Ako nahrať prezentáciu na SlideShare (s obrázkami)

Bez ohľadu na to, či máte prezentáciu uloženú na pevnom disku alebo v cloude, je jednoduché nahrať ju do služby SlideShare. Po prihlásení do služby Slideshare.net, kliknite na tlačidlo „Nahrať“ a potom vyberte možnosť „Vybrať súbory na nahratie“ (ak je súbor vo vašom počítači) alebo „Nahrať súbory z cloudu“ (ak je uložený v službe Dokumenty Google, Box, Dropbox, Gmail alebo OneDrive). Po nahratí si môžete vybrať, či chcete prezentáciu ponechať súkromnú, alebo ju zdieľať so svetom.

Metóda 1 z 2: Nahrávanie z pevného disku


Otvorte stránku SlideShare.net vo svojom webovom prehliadači. Na odoslanie prezentácie do služby SlideShare musíte použiť webový prehliadač, pretože mobilná aplikácia nepodporuje odosielanie súborov.[1]


Kliknite na „Prihlásiť sa“ a prihláste sa do služby SlideShare. Tento odkaz sa zobrazí v pravom hornom rohu webovej stránky. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do prázdnych políčok alebo kliknite na „Login with LinkedIn“ (Prihlásenie pomocou LinkedIn), ak chcete namiesto toho použiť svoje prihlasovacie údaje LinkedIn.

 • Ak chcete používať službu SlideShare, musíte byť členom siete LinkedIn. Ak nemáte konto v sieti LinkedIn, vytvorte si ho teraz.


Kliknite na oranžové tlačidlo „Nahrať“. Toto tlačidlo sa zobrazí v pravom hornom rohu stránky.


Kliknite na položku „Vybrať súbory na odoslanie“.“ Zobrazí sa okno s navigáciou po súboroch.


Dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete nahrať. Po dokončení nahrávania sa zobrazí miniatúra súboru.[2]

 • Služba SlideShare podporuje nasledujúce formáty prezentácií: .pdf, .ppt, .pps, .pptx, .ppsx, .potx, .Odp.
 • Maximálna veľkosť súboru prezentácie je 300 MB.


Do poľa „Názov“ zadajte názov svojej prezentácie. V predvolenom nastavení sa v poli zobrazí prvý riadok textu prezentácie. Ak si nechcete ponechať tento názov, vymažte text a zadajte niečo nové.


Vyberte nastavenia ochrany osobných údajov. Kliknutím na rozbaľovací zoznam Súkromie urobte svoj výber.

 • Verejné: Každý, kto vyhľadáva na stránke SlideShare, môže potenciálne nájsť a zobraziť vašu prezentáciu.
 • Súkromná – ktokoľvek s prepojením: Ľudia nemôžu nájsť vašu prezentáciu vyhľadávaním na SlideShare, ale budú si ju môcť pozrieť, ak s nimi zdieľate jej URL adresu.
 • Súkromné – len ja: Vaša prezentácia bude prístupná len vám, a to len vtedy, keď ste prihlásení do služby SlideShare.


Vyberte kategóriu. Kliknite na rozbaľovací zoznam „Kategória“ a vyberte kategóriu, ktorá je vhodná pre vašu prezentáciu.


Do poľa „Description“ (Popis) zadajte popis. Čo zadáte do tohto poľa, závisí od toho, čo plánujete so svojou prezentáciou urobiť.

 • Ak svoju prezentáciu zverejníte a chcete, aby ju ľudia našli, zadajte niečo, čo ľuďom poskytne predstavu o tom, o čom vaša prezentácia je.
 • Ak prezentácia zostane súkromná, zadajte niečo, čo vám oživí pamäť.


Pridajte niekoľko značiek do poľa Tags (Značky). Ak chcete, aby na vašu prezentáciu narazili ľudia pri vyhľadávaní na internete (alebo pri prezeraní služby SlideShare), zadajte kľúčové slová („značky“), ktoré sa týkajú vašej prezentácie. Nezabudnite oddeliť jednotlivé značky čiarkou (,).[3]

 • Ak je vaša prezentácia napríklad o výučbe čítania detí v materskej škole, môžete pridať tieto značky: deti, gramotnosť, čítanie, vzdelávanie.
 • Všimnite si, že zelený pruh „Skóre objaviteľnosti“ sa zväčšuje, keď pridávate značky. Čím dlhší je pruh, tým ľahšie ľudia vašu prezentáciu objavia. Ak bude prezentácia verejná, budete chcieť, aby sa pruh úplne vyplnil zelenou farbou.


