Ako nakresliť Pytagorov strom: 5 krokov (s obrázkami)

Pytagorov strom je fraktál, ktorý je vytvorený zo štvorcov. Proces jej tvorby je veľmi jednoduchý, ale keď je hotová, vyzerá celkom dobre!

Kroky

Začnite nakreslením štvorca (približne 1″ x 1″) v blízkosti spodnej časti kresliacej plochy.

Nakreslite pravouhlý rovnoramenný trojuholník, ktorého prepona je horným okrajom štvorca, ktorý ste práve nakreslili.


Nakreslite štvorce pozdĺž každej z ďalších dvoch strán tohto rovnoramenného trojuholníka.

Túto konštrukciu zopakujte na každom z dvoch nových štvorcov.


  • Pokračujte v stavbe trojuholníkov a štvorcov rovnakým spôsobom, kým nebudete so svojím stromom spokojní.
  • Odkazy