Ako naformátovať externý pevný disk na formát Fat32 (s obrázkami)

Keďže súborový systém FAT32 nie je vytvorený pre disky väčšie ako 32 GB, v typických nástrojoch na formátovanie systému Windows neuvidíte možnosť jeho použitia. FAT32 bol totiž väčšinou nahradený systémom exFAT, ktorý je efektívnejší, dokáže spracovať väčšie súbory a je kompatibilný so všetkými modernými verziami systémov Windows a macOS.[1]
Ak však potrebujete disk používať s oveľa starším počítačom (pred Windows XP SP3 a pred Mac 10.6) ktorý nerozpozná exFAT, môže byť potrebný FAT32. V tomto článku sa dozviete, ako naformátovať externý pevný disk na formát FAT32.

Metóda 1 z 2:Disky väčšie ako 32 GB

Pripojte externý pevný disk k počítaču. Ak ste tak ešte neurobili, pomocou kábla USB pripojte externý pevný disk k voľnému portu USB na počítači.

 • Ak je disk väčší ako 2 TB, nemôžete ho formátovať ako FAT32.[2]
  Ak je vaším cieľom, aby bol disk kompatibilný s čo najväčším počtom operačných systémov, použite radšej súborový systém exFAT.
 • Ak používate prenosný počítač, uistite sa, že je pripojený k spoľahlivému zdroju napájania. Formátovanie jednotky môže trvať približne hodinu, v závislosti od veľkosti a rýchlosti jednotky.

Nájdite písmeno externej jednotky. Ak chcete disk naformátovať, musíte vedieť, ktoré písmeno ho v počítači predstavuje. Tu je uvedený postup:

 • Stlačte Kľúč Windows + E otvorenie Prieskumníka súborov.
 • Dvakrát kliknite na adresu Tento počítač na ľavom paneli.
 • Teraz sa pozrite na pravý panel v časti Zariadenia a jednotky.“ Každý pripojený disk má písmeno, napríklad C: alebo D:. Zapíšte si to, ktoré je pridelené vašej externej jednotke.

Stlačte tlačidlo ⊞ Win+X. Tým sa otvorí ponuka Windows Power User.

Kliknite na stránku Príkazový riadok (správca). Tým sa otvorí príkazový riadok na úrovni správcu.

 • Ak sa zobrazí PowerShell (správca) namiesto toho kliknite na túto položku. Príkazy budú rovnaké bez ohľadu na to, či používate Príkazový riadok alebo PowerShell.

Do príkazového riadku zadajte príkaz format. Budete musieť nahradiť písmeno „X“ správnym písmenom vášho externého disku. Tu je príkaz: format /FS:FAT32 X:

 • Napríklad, ak je váš externý pevný disk E:, zadáte format /FS:FAT32 E:

Stlačte ↵ Enter spustiť príkaz. Zobrazí sa správa, v ktorej sa uvádza, že všetky údaje na disku budú stratené. Toto je potrebné na formátovanie jednotky.

Stlačte tlačidlo Y a potom stlačte tlačidlo ↵ Enter. Systém Windows teraz naformátuje disk ako FAT32.

Metóda 2 z 2:Disky menšie ako 32 GB

Pripojte externý pevný disk k počítaču. Ak ste tak ešte neurobili, pripojte externý pevný disk pomocou kábla USB k voľnému portu USB na počítači.

 • Táto metóda by mala fungovať, pokiaľ je váš pevný disk menší ako 32 GB.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku systému Windows a vyberte položku Prieskumník súborov. Prieskumníka súborov môžete otvoriť aj stlačením Kláves Windows + E.

Dvakrát kliknite na adresu Tento počítač. Nachádza sa v ľavom paneli.

Kliknite pravým tlačidlom myši na externý pevný disk. Bude to v pravom paneli. Rozbalí sa ponuka.

Kliknite na Formátovanie v ponuke. Otvorí sa dialógové okno „Formátovanie“, čo je malé okno obsahujúce niektoré nástroje na formátovanie.

Vyberte položku FAT32 v ponuke „Súborový systém“. Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, ak je disk menší ako 32 GB.

 • Ak túto možnosť nevidíte a je disk menší ako 32 GB, skúste namiesto toho metódu Disky väčšie ako 32 GB.

Do poľa „Volume label“ (Označenie zväzku) zadajte názov disku.“ Ak chcete, môžete si ponechať predvolený názov alebo ho zmeniť. Takto sa zobrazí jednotka po pripojení k počítaču.

Začiarknite políčko vedľa položky „Rýchle formátovanie.“ Tým sa výrazne urýchli proces formátovania.

 • Jediný dôvod, prečo sa možno budete chcieť vyhnúť použitiu rýchleho skenovania, je, ak sa zbavujete pevného disku a obávate sa, že niekto s úžasnými technickými zručnosťami bude mať prístup k vašim vymazaným údajom. Keďže formátovanie prebieha ako FAT32, dá sa predpokladať, že máte dôvod disk stále používať!

Kliknite na Spustite stránku začať formátovanie. Po dokončení formátovania sa zobrazí správa, ktorá vás o tom informuje.

 • Kliknite na OK zatvoriť okno. Váš externý pevný disk je teraz naformátovaný vo formáte FAT32.
 • Odkazy