktorá vám umožní variť si zdravšie jedlá.
 • Cieľ vašej rutiny môže tiež určiť, kedy vo vašom dni budete rutinu dodržiavať. Mnohí ľudia napríklad dodržiavajú cvičebné postupy ráno, pretože vtedy je ich hladina energie najvyššia.


Vytvorte si denný zoznam úloh, aby ste si mohli štruktúrovať svoju rutinu. Mnohí ľudia považujú za užitočné zapisovať si denné úlohy, ktoré si stanovili; poslúži to ako neustála pripomienka vašej rutiny a zároveň vám poskytne uspokojenie z toho, že si môžete odškrtnúť splnené položky zo zoznamu![3]

 • Ak chcete dodržiavať prísnu rutinu, môžete si tiež uviesť čas, v ktorom chcete každú úlohu dokončiť (e.g., „7:30 zjedzte raňajky. 8:00 – odchod do práce.“). Ak chcete ponechať viac priestoru pre spontánnosť, jednoducho si napíšte denné úlohy v poradí, v akom ich chcete dokončiť.


Rozdeľte úlohy na menšie časti, ktoré sa ľahšie plnia. Ak práve začínate s novou rutinou, úlohy vo vašej rutine sa vám budú zdať oveľa ľahšie splniteľné, keď si ich rozdelíte na menšie miniúlohy. Každú úlohu si rozdeľte na jednotlivé časti a každú minizáležitosť plňte po jednej.[4]

 • Ak napríklad vaša týždenná rutina zahŕňa upratovanie bytu, prepíšte túto úlohu na menšie úlohy, ako je vysávanie koberca, utieranie prachu z nábytku a čistenie kúpeľne.
 • Ak nejaká úloha trvá príliš dlho, rozdeľte ju na menšie úlohy, ktoré vám rýchlejšie poskytnú pocit splnenia, aby ste boli motivovaní.

2. časť z 3:Plánovanie rutiny


Vyhraďte si pravidelný čas, v ktorom budete vykonávať svoju rutinu. Keď ste sa rozhodli, aký má byť cieľ a zloženie vašej rutiny, musíte zistiť, kedy môžete aktivity rutiny zaradiť do svojho dňa. Vyčleňte si časť svojho bežného rozvrhu a venujte tento čas dodržiavaniu rutiny.[5]

 • Ak je to možné, venujte každej jednotlivej úlohe viac času, než si myslíte, že budete skutočne potrebovať; napríklad ak vám cvičenie zvyčajne trvá 40 minút, naplánujte si, že mu budete venovať 1 hodinu. Pomôže vám to zabrániť prílišnému stresu pri každodennom dodržiavaní rutiny.
 • Urobte si čas na svoju rutinu aj počas náročných dní. Väčšinu rutinných úloh možno vykonať za malý časový blok (e.g., ustlať si posteľ, vziať si lieky, zjesť raňajky) a budete sa cítiť úspešnejší, ak si nájdete čas na ich odškrtnutie zo zoznamu úloh.


Aby ste boli čo najdôslednejší, vykonávajte rutinné činnosti každý deň v rovnakom čase. Pre dlhodobú konzistenciu zvážte, či si na tento účel vyhradíte určitý časový blok (napr.g., od 7:30 do 8:00) na svoju rutinu každý deň. Ak je však váš každodenný rozvrh plynulejší, jednoducho sa zaviažte, že každý deň venujete rutine určitý čas.[6]

 • Ak vám napríklad váš rozvrh neumožňuje dodržiavať stanovený čas pre rutinu (napr.g., 7:30-8:00), len sa uistite, že každý deň venujete 30 minút svojim rutinným úlohám. To, že dodržiavate rutinu, neznamená, že nemôžete byť flexibilní.


