Ako naformátovať iPad: 6 krokov (s obrázkami)

Formátovanie iPadu vymaže všetky uložené údaje vrátane aplikácií, obrázkov, hudby atď. V podstate obnovíte svoj iPad do stavu z výroby. Toto by bolo dobré, ak sa chystáte iPad darovať, aby nikto nevidel vaše osobné údaje. Ak potrebujete vedieť, ako naformátovať iPad, prečítajte si krok 1.

Kroky

Prejdite na domovskú obrazovku. Stlačením tlačidla Domov na zariadení iPad prejdite na domovskú obrazovku.

Prejdite do ponuky Všeobecné nastavenia. Klepnite na ikonu „Nastavenia“ a potom z možností v ponuke Nastavenia vyberte „Všeobecné“.

Klepnite na „Reset“ v najspodnejšej časti obrazovky po stlačení „General“ (Všeobecné). Zobrazí sa vám šesť možností obnovenia:

  • „Vymazať všetok obsah a nastavenia“ – týmto odstránite všetky informácie uložené v iPade a obnovíte všetky nastavenia na predvolené.
  • „Obnoviť sieťové nastavenia“ – slúži na odstránenie všetkých údajov o sieti uložených v zariadení iPad.
  • „Obnoviť slovník klávesnice“ – týmto vymažete všetky naprogramované slová zo slovníka.
  • „Obnoviť rozloženie domovskej obrazovky“ – slúži na návrat k pôvodnému rozloženiu domovskej obrazovky.
  • „Resetovať upozornenia na polohu“ – ak chcete, aby sa vás aplikácie pri ďalšom použití opýtali na lokalizačné služby.

Vyberte prvú možnosť. Ťuknite na položku Vymazať všetok obsah a nastavenia.“

Potvrďte svoje rozhodnutie. Urobíte to tak, že na ďalšej obrazovke zadáte svoj bezpečnostný kód.

  • Obnovenie a formátovanie iPadu. Klepnutím na tlačidlo „Vymazať“ dvakrát dokončite proces formátovania.