Kliknutím na tlačidlo „Publikovať“ uložte svoju prezentáciu. Po dokončení ukladania sa vaša prezentácia zobrazí na obrazovke. V prezentácii sa môžete pohybovať pomocou šípok tesne pod prezentáciami.

 • Ak chcete zmeniť značky, názov, opis alebo kategóriu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ pod náhľadom.
 • Ak chcete zmeniť úroveň ochrany osobných údajov prezentácie, kliknite na položku „Nastavenia ochrany osobných údajov“.


Svoju prezentáciu si môžete prezerať odkiaľkoľvek. Teraz, keď je vaša prezentácia na SlideShare, môžete k nej pristupovať odkiaľkoľvek. Po prihlásení do služby SlideShare:

 • Prejdite myšou na svoju profilovú fotografiu v pravom hornom rohu stránky.
 • V ponuke kliknite na položku „My Uploads“ (Moje nahrávky).
 • Vyberte svoju prezentáciu.

Metóda 2 z 2:Nahrávanie z cloudu


Otvorte stránku SlideShare.net vo svojom webovom prehliadači. Ak máte prezentáciu uloženú v službe Dropbox, OneDrive, Box, Disk Google alebo pripojenú k e-mailu v konte Gmail, môžete ju skopírovať do služby SlideShare bez toho, aby ste ju museli sťahovať do počítača.[4]
Musíte to urobiť z webového prehliadača, pretože mobilná aplikácia nepodporuje nahrávanie súborov.[5]


Kliknite na „Login“ (Prihlásenie) a prihláste sa do služby SlideShare. Toto prepojenie sa zobrazí v pravom hornom rohu webovej stránky. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do prázdnych políčok, ktoré sú k dispozícii, alebo kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa pomocou LinkedIn“, ak chcete namiesto toho použiť svoje prihlasovacie údaje do siete LinkedIn.

 • Ak chcete používať službu SlideShare, musíte byť členom siete LinkedIn. Ak ešte nemáte konto v sieti LinkedIn, vytvorte si ho teraz.


Kliknite na oranžové tlačidlo „Nahrať“. Toto tlačidlo sa zobrazí v pravej hornej časti webovej stránky. Dostanete sa na obrazovku „Nahrať súbor“.


Kliknite na odkaz „Alebo nahrajte súbory z cloudu“. Toto prepojenie nájdete v spodnej časti poľa „Nahrať súbor“, hneď nad radom ikon pre rôzne cloudové služby.[6]


V ľavom bočnom paneli vyberte cloudovú službu. Okrem cloudových služieb Dropbox, Box, Disk Google a OneDrive sa zobrazí aj možnosť pre Gmail a „Odkaz (URL).“ Po kliknutí na názov služby sa zobrazí tlačidlo s nápisom „Pripojiť sa k [služba]“.“

 • Ak je vaša prezentácia pripojená k správe vo vašom účte Gmail, vyberte možnosť „Gmail.“ Správa obsahujúca prílohu sa musí nachádzať vo vašej schránke prijatých správ.
 • Ak je prezentácia nahraná na inom mieste (napríklad na vašej osobnej webovej lokalite) a je prístupná prostredníctvom adresy URL, vyberte možnosť „Link (URL).“ Ak si vyberiete túto možnosť, nezobrazí sa tlačidlo – namiesto toho sa zobrazí pole s adresou URL.


Kliknite na „Pripojiť k [službe]“ a prihláste sa do svojho konta. SlideShare vás presmeruje na prihlasovaciu obrazovku vašej služby. Po prihlásení sa vrátite na stránku SlideShare, kde by sa mal teraz zobraziť zoznam vašich súborov.

 • V závislosti od vašej služby môžete byť tiež vyzvaní, aby ste udelili službe SlideShare povolenie na prístup k vašim súborom.
 • Ak pridáte adresu URL, zadajte ju do prázdneho políčka a kliknite na tlačidlo „Hľadať.“ V okne sa zobrazí ikona prezentácie.


