Ako naformátovať systém Windows (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako naformátovať akýkoľvek pevný disk pripojený k počítaču so systémom Windows 10. Ak chcete naformátovať len jeden disk pripojený k počítaču, môžete tak urobiť pomocou nástroja Správa diskov. Ak chcete úplne vymazať všetky údaje, preformátovať pevný disk a znovu nainštalovať systém Windows, môžete použiť funkciu Obnoviť tento počítač v nastaveniach. Pred formátovaním počítača si nezabudnite zálohovať svoje osobné súbory a sériové čísla.

Metóda 1 z 2:Odstránenie všetkých údajov a opätovná inštalácia systému Windows

Otvorte nastavenia systému Windows . V ponuke Štart pri ľavom dolnom rohu nájdete jeho ikonu ozubeného kolesa.[1]
Dôveryhodný zdroj
Podpora spoločnosti Microsoft
Technická podpora a informácie o produktoch od spoločnosti Microsoft.
Prejsť na zdroj

 • Formátovanie môže chvíľu trvať (niekedy aj hodiny) v závislosti od pevného disku (diskov). Uistite sa, že je počítač pripojený k spoľahlivému zdroju napájania, aby sa proces formátovania neprerušil.
 • Ak sa nemôžete prihlásiť do počítača, spustite počítač na prihlasovaciu obrazovku a stlačte ⇧ Posuňte ako vyberiete Napájanie > Reštartovať. Keď sa počítač opäť spustí, vyberte Riešenie problémov, potom Obnoviť tento počítač, a potom prejdite na krok 5.

Kliknite na adresu Aktualizovať & Zabezpečenie. Je to možnosť s dvoma zakrivenými šípkami.

Kliknite na Obnova v ľavom paneli. V pravom paneli sa zobrazia vaše možnosti obnovy.

Kliknite na stránku Začnite v časti „Resetovať tento počítač.“ Je to prvé tlačidlo v pravom paneli.

Vyberte položku Odstráňte všetko. Táto možnosť úplne vymaže pevný disk pred opätovnou inštaláciou systému Windows. Všetky vaše údaje budú odstránené a po dokončení procesu budete musieť znovu nainštalovať všetky aplikácie tretích strán.

Kliknite na stránku Change settttings (Zmeniť nastavenia). Zobrazia sa dve nové možnosti.

Posuňte prepínač do polohy Zapnuté pozícia. Váš pevný disk sa nenaformátuje, pokiaľ nezapnete tento prepínač.

Kliknite na Potvrďte. Tým sa začne proces vymazania údajov z počítača a opätovnej inštalácie systému Windows 10. Po dokončení preinštalovania počítača budete vyzvaní, aby ste ho nastavili ako nový.

Metóda 2 z 2:Formátovanie nového alebo iného ako primárneho pevného disku

Otvorte nástroj Správa diskov v systéme Windows. Ak chcete naformátovať pevný disk pripojený k počítaču, ktorý nie je primárnym pevným diskom (Windows), použite túto metódu. Tu je návod na otvorenie nástroja: [2]

 • Stlačte tlačidlo ⊞ Win+S a otvorte vyhľadávací panel.
 • Zadajte správa diskov.
 • Kliknite na položku Správa diskov vo výsledkoch vyhľadávania.
 • V hornej polovici okna sa zobrazí zoznam diskových oddielov, zatiaľ čo v dolnej časti sa zobrazí zoznam fyzických pevných diskov.

Vytvorenie oddielu, ak je disk úplne nový. Toto budete musieť urobiť len vtedy, ak sa zobrazí Neznámy alebo Nie je inicializovaný vedľa čísla disku v dolnej polovici nástroja. Tu je uvedený postup prípravy nového disku na formátovanie: [3]

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku a vyberte položku Inicializácia disku.
 • Začiarknite políčko vedľa pevného disku.
 • Vyberte položku MBR (hlavný zavádzací záznam) ak je disk menší ako 2 TB, alebo GPT (GUID Partition Table) ak má disk kapacitu 2 TB alebo väčšiu.
 • Kliknite na OK.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na pole „Unallocated“ (Nepridelené) vpravo od disku a vyberte položku Nový jednoduchý zväzok.
 • Kliknite na Ďalšie.
 • Zadajte veľkosť oddielu (voliteľné) a kliknite na Next.
 • Vyberte písmeno pre novú jednotku a kliknite na Ďalej.
 • Prejsť na krok 5.

Kliknite pravým tlačidlom myši na disk alebo oddiel, ktorý chcete naformátovať. Rozbalí sa kontextová ponuka.

Kliknite na Formátovanie v ponuke.

Do poľa „Volume label“ (Označenie zväzku) zadajte názov pevného disku. Takto bude disk identifikovaný vo vašom počítači (napr.g., Hry, Hudba, Nový disk).

Vyberte NTFS z rozbaľovacej ponuky „Súborový systém“. Toto je systém súborov, ktorý sa zvyčajne používa vo Windows 10. Ak nemáte konkrétne pokyny na výber iného súborového systému, potrebujete túto možnosť.

Vyberte Predvolené nastavenie z ponuky „Veľkosť prideľovacej jednotky“. Ak máte konkrétne pokyny na zadanie objemu, môžete tak urobiť tu. Inak predvolená možnosť funguje pre väčšinu.

Začiarknite políčko vedľa položky „Vykonať rýchle formátovanie“ (voliteľné). Úplné formátovanie môže trvať niekoľko hodín, pretože sa kontroluje aj poškodenie disku.[4]
Rýchle formátovanie len naformátuje disk bez hĺbkovej kontroly.

Kliknite na tlačidlo OK naformátovanie jednotky. Zobrazí sa potvrdzovacie okno.

 • Formátovanie môže chvíľu trvať (niekedy aj hodiny) v závislosti od pevného disku (diskov). Ak používate prenosný počítač a nie je pripojený k zdroju napájania, pripojte ho teraz.
 • Kliknite na OK na potvrdenie. Disk bude teraz formátovaný s vybranými parametrami.
 • Odkazy