Ako nahrávať z DVR na DVD: 13 krokov (s obrázkami)

Je váš videorekordér plný? Chcete uvoľniť miesto alebo zálohovať na DVD? Ak máte DVD rekordér (DVDR), prečítajte si tento článok, v ktorom sa dozviete, ako na to. Digitálny videorekordér (DVR) je známy aj ako osobný (alebo výkonný) videorekordér (PVR) alebo TiVo.

Kroky

Zapojte jeden koniec kábla SCART do „výstupu“ DVR a druhý koniec do „vstupu“ DVDR.

Zapojte jeden koniec ďalšieho kábla SCART do „výstupu“ DVDR a druhý do „vstupu“ televízora.

Ak ešte chcete televízny signál, zapojte anténny (alebo satelitný či káblový) kábel do „vstupu“ DVR.

Ak chcete vidieť televízny signál, zapojte kábel RF (rádiofrekvenčnej slučky) z „výstupu“ DVR do „vstupu“ televízora.

Zapojte napájacie káble do všetkých 3 zariadení a zapnite ich.

Vložte prázdne DVD do vášho DVDR (použite RW, ak by ste chceli vrátiť chyby späť).

Na vašom DVDR vyberte zdroj videa, ktorým bude váš DVR, čo môže byť „vstup SCART“.

Vyberte si kvalitu záznamu (na DVD sa zvyčajne zmestia 2 hodiny, ale pri nižšej kvalite sa na DVD zmestí viac hodín).

Uistite sa, že môžete používať televízor počas trvania programu, ktorý chcete nahrávať (nahrávanie sa uskutoční v reálnom čase!).

Uistite sa, že na televízore vidíte výstup DVR a nájdete program, ktorý chcete nahrávať.

Stlačte nahrávanie na DVDR približne v rovnakom okamihu ako stlačenie tlačidla prehrávania na DVR.

Po skončení programu stlačte stop na DVDR.

  • Možno bude potrebné aj „finalizovať“ DVD, čo by mal DVDR urobiť automaticky alebo po potvrdení.