Ako napísať blahoprajný list: 15 krokov (s obrázkami)

Možno budete chcieť poslať blahoprajný list kolegom alebo spolupracovníkom, ktorí dosiahli dôležité míľniky vo svojej kariére, napríklad keď dokončili veľký projekt alebo boli významne povýšení. Pokiaľ ide o blízkych priateľov a členov rodiny, narodenie dieťaťa, zásnuby alebo ukončenie školského programu sú vynikajúcimi príležitosťami na blahoprianie. Ak chcete napísať blahoprajný list, použite pozitívny jazyk, aby ste vyjadrili primeranú úroveň uznania a radosti. Dôležitou súčasťou posielania blahoprajného listu je aj výber spôsobu doručenia listu. Zvážte možnosť osobného doručenia alebo zaslania spolu s darčekom, aby ste mali na čitateľa čo najväčší vplyv.

Časť 1 zo 4:Vrátane pozdravu a úvodného blahoželania


Vymyslite vhodný pozdrav na začiatok listu. Štandardný úvodný list začnite slovom „drahý“, po ktorom nasleduje meno príjemcu a čiarka. Ak píšete formálny gratulačný list spolupracovníkovi alebo kolegovi, možno budete chcieť jednoducho začať len jeho menom. Ak píšete list blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, pokojne sa pohrajte s krátkym výkričníkom alebo intímnym pozdravom.[1]

 • Za pozdravom vždy píšte čiarku, pokiaľ sa pozdrav nekončí výkričníkom.
 • Dobrým formálnym pozdravom môže byť: „Milý John“ alebo jednoducho „John“.“
 • Kreatívne pozdravy by mohli byť: „Práve som sa dozvedel dobrú správu!“ alebo „Bola to dlhá cesta, ale konečne sa vám to podarilo!“


Začnite všeobecným vyhlásením o blahoželaní pre štandardné otvorenie. V prípade formálneho gratulačného listu začnite základnými oslavnými výrokmi. Povedzte: „Chcem vám zablahoželať k vášmu nedávnemu povýšeniu“ alebo „Bol som nadšený, keď som sa dozvedel dobrú správu o narodení vášho dieťaťa“.“[2]

 • Ďalšie všeobecné blahoželanie by mohlo znieť: „Dobre vykonaná práca! Tvrdo si pracoval a konečne sa ti to vyplatilo.“ alebo „Na zdravie v novej práci.“

Tip: Neopakujte jednoduché blahoželania dlhšie ako 2-3 vety. Ak sa budete opakovať, mohlo by to vyznieť sarkasticky alebo neúprimne.


Začnite hrdosťou alebo povzbudením, ak adresáta dobre poznáte. Ak píšete list blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, pokojne začnite tým, že adresátovi poviete, ako ste na neho hrdí. Buďte čo najpriamejší a podporujúci. Povedzte niečo ako: „Som na vás veľmi hrdý a na všetko, čo ste urobili pre dosiahnutie svojich cieľov.“Viem, že na svojom novom mieste dokážeš veľké veci.“[3]

 • Povedzte: „Chcem na chvíľu poukázať na to, ako som na teba hrdý“ alebo „Dúfam, že sa ti v novej funkcii podarí všetko, čo si praješ“.“
 • Nepoužívajte príliš veľa výkričníkov. Ak ich použijete viac ako raz alebo dvakrát, znížia účinok vášho listu.


Ak nie ste adresátovi blízki, položte dôraz na úspech. Vyhnite sa rozprávaniu o svojich pocitoch v súvislosti s úspechom alebo udalosťou, ak adresáta veľmi dobre nepoznáte. Namiesto toho sa zamerajte na samotný úspech a hovorte trochu širšie.[4]

 • Povedzte niečo v zmysle: „Stať sa otcom je významná životná udalosť a bude z teba vynikajúci otec“ alebo „Ukončenie vysokej školy je veľký krok k dospelosti a máš sa na čo tešiť“.“

