Ako nainštalovať, nakonfigurovať a otestovať systém Windows Server 2012 R2

Operačný systém Windows Server 2012 R2 má funkcie, ktoré podporujú doménové podnikové siete rôznych veľkostí, ale aby ste mohli využiť výhody týchto funkcií, musíte ho najprv nainštalovať, nakonfigurovať a otestovať.

Časť 1 z 3: Inštalácia systému Windows Server 2012 R2

Vytvoriť médium operačného systému.

 • Vytvorte médium operačného systému, ak ešte nemáte DVD so systémom Windows Server 2012 R2; ak si ho však stiahnete, nezabudnite si skopírovať produktový kľúč, pretože ho budete potrebovať na inštaláciu.
 • Stiahnite si systém Windows Server 2012 R2 od spoločnosti Microsoft a uložte ho na pevný disk.
 • Vytvorte záložnú kópiu .iso súbor skopírujte na DVD z pevného disku.

Spustite inštaláciu operačného systému.

 • Umiestnite disk DVD so systémom Windows Server 2012 R2 do jednotky CD/DVD.
 • Zapnúť počítač a spustiť operačný systém z disku DVD.
 • Sledujte obrazovku, ako sa systém spúšťa z disku DVD Windows Server 2012 R2. Po začatí zavádzania sa zobrazí obrazovka Načítavanie súborov…, po ktorej nasleduje obrazovka Windows Server 2012 R2 Setup.
 • Rozbaľte rozbaľovací zoznam a prezrite si voliteľné predvoľby; zahŕňajú jazyk, ktorý môžete vybrať pre inštaláciu.
 • Kliknutím na tlačidlo Next (Ďalej) zobrazte možnosti Install now (Inštalovať teraz) alebo Repair your computer (Opraviť počítač).

Inštalácia alebo aktualizácia.

 • Všimnite si, že pri týchto možnostiach inštalácie systému Windows si vyberiete buď prvú inštaláciu, alebo opravu existujúceho operačného systému.
 • Kliknutím na tlačidlo Inštalovať teraz zobrazíte žiadosť o produktový kľúč.

Zadajte inštalačný kľúč operačného systému.

 • Upozorňujeme, že ak používate DVD z učebnice, nemusíte potrebovať kľúč.
 • Zadajte inštalačný kľúč.
 • Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej), aby ste mohli vybrať verziu operačného systému, ktorá sa má nainštalovať.

Vyberte verziu operačného systému, ktorú chcete nainštalovať.

 • Všimnite si, že v závislosti od DVD, ktoré používate, sa môže zobraziť mierne odlišný súbor možností. Bez ohľadu na to, ktoré DVD je predvolené, je však Windows Server 2012 R2 Server Cores.
 • Vyberte Windows Server 2012 R2 Standard (inštalácia s grafickým rozhraním) pomocou klávesu so šípkou alebo myši.
 • Kliknutím na tlačidlo Next (Ďalej) zobrazte licenčnú zmluvu.

Vyberte licenčné podmienky.

 • Prezrite si licenčnú zmluvu spoločnosti Microsoft.
 • Kliknite na zaškrtávacie políčko vedľa položky I accept the license terms (Súhlasím s licenčnými podmienkami).
 • Kliknutím na tlačidlo Ďalej zobrazíte možnosti, aktualizáciu alebo vlastnú inštaláciu.

Nakonfigurujte aktualizáciu alebo vlastnú inštaláciu.

 • Preštudujte si poznámky k týmto možnostiam, pretože sú veľmi odlišné; upgrade vám umožňuje aktualizovať kvalifikovaný operačný systém Windows. Zatiaľ čo v prípade vlastnej inštalácie môžete nainštalovať operačný systém na novovytvorené miesto.
 • Kliknite na tlačidlo Vlastné, aby ste spravovali miesto na disku a zobrazili konfiguráciu disku.
 • Označte miesto, kam chcete nainštalovať operačný systém; môžete použiť kláves so šípkou alebo myš.
 • Kliknutím na tlačidlo Next (Ďalej) zobrazíte obrazovku Installing Windows (Inštalácia systému Windows), po ktorej nasleduje položka Password Settings (Nastavenie hesla).

Vytvoriť heslo.

 • Vytvorte heslo správcu na výzvu Nastavenia inštalácie systému Windows..
 • Zadajte heslo, napríklad Passworda10.
 • Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazte obrazovku Prihlásenie.

Prihláste sa na server.

 • Všimnite si, že táto akcia, zobrazenie výzvy na zadanie hesla, bude závisieť od nainštalovaného prostredia, skutočného alebo virtuálneho.
 • Kliknutím na Ctrl+Alt+Delete zobrazte výzvu na zadanie hesla.
 • Všimnite si, že ide o heslo, ktoré ste vytvorili predtým.
 • Zadajte heslo pre správcu.
 • Kliknutím na šípku zobrazte položku Siete, aby ste mohli nastaveniu povedať, ako nakonfigurovať sieťové parametre.

Nakonfigurujte sieťové nastavenia.

 • Konfigurácia viditeľnosti siete je potrebná, aj keď plánujete izolovať server; vaše zámery musia byť známe nastavenia siete.
 • Kliknite na tlačidlo Áno, aby bol váš počítač viditeľný pre ostatné sieťové zariadenia.

