Ako nájsť ľubovoľný člen geometrickej postupnosti: 4 kroky

Geometrická postupnosť je postupnosť odvodená vynásobením posledného člena konštantou. Geometrické postupnosti majú v dnešnej spoločnosti mnoho využití, napríklad pri výpočte úrokov z peňazí na bankovom účte. Ak vás teda zaujímalo, ako presne zistíte, koľko peňazí v ňom budete mať za niekoľko rokov, tento článok vám to pomôže zistiť.

Kroky


Určite prvý člen v postupnosti, nazvite ho číslom a.[1]


Vypočítajte spoločný pomer (r) postupnosti. Možno ju vypočítať vydelením ľubovoľného člena geometrickej postupnosti predchádzajúcim členom.[2]

Určte počet členov, ktoré chcete nájsť v postupnosti. Tento počet nazvite n.[3]

  • Ak chcete nájsť napríklad 8. člen postupnosti, potom n = 8.

  • N-tý člen je daný vzťahom arn-1. Jednoducho vložte hodnoty a, r a n v tomto vzorci a vyhodnoťte výsledný výraz, aby ste získali n-tý člen.[4]
  • Odkazy