2. časť zo 4:Pridanie osobného kontaktu


Zamerajte sa na svoje pocity, ak adresáta poznáte už dlho. Ak máte k osobe, ktorej píšete, hlboký vzťah, pokojne zdôraznite svoje pocity v súvislosti s nejakým úspechom alebo udalosťou. Váš blízky priateľ alebo člen rodiny bude cítiť hrdosť, keď bude vedieť, že robí radosť svojim blízkym.[5]

 • Povedzte niečo ako: „Som veľmi šťastný, keď vidím, ako si sa za tie roky vyvinul, a nemôžem sa dočkať, čo urobíš s novým titulom,“ alebo: „Takmer som sa rozplakal od radosti, keď som sa dozvedel o narodení Dannyho.“


Hovorte o tom, ako adresát časom vyrástol. Ak posielate formálny blahoprajný list, zdôraznite profesionálny rast danej osoby tým, že pozitívne okomentujete, ako ďaleko sa dostala. Osobné poznámky by mali zdôrazňovať váš pohľad na vec, aby ste sa vyhli domýšľavosti. Vo formálnom liste by komentáre mohli obsahovať podrobnosti o ich počiatočnej pozícii v spoločnosti alebo všeobecné informácie o hlavných míľnikoch.[6]

 • Medzi formálne príklady patrí: „Začínal si ako poštový úradník a teraz sa ti tvoj talent a tvrdá práca vypláca. Budete vynikajúci vedúci predaja.“ alebo „Stať sa matkou je jedným z najväčších míľnikov v živote človeka. Budeš v tom skvelý.“
 • Osobné príklady: „Pamätám si, keď si sa trápil v štvrtej triede s matematikou, a teraz máš titul z fyziky!“ alebo: „Spomínam si, ako sa moje srdce naplnilo láskou, keď som ťa ako bábätko objímal. Teraz to všetko budete môcť zažiť so svojím dieťaťom.“


Ak chcete ponúknuť radu, pripojte osobnú anekdotu. Ak ste starší ako adresát a chcete pridať osobnú poznámku s povzbudením, uveďte ju ako krátku poznámku na okraj. Toto sa týka hlavne veľkých životných udalostí, ktoré ste zažili, hoci by ste to mohli urobiť, ak ste zastávali podobnú profesionálnu pozíciu.[7]

 • Povedzte: „Keď som začínal ako lekár, želal by som si, aby mi niekto povedal, aby som vždy ďakoval sestričkám.“ Alebo: „Viem, že stať sa otcom môže byť zdrvujúce, ale nemôžete dovoliť, aby vaše rozhodovanie ovplyvňoval váš strach.“

Tip: Vyhnite sa tomu, ak ste v rovnakom veku ako adresát, pretože by to mohlo vyznieť povýšenecky.

Časť 3 zo 4:Záver vášho listu


Ak ide o profesionálny list, ukončite ho formálnym povzbudením. Ak osobu, ktorej blahoželáte, nepoznáte obzvlášť dobre, mali by ste svoj list ukončiť všeobecnou poznámkou o podpore. Ak budete príliš osobný, mohlo by to vyznieť arogantne alebo neprofesionálne.[8]

 • Na záver listu sú vhodné jednoduché výroky ako: „Želám ti, aby sa ti darilo na tvojom novom mieste“ alebo „Dúfam, že sa ti bude páčiť tvoja nová kariéra učiteľa“.


Ak je vám táto osoba blízka, pripojte poznámku o podpore a náklonnosti. Ak píšete blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, ukončite list dôvernou poznámkou o podpore. Nebojte sa byť trochu sentimentálny a emocionálny, pretože toto je moment v liste, ku ktorému ste sa dopracovali všeobecnými tvrdeniami, anekdotami alebo spomienkami.[9]

 • Povedzte: „Cítim veľkú radosť, keď viem, že sa z teba stáva človek, o ktorom som vždy vedel, že ním môžeš byť,“ alebo: „Ani nevieš, akú mám radosť, že si sa zasnúbil. Znamená to svet, keď viete, že ste našli niekoho výnimočného.“


