Ako nahrať hlasovú poznámku na iPhone (s obrázkami)

Váš iPhone obsahuje aplikáciu Hlasové poznámky, ktorá vám umožňuje nahrávať a upravovať zvukové poznámky. Túto funkciu môžete použiť na zaznamenávanie osobných poznámok, nahrávanie prednášok v triede a podobne. Po nahratí poznámky ju môžete zostrihať, aby ste odstránili hluché miesta alebo nedôležité informácie. Svoje poznámky môžete zdieľať aj odoslaním zvukového súboru prostredníctvom e-mailu alebo aplikácií na zasielanie správ.

Časť 1 zo 4:Odosielanie zvukových poznámok v správach

Otvorte aplikáciu Správy. Pomocou aplikácie Správy môžete posielať rýchle zvukové poznámky svojim kontaktom v iMessage.

Otvorte s niekým konverzáciu. Aby ste mohli posielať zvukové poznámky, musíte chatovať s iným používateľom iMessage. Skontrolujte správy v konverzácii a na titulnej lište. Ak sú zelené, netelefonujete cez iMessage. Ak sú modré, budete môcť odosielať zvukové správy.

Stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu vedľa poľa iMessage. Toto tlačidlo mikrofónu sa zobrazí len vtedy, keď chatujete s iným používateľom iMessage.

Nahrajte zvukovú poznámku a zároveň podržte stlačené tlačidlo mikrofónu. V nahrávaní budete pokračovať tak dlho, kým budete držať tlačidlo.

Posunutím prsta nahor na tlačidlo Odoslať odošlete poznámku. Tým sa zvuková poznámka okamžite odošle druhej osobe. Ak chcete nahrávanie zrušiť, uvoľnite prst a ťuknite na symbol „X“ vedľa nahrávky.

Časť 2 zo 4:Nahrávanie poznámky

Otvorte aplikáciu Hlasové poznámky. Nájdete ho na jednej z domovských obrazoviek. Môže sa nachádzať v priečinku označenom ako „Extras.“ Ikona vyzerá ako zvukový graf na bielom pozadí.

 • Podržaním tlačidla Domov môžete tiež spustiť aplikáciu Siri a vysloviť „Record a voice memo“ (Nahrať hlasovú poznámku).

Ťuknutím na tlačidlo Nahrávanie začnite nahrávať. Okamžite sa začne nahrávanie pomocou mikrofónu iPhonu. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa zdroj zvuku, ktorý nahrávate, nachádza fyzicky blízko vášho iPhonu.

 • Lepšie nahrávky môžete získať, ak použijete slúchadlá Apple s mikrofónom zabudovaným v kábli. Toto budete potrebovať, ak používate iPod Touch, ktorý nemá zabudovaný mikrofón.
 • Ak má váš iPhone ochranné puzdro, môže brániť mikrofónu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon pri nahrávaní, vyberte iPhone z puzdra.

Opätovným ťuknutím na tlačidlo Nahrávanie pozastavíte nahrávanie. Nahrávanie môžete pozastaviť a znovu spustiť toľkokrát, koľkokrát chcete.

Po zastavení nahrávky ťuknite na položku „Hotovo“, čím ju uložíte. Budete vyzvaní, aby ste nahrávke dali názov. Zadajte názov a klepnutím na „Uložiť“ ho uložte do zoznamu nahrávok.[1]

 • Dĺžka nahrávok nie je prakticky obmedzená, aj keď vám nakoniec môže dôjsť miesto v iPhone, ak je nahrávka mimoriadne dlhá. Nahrávky majú v podstate 480 KB na minútu, čo znamená, že hodinová nahrávka zaberie približne 30 MB.[2]

Časť 3 zo 4: Orezanie poznámky

Ťuknutím na nahrávku v zozname hlasových poznámok ju otvoríte. Tento zoznam nájdete po spustení aplikácie Hlasové poznámky. Nahrávky môžete strihať, aby ste sa zbavili častí, ktoré nepotrebujete, alebo aby ste dlhú nahrávku rozdelili na viac častí.

Klepnite na tlačidlo „Upraviť“ pod vybranou nahrávkou. Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď ste ju vybrali.

Ťuknutím na modré políčko otvorte režim Trim. Na každom konci nahrávky sa zobrazia červené pruhy.

Potiahnutím červených pruhov nastavte nový začiatočný a koncový bod nahrávky. Ťuknutím a potiahnutím jednotlivých pruhov môžete zmeniť miesto začiatku a konca nahrávania. Pomocou tejto funkcie sa môžete zbaviť hluchého miesta na začiatku alebo na konci nahrávky alebo vybrať časť nahrávky, ktorú chcete premeniť na nový súbor.

 • Môžete strihať viackrát, aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Môžete napríklad raz strihať, aby ste sa zbavili hluchého miesta na začiatku nahrávky, a potom strihať znova, aby ste sa zbavili hluchého miesta na konci. Potom by ste mohli vystrihnúť časť nahrávky a vytvoriť z nej nový súbor.

Po dokončení nastavenia nových počiatočných a koncových bodov klepnite na „Trim“ (Orezať). V tomto okne sa zobrazí výzva na vytvorenie nového záznamu z vystrihnutej časti alebo prepísanie pôvodného záznamu.

 • Keď sa rozhodnete vytvoriť nový záznam, časť záznamu, ktorú ste vybrali pomocou nástroja Trim, sa zmení na nový súbor a pôvodný zostane nezmenený.
 • Ak sa rozhodnete prepísať pôvodný záznam, zostane zachované len to, čo ste vybrali pomocou nástroja Trim.

Časť 4 zo 4: Zdieľanie súborov s poznámkami

Otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, v aplikácii Voice Memos. Po otvorení aplikácie Voice Memos sa zobrazí zoznam poznámok. Z aplikácie Voice Memos môžete posielať súbory s poznámkami iným ľuďom. Súbor sa odošle vo formáte M4A, ktorý možno prehrať prakticky na akomkoľvek modernom zariadení, ktoré podporuje zvukové súbory.

Ťuknite na tlačidlo Zdieľať. Po výbere nahrávky nájdete pod ňou túto položku. Vyzerá ako štvorec so šípkou vychádzajúcou z hornej časti.

Vyberte, ako chcete zdieľať poznámku. Súbor môžete odoslať pomocou aplikácie Mail, Správy alebo pomocou iných aplikácií na zasielanie správ nainštalovaných v zariadení. Ak nevidíte aplikáciu na vytváranie správ, ktorú chcete použiť, klepnite na „…“ tlačidlo a potom zapnite aplikáciu.

 • Preneste hlasové poznámky do počítača. Hlasové poznámky môžete uložiť do počítača pomocou aplikácie iTunes.[3]

  • Pripojte iPhone k počítaču a otvorte iTunes.
  • Vyberte iPhone v hornej časti obrazovky a potom kliknite na možnosť „Hudba“ v ľavej ponuke.
  • Uistite sa, že sú začiarknuté položky „Synchronizovať hudbu“ a „Zahrnúť hlasové poznámky“.
  • Klepnite na tlačidlo „Synchronizovať“ a vaše hlasové poznámky sa skopírujú do knižnice iTunes.
 • Odkazy