Ako napísať cinquainovú báseň

Báseň cinquain (vyslovuje sa sin-cane) pozostáva z 5 riadkov s pevnými slabikami a 1 témy. Jeho vynález sa často pripisuje americkej poetke Adelaide Crapseyovej zo začiatku 20. storočia.[1]
Crapseyho cinquain je v skutočnosti variáciou na podobné talianske, anglické, španielske a japonské básnické formy.[2]
Americký cinquain je populárna a flexibilnejšia variácia Crapseyho cinquain.

Ukážky Cinquains


Vzor Cinquain

Ukážka Cinquain o západe slnka

Ukážka cinquain o kvetine

Časť 1 z 3:Učenie sa slovnej zásoby


Uvedomte si, že existujú rôzne typy cinquainov. Štruktúra crapseyovského cinquain je prísnejšia ako americký cinquain.

 • Kým americký cinquain vyžaduje určitý počet slabík na riadok, Crapseyov cinquain ide ešte ďalej a vyžaduje určitý počet zdôraznených slabík na riadok.[3]
 • Crapseyho štruktúra vyzerá takto: Riadok 1 = 2 slabiky (1 zdôraznená); riadok 2 = 4 slabiky (2 zdôraznené); riadok 3 = 6 slabík (3 zdôraznené); riadok 4 = 8 slabík (4 zdôraznené); riadok 5 = 2 slabiky (1 zdôraznená).
 • Štruktúra amerického cinquainu vyzerá takto: Riadok 1 = 2 slabiky; riadok 2 = 4 slabiky; riadok 3 = 6 slabík; riadok 4 = 8 slabík; riadok 5 = 2 slabiky.


Vedieť, čo je to slabika. Slabiky sú jednotky výslovnosti, ktoré majú jednu samohlásku. Každé slovo sa skladá z jednej alebo viacerých slabík.[4]

 • Slovo „to“ má len 1 slabiku. Slovo „hello“ má 2 slabiky (hel-lo). Slovo „šťastne“ má 3 slabiky (hap-pi-ly).
 • Ak si nie ste istí, koľko slabík slovo obsahuje, existujú online služby, ktoré vám pomôžu. Užitočná je webová stránka Koľko slabík. Stačí napísať slovo a program ho rozdelí na slabiky za vás.[5]
 • Uvedomte si, že o slabiky sa musíte starať len vtedy, ak píšete klasický americký cinquain alebo crapseyovský cinquain. Napríklad „Slovný cinquain“ vyžaduje len spočítanie slov v každom riadku, bez ohľadu na to, koľko slabík sa nachádza v každom slove.


Preskúmajte báseň skontrolovať metrum. Väčšina poézie má svoj rytmus. Nazýva sa to jeho „metrum“ a dá sa zmerať spočítaním počtu zdôraznených a nezdôraznených slabík v každom riadku. Majte na pamäti, že metru musíte venovať pozornosť len vtedy, ak máte osobitný záujem napísať crapseyovskú cinkanú pieseň.

 • William Shakespeare vo svojich hrách a sonetoch slávne používal jambický pentameter.
 • Jambický pentameter sa skladá z 10 slabík, pričom 5 z týchto slabík je prízvučných. Tu je ukážka riadku zo Shakespearovho „Sonetu 73“ s veľkými písmenami na zdôraznených slabikách: „Ten čas v roku môžeš vo mne držať.“[6]
 • Všimnite si, ako sa v jambickom pentametri striedajú slabiky bez prízvuku a s prízvukom. V jambickom pentametri nemáte dve zdôraznené slabiky spolu, hoci je to možné aj pri iných typoch metra (napríklad pri spondaickom metre).[7]


Naučte sa počítať zdôraznené a nezdôraznené slabiky. Ak chcete spočítať prízvučné a neprízvučné slabiky v riadku básne, prečítajte ho nahlas. Pri čítaní tlesknite rukami vždy, keď sa vám zdá, že niektorá slabika je dlhšia ako ostatné.

 • Ako príklad si predstavte podstatné meno „rebel“ oproti slovesu „rebelovať“. V podstatnom mene je prvá slabika zdôraznená, napr: REbel. V slovese je druhá slabika zdôraznená, napríklad takto: reBEL.[8]
 • Pri vyslovovaní slov by ste mali cítiť, ktoré sú dlhšie (prízvučné) a ktoré kratšie (neprízvučné). Ak angličtina nie je vaším materinským jazykom, môžete si dané slovo vyhľadať v online slovníku a vypočuť si správnu výslovnosť.

2. časť z 3:Písanie crapsey cinquain


Rozhodnite sa pre tému básne. Môže to byť čokoľvek, o čom chcete písať. Môže to byť hravé, zábavné, vážne alebo smutné – je to na vás. Nezabudnite však, že účinná báseň rozpráva príbeh, preto si premyslite, aký typ príbehu chcete vyrozprávať.

 • V tomto príklade bude témou zlý kocúr, ktorý na vás zaspal a práve sa prebudil zo spánku.
 • Možno je to metafora pre niekoho, kto pociťuje veľkú úzkosť, keď sa každý deň zobudí. Možno je mačka metaforou slnečného svetla, ktoré presvitá cez záclony ráno, keď ležíte v posteli.


