Ako napísať ďakovnú reč (s obrázkami)

Keď získate ocenenie alebo vyznamenanie, je tradíciou podeliť sa o niekoľko slov. Písanie prejavu o prijatí môže byť náročné, preto pomáha brainstorming a príprava vopred. Svoj prejav by ste mali začať krátkym úvodom vďačnosti, prejsť k poďakovaniu dobrodincom a na záver prejavu by ste mali vyjadriť inšpiráciu a optimizmus. Toto je váš čas zažiariť, ale prejavenie pokory zanechá vo vašom publiku pocit skutočnej radosti z vás a vášho úspechu.

Kroky

Referencie