Overte dokončenie inštalácie.

 • Overte zobrazenie Správcu servera, ktoré indikuje, že inštalácia je dokončená.
 • Pokračujte, aby ste sa dozvedeli viac.

Časť 2 z 3:Konfigurácia sieťových parametrov

 • Tieto kroky ukazujú, ako nakonfigurovať nastavenia TCP/IP, ktoré sú potrebné na overenie sieťového pripojenia s iným počítačom, napríklad so systémom Windows 7.

Minimalizovať Správcu servera.

 • Kliknutím na tlačidlo Minimalizovať minimalizujete Správcu servera, ktorý sa zobrazí po dokončení zavádzania operačného systému.

Zobrazenie položiek ponuky.

 • Všimnite si, že keď je Správca servera minimalizovaný, uvidíte kôš a panel úloh; sú tu aj položky ponuky, ako napríklad Štart, ktoré sú viditeľné, keď sa myš nachádza v pravom dolnom rohu.
 • Presuňte myš pozdĺž panela úloh doprava a prejdite ňou napravo od času a dátumu; táto akcia zobrazí množstvo ikon, a ak chcete vidieť ich názvy, ako napríklad Hľadať, Štart a Nastavenia, presuňte myš rovno nahor. Ak sa ikony nezobrazujú, miernym pohybom myši v ľubovoľnom smere ich zobrazíte.
 • Kliknutím na tlačidlo Štart zobrazte jeho obsah.

Zobrazte obsah ovládacieho panela.

 • Všimnite si, že na úvodnej obrazovke sa zobrazuje niekoľko ikon, napríklad Ovládací panel.
 • Kliknutím na Ovládací panel zobrazte jeho obsah.

Zobrazte odkazy Sieť a internet.

 • Všimnite si, že položky sa zobrazujú v kategóriách, ale môžete zmeniť spôsob ich zobrazenia.
 • Kliknutím na položku Sieť a Internet zobrazíte obrazovku obsahujúcu ich odkazy.

Zobrazenie odkazov Sieť a zdieľanie.

 • Všimnite si, že sú tu dve možnosti, ale iba prvá vám umožňuje konfigurovať sieťový adaptér.
 • Kliknutím na Centrum sietí a zdieľania zobrazte jeho možnosti.

Zobraziť vlastnosti sieťových pripojení (Ethernet).

 • Všimnite si, že v ľavom paneli je niekoľko možností, ale váš hlavný záujem je o nastavenia adaptéra.
 • Kliknutím na položku Zmeniť nastavenia adaptéra zobrazte položku Sieťové pripojenia.
 • Všimnite si, že tento počítač má jednu sieťovú kartu.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Ethernet a kliknite na položku Vlastnosti, aby ste zobrazili jej vlastnosti.

Zobrazenie vlastností TCP/IP.

 • Všimnite si, že existuje niekoľko možností protokolu na konfiguráciu sieťových nastavení.
 • Zvýraznite Internetový protokol verzie 4 (TCP/IPv4).
 • Kliknutím na tlačidlo Vlastnosti zobrazíte Vlastnosti TCP/IP.
 • Všimnite si, že predvolená konfigurácia TCP/IPv4 pre sieťové rozhranie je DHCP klient.
 • Kliknite na položku Použiť nasledujúcu IP adresu.
 • Všimnite si, že políčka už nie sú šedé.

Konfigurácia nastavení TCP/IP.

 • Všimnite si, že je tu niekoľko textových polí, ale na testovanie pripojenia je potrebná len adresa IP a maska podsiete.
 • Zadajte 172.16.150.10 v poli IP adresa.
 • Zmeňte položku v poli Maska podsiete na 255.255.255.0.
 • Kliknite na tlačidlo OK.
 • Kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
 • Kliknutím na tlačidlo zavrieť (X) zatvorte sieťové pripojenia aj Centrum sieťových pripojení a zdieľania.

Časť 3 z 3:Testovanie pripojenia a vypínanie

 • Po inštalácii operačného systému a konfigurácii sieťových parametrov je čas otestovať obe činnosti; dôležitým testom je overiť, či server dokáže komunikovať s iným počítačom, napríklad s klientom systému Windows 7, a či klient dokáže komunikovať so serverom; môžete to urobiť pomocou príkazového riadka a po dokončení testovania môžete server vypnúť.

Overiť pripojenie.

 • Zobrazenie Štart.
 • Kliknutím na šípku nadol zobrazíte niekoľko aplikácií.
 • Posuňte sa doprava.
 • Kliknite na príkazový riadok.
 • Ping druhého počítača.
 • Z druhého počítača vykonajte ping na server.
 • Vypnite server.

  • Zobrazenie položky Štart.
  • Kliknutím na položku Nastavenia zobrazte jej obsah.
  • Kliknite na tlačidlo Power.
  • Kliknite na tlačidlo Vypnúť.
  • Podľa zobrazených pokynov dokončite vypnutie.
 • Odkazy

  1. Microsoft. (2013, 24. júna). Systémové požiadavky a informácie o inštalácii systému Windows Server 2012 R2. Prevzaté z TechNet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303418.aspx
  2. Microsoft. (2013, 24. júna). Možnosti inštalácie servera Windows. Prevzaté z TechNet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.aspx