Naplánujte si rutinu na dlhšie časové obdobie. Rozhodnite sa, čo je potrebné urobiť denne, týždenne, dvakrát týždenne, mesačne, ročne atď. a všetko si to naplánujte. Svoju rutinu budete musieť dodržiavať dlhodobo a jej zmapovanie vám uľahčí plánovanie činností podľa potreby.[7]

 • Ak potrebujete, zakúpte si kalendár alebo program, pretože vám to pomôže začať rozumnejšie hospodáriť s časom. Napísanú, naplánovanú rutinu bude oveľa jednoduchšie vložiť do každodenných alebo týždenných vecí, ktoré je potrebné urobiť.
 • Pokúste sa naplánovať si rutinu aspoň na 3 týždne; tak dlho všeobecne trvá, kým sa pre vás rutina stane bežným zvykom.

Časť 3 z 3:Dodržiavanie a vylepšovanie rutiny


Dodržiavajte svoju rutinu dôsledne po dobu 3 týždňov, aby sa stala zvykom. Vo všeobecnosti trvá 21 dní, kým sa z nejakej činnosti stane zakorenený zvyk. Uistite sa, že svoje rutinné úlohy budete dôsledne vykonávať každý deň počas 3 týždňov, aby ste si na svoju novú rutinu úplne zvykli.[8]

 • Návyk si pravdepodobne vytvoríte aj po 21 dňoch, ak počas týchto 3 týždňov niekde vynecháte 1 deň. Ak však zistíte, že 2 alebo viac dní vynechávate svoje rutinné činnosti, zvážte prepracovanie svojej rutinnej činnosti tak, aby ste ju mohli ľahšie plniť každý deň.
 • Keď začnete vykonávať činnosti vo svojej rutine bez premýšľania, potom ste si úspešne vytvorili návyk!


Odpusťte si, keď sa vám niečo nepodarí. Pravdepodobne niekedy urobíte chybu alebo sa pošmyknete pri realizácii svojho postupu. Namiesto toho, aby ste si nadávali, dajte si určitý priestor na to, aby ste v daný deň splnili len časť alebo dokonca žiadnu časť svojej rutiny, a potom si dajte za cieľ byť úspešný nasledujúci deň.[9]

 • Napríklad, ak súčasťou vašej tréningovej rutiny je urobiť 40 klikov, nevyhovárajte sa na to, že počas jedného tréningu urobíte len 20 klikov. Namiesto toho si uvedomte, že ste aj tak dosiahli časť toho, čo ste si predsavzali, a pokúste sa to nabudúce urobiť lepšie.
 • Nevzdávajte sa svojej rutiny, ak sa vám na začiatku nedarí; časom to bude ľahšie.


Sledujte svoj pokrok, aby ste zistili, či vaša rutina funguje. Na konci každého týždňa skontrolujte svoj pokrok pri dosahovaní cieľov a zistite, či vám vaša rutina pomáha tieto ciele dosiahnuť. Ak to tak nie je, zvážte, ktoré aspekty vašej rutiny by mohli potrebovať zlepšenie.[10]

 • Ak bolo napríklad cieľom vašej rutiny, aby ste boli ráno produktívnejší, pozrite sa späť na svoj týždeň a zistite, koľkokrát ste prišli do práce skôr alebo neskôr ako zvyčajne. Ak ste vďaka svojej rutine začali každý deň chodiť do práce skôr, je to dobré znamenie, že ste vďaka nej ráno produktívnejší.
 • V prípade dlhodobejších cieľov (napr.g., chudnutie), možno by bolo lepšie skontrolovať svoju rutinu na konci každého mesiaca.

 • Podľa potreby vykonajte zmeny vo svojej rutine. Keď ste si vytvorili rutinu a mali ste čas ju vyskúšať, nebojte sa k nej časom vrátiť a vylepšiť ju. Či už chcete pridať alebo odobrať úlohy alebo rekalibrovať svoje aktivity pre nový cieľ, berte svoju rutinu ako plynulý a neustále sa meniaci zoznam.[11]

  • Ak napríklad zistíte, že váš tréningový režim sa stal príliš jednoduchým, zvážte, či sa k nemu nevrátiť a pridať doň náročnejšie cviky.
 • Odkazy