Ako naformátovať pamäťovú kartu pomocou fotoaparátu Nikon D700: 6 krokov

Formátovanie pamäťových kariet pre digitálnu zrkadlovku Nikon D700 je nevyhnutný a dôležitý postup, ktorý môže zachrániť vaše zábery pred poškodením alebo chybami. Tu je postup formátovania pamäťovej karty pomocou fotoaparátu Nikon D700.

Kroky

Vložte pamäťovej karty chcete naformátovať do tela fotoaparátu Nikon D700 pomocou slotu na pamäťovú kartu na jeho pravej strane. Uistite sa, že je napájanie vypnite pred vložením karty a aby ste kartu vložili správne. Fotoaparát D700 akceptuje iba karty CF, preto sa uistite, že máte k dispozícii tento typ.

Zapnite fotoaparát pomocou vypínača. Urobte to až po vložení pamäťovej karty a zatvorení zásuvky na pamäťovú kartu.

Stlačte a podržte stlačené obe tlačidlá Kôš a MODE približne 2 sekundy. Tieto tlačidlá sa spoločne označujú ako tlačidlo „Format“ (Formátovať). Tlačidlo Kôš sa nachádza na zadnej strane tela fotoaparátu D700 vedľa tlačidla Preview (Náhľad) a tlačidlo MODE (Režim) sa nachádza na hornej strane tela fotoaparátu D700 vedľa tlačidla spúšte a vypínača napájania. Ak sa to vykonalo správne, mali by sa v sekcii rýchlosti uzávierky v hľadáčiku aj na ovládacom paneli objaviť blikajúce písmená „For“ (Pre).

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla Kôš aj tlačidla MODE naformátujte pamäťovú kartu. Vymažú sa tým všetky fotografie na pamäťovej karte a karta sa naformátuje. Počas formátovania karty nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte pamäťovú kartu. Ak nechcete formátovať pamäťovú kartu, jednoducho nestlačte druhýkrát tlačidlá Kôš a MODE a počkajte, kým zmizne blikajúci nápis „For“, čo sa stane približne po 6 sekundách.

Počkajte, kým nezmizne blikajúci nápis „For“ (Pre). Na displeji sa teraz zobrazí plný počet fotografií, ktoré je teraz možné zhotoviť na naformátovanej karte.

  • Alternatívne môžete pamäťovú kartu naformátovať aj z ponuky Setup (Nastavenie) v ponukách LCD displeja fotoaparátu D700. Môžete sa k nemu dostať stlačením tlačidla MENU na zadnej strane tela fotoaparátu D700, výberom ponuky Setup Menu (Nastavenie) a stlačením tlačidla Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu), OK. Tým sa okamžite naformátuje pamäťová karta.
  • Odkazy

    1. Spoločnosť Nikon Corporation, Používateľská príručka digitálneho fotoaparátu Nikon D700, strany 43-44, 332, anglická verzia – výskumný zdroj
    2. Kenrockwell.com, Používateľská príručka k fotoaparátu D700, http://www.kenrockwell.com/nikon/d700/users-guide/menus-setup.htm – zdroj výskumu