Vyberte prezentáciu, ktorú chcete nahrať. Ak sa nenachádza v hlavnom koreni vášho cloudového konta, prechádzajte priečinky, kým súbor nenájdete. Všetky prezentácie nahrané na SlideShare musia spĺňať tieto požiadavky: [7]

 • Služba SlideShare podporuje tieto formáty prezentácií: .pdf, .ppt, .pps, .pptx, .ppsx, .potx, .odp.
 • Maximálna veľkosť súboru prezentácie je 300 MB.


Kliknite na tlačidlo „Vybrať jeden súbor“. Je to modré tlačidlo v pravej dolnej časti aktuálneho okna.


Kliknite na tlačidlo „Upload.“ Súbor sa teraz nahrá do služby SlideShare. Po dokončení nahrávania sa na pravej strane obrazovky zobrazí miniatúra prezentácie spolu s väčšinou prázdnym formulárom, ktorý treba vyplniť.


Do poľa „Názov“ zadajte názov svojej prezentácie. V predvolenom nastavení sa v poli zobrazí prvý riadok textu prezentácie. Ak nechcete zachovať tento názov, odstráňte text a zadajte niečo nové.


Vyberte si nastavenia ochrany osobných údajov. Kliknite na rozbaľovací zoznam Ochrana osobných údajov a vykonajte výber.

 • Verejné: Každý, kto vyhľadáva na stránke SlideShare, môže potenciálne nájsť a zobraziť vašu prezentáciu.
 • Private – Anyone with Link: Ľudia nemôžu nájsť vašu prezentáciu vyhľadávaním v službe SlideShare, ale budú si ju môcť pozrieť, ak s nimi budete zdieľať jej adresu URL.
 • Private (Súkromné) – Only Me (Len ja): Vaša prezentácia bude prístupná len vám, a to len keď ste prihlásení do služby SlideShare.


Vyberte kategóriu. Kliknite na rozbaľovací zoznam „Kategória“ a vyberte kategóriu, ktorá sa hodí pre vašu prezentáciu.


Zadajte opis svojej prezentácie. Obsah poľa Popis bude závisieť od toho, čo plánujete so svojou prezentáciou urobiť.

 • Ak bude vaša prezentácia verejne vyhľadávaná, napíšte niečo, čo ľuďom poskytne predstavu o tom, o čom vaša prezentácia je.
 • Ak vaša prezentácia zostane súkromná, napíšte len niečo, čo vám oživí pamäť.


Zadajte niektoré značky do poľa Značky. Ak chcete, aby ľudia náhodou narazili na vašu prezentáciu, zadajte niekoľko kľúčových slov, ktoré sa týkajú vašej prezentácie, a každé slovo oddeľte čiarkou (,).[8]

 • Ak je vaša prezentácia napríklad o výučbe čítania detí v materskej škole, môžete pridať značky ako materská škola, gramotnosť, čítanie a vzdelávanie.
 • Všimnite si, že zelený pruh „Skóre objaviteľnosti“ sa zväčšuje, keď pridávate užitočné značky. To znamená, že vašu prezentáciu budú môcť ľudia ľahko objaviť. Ak bude vaša prezentácia verejná, budete chcieť, aby sa tento pruh natiahol na celú dĺžku.


Kliknutím na tlačidlo „Publikovať“ uložte svoju prezentáciu. Po uložení sa na obrazovke zobrazí náhľad vašej prezentácie. Prezentácie môžete zobraziť pomocou navigačných šípok v spodnej časti náhľadu.

 • Ak chcete zmeniť značky, názov, opis alebo kategóriu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ pod náhľadom.
 • Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia ochrany osobných údajov“ zmeníte úroveň ochrany osobných údajov v prezentácii.

 • Zobrazenie prezentácie. Ak si chcete prezrieť svoju prezentáciu alebo upraviť jej popis neskôr:

  • Prihláste sa do služby SlideShare.
  • Prejdite myšou na svoju profilovú fotografiu v pravom hornom rohu stránky.
  • Vyberte položku „Moje nahrávky.“
  • Kliknutím na názov alebo miniatúru prezentácie ju zobrazíte.
 • Odkazy