Ak adresát začína novú cestu, zaželajte mu veľa šťastia. Ak osoba, ktorej píšete, začína niečo, čo bude spojené s určitými výzvami, napríklad veľké sťahovanie alebo nová kariéra, zaželajte jej veľa šťastia. Ak majú obavy alebo sú nervózni, môžu potrebovať povzbudenie. Zamerajte sa na pozitívne výsledky, aby ste posilnili pocit radosti, ktorý sa snažíte v liste vytvoriť.[10]

 • Povedzte: „Čakajú vás výzvy, ale som si istý, že na túto úlohu máte“ alebo „Už sa neviem dočkať, čo urobíte ďalej“. Ak budete niekedy niečo potrebovať, neváhajte sa na mňa obrátiť.“

Tip: Keď máte pochybnosti, buďte jednoduchí. Základné „veľa šťastia“ alebo „želám vám všetko najlepšie“ je úplne primeraný spôsob, ako niekoho povzbudiť.


Pred podpisom zvoľte vhodný záver. Ak píšete blahoprajný list spolupracovníkovi, učiteľovi alebo známemu, pred podpísaním svojho mena ukončite list slovami: „S úctou“ alebo „S pozdravom“. Napíšte: „S láskou“ alebo „Stále na teba myslím“, ak adresáta dobre poznáte alebo ste s ním v príbuzenskom vzťahu.[11]

 • Pri uzatváraní listu adresovaného príbuznému je vhodné použiť slovo „milujem“, aj keď ho veľmi dobre nepoznáte.
 • Ak píšete blahoželanie v mene skupiny ľudí, nechajte ho podpísať všetkých.

Časť 4 zo 4:Doručenie listu


List odošlite čo najskôr. Ak budete s odoslaním listu čakať príliš dlho, nebude mať na čitateľa rovnaký emocionálny vplyv. Pokúste sa poslať blahoprajný list do 1 až 3 dní od udalosti alebo zážitku, ktorý oslavujete.[12]

Tip: Oneskorený list môže vzbudiť dojem, že list posielate len z povinnosti alebo ako nedopatrenie. Pošlite ho krátko po tom, ako sa dozviete dobrú správu, aby to vyzeralo, že ste skutočne šťastní.


Osobné listy píšte ručne a formálne listy posielajte e-mailom. Ak ho posielate blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, napíšte list rukou, aby ste mu dodali osobný nádych. Ak posielate blahoprajný list spolupracovníkovi alebo profesijnému partnerovi, pravdepodobne ho pošlite e-mailom, aby ste sa vyhli prekročeniu profesionálnych hraníc.

 • Na ručné písanie listu použite modrý alebo čierny atrament, ak mu chcete dodať klasický vzhľad, ale pokojne sa pohrajte s rôznymi farbami pier, ak chcete, aby bol list ľahký.


odovzdajte im svoj list osobne, aby ste mu dodali osobný charakter. Ak sa s osobou, ktorej píšete, pravidelne stretávate, zvážte možnosť odovzdať jej svoj list osobne. Povedzte im, akí ste hrdí a šťastní, keď im ho odovzdávate. Váš list tak bude pôsobiť silnejšie a pre osobu, ktorá ho bude čítať, bude mať väčší význam.[13]


List pošlite spolu s darčekom, aby ste vyjadrili uznanie. Ak vám osoba, ktorej píšete, pomohla v kariére alebo v osobnom živote, zvážte, či by ste nemali poslať list spolu s malým darčekom. Čokolády, fľaše vína alebo drobné spomienkové predmety sú vynikajúce darčeky, ktoré nestojí veľa peňazí. Toto gesto môže váš list trochu viac vyzdvihnúť aj v prípade, že dostávajú viacero gratulačných listov.[14]

 • Ak posielate blahoprajný list niekomu, kto sa žení, je zvykom poslať mu darček alebo peniaze.
 • Ak píšete blahoprajný list niekomu, komu sa práve narodilo dieťa, zvážte, či spolu s listom nepošlete aj hračky alebo oblečenie pre bábätko.

Vzorové gratulačné listy


Vzor gratulačného listu k povýšeniu v zamestnaní

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Vzorový gratulačný list

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzory.

Referencie