Nazvite svoju báseň. Cinquainove básne nemusia mať názov, ale Crapsey svoje vždy titulovala.[9]
Ak píšete Crapsey Cinquain, budete musieť dať svojmu názvu názov.

 • V tomto príklade je názov „Lucifer povstáva“.


Napíšte svoj prvý riadok. Váš prvý riadok musí mať 2 slabiky. Jedna z týchto slabík musí byť zdôraznená.

 • E.g. „Vidíš“
 • Všimnite si, že „see“ je tu prízvučná slabika.


Napíšte druhý riadok. Tento riadok musí mať 4 slabiky. Dve z týchto slabík musia byť prízvučné.

 • E.g. „Jeho chrbát sa vyklenul“
 • Všimnite si, že „back“ a „up“ sú tu zdôraznené slabiky.


Napíšte svoj tretí riadok. Tento riadok musí mať 6 slabík. Tri z týchto slabík musia byť zdôraznené.

 • E.g. „Jeho pazúry, tak hlboko sa zarývajú“
 • Všimnite si, že „pazúry“, „kopať“ a „hlboko“ sú tu prízvučné slabiky.


Napíšte štvrtý riadok. Tento riadok musí mať 8 slabík. Štyri z týchto slabík musia byť zdôraznené.

 • E.g. „Napínaš sa, on zíva, žalúdok sa ti roztrhne“
 • Všimnite si, že „napätie“, „zívanie“, „stom“ (ako v STOMach) a „slzy“ sú tu zdôraznené slabiky.


Napíšte svoj piaty a posledný riadok. Tento riadok je ako prvý riadok. Má len 2 slabiky. Z týchto slabík by mala byť zdôraznená len 1 slabika.

 • E.g. „On sa usmieva“
 • Všimnite si, že „grins“ je tu zdôraznená slabika.


Prečítajte si svoju báseň. Dajte svoju báseň prečítať a uistite sa, že spĺňa metrické požiadavky crapseyovskej cinquain. Tu je rozpis slabík a dôrazov (s veľkými písmenami) jednotlivých riadkov našej ukážky básne: [10]

 • Riadok 1: VIDÍTE – 2 slabiky, 1 dôraz
 • Riadok 2: Jeho zadný oblúk hore – 4 slabiky, 2 dôrazy
 • Riadok 3: Jeho KĽÚČE, ktoré sa tak hlboko prehĺbili – 6 slabík, 3 dôrazy
 • Riadok 4: Ty TENKRÁT, on JUČÍ, tvoj STOMACH TRHÁ – 8 slabík, 4 dôrazy
 • Riadok 5: 2 slabiky, 1 dôraz


Vychutnajte si dokončenú báseň!

 • „Lucifer povstáva“
 • Vidíš
 • Jeho chrbát sa vyklenul
 • Jeho pazúry, zaťali sa tak hlboko
 • Napínaš sa, on zíva, žalúdok sa ti roztrhne
 • On sa usmieva

3. časť z 3:Písanie amerických cinquainov


Rozhodnite sa, aký typ amerického cinquainu napíšete. Americké cinquainy sú oveľa ohybnejšie ako crapseyovské. Všeobecne platí, že americký cinquain sa bude riadiť počtom slabík 2 / 4 / 6 / 8 / 2, ale existujú aj varianty.[11]

 • Napríklad „Slovo Cinquain“ má túto štruktúru: Riadok 1 = 1 slovo; riadok 2 = 2 slová; riadok 3 = 3 slová; riadok 4 = 4 slová; riadok 5 = 1 slovo.[12]
  [13]
 • Na účely tohto príkladu budeme postupovať podľa bežnejšieho štýlu, ktorý sa zameriava na slabiky.


Rozhodnite sa pre tému svojej básne. Môže to byť čokoľvek, čo vás zaujíma. Môže to byť vtipné, smutné, vážne, satirické – čokoľvek chcete.

 • V našom príklade prirovnáme školu k obrovskej príšere, ktorá nás chce zjesť.
 • Nadpis nie je potrebný, ale v našom príklade ho pridáme. Názov bude „Školský dom“.


Napíšte svoj prvý riadok. Váš prvý riadok musí mať 2 slabiky. Môže obsahovať jedno alebo dve slová.

 • Riadok 1 e.g., „Gaping“


Napíšte svoj druhý riadok. Váš druhý riadok môže mať ľubovoľný počet slov, ale ich súčet musí byť 4 slabiky. To znamená, že v tomto riadku budete mať maximálne 1 až 4 slová v závislosti od toho, koľko slabík obsahuje každé slovo.

 • Riadok 2 e.g., „Jeho ústa čakajú“


Napíšte svoj tretí riadok. Tretí riadok môže obsahovať ľubovoľný počet slov, ale ich počet musí byť 6 slabík. Môže to byť od 1 do 6 slov.

 • Ste zvedaví, aké slová môžu obsahovať 6 slabík? Veľké písmená a encyklopédia sú dva príklady.[14]
 • Riadok 3 e.g., „Hladný, pomaly chrúmajúci“


Napíšte štvrtý riadok. Opäť platí, že počet slov nie je taký dôležitý ako počet slabík v tomto riadku. V riadku 4 musíš mať 8 slabík. Môže ísť o 1 až 8 slov.

 • Väčšinu 8-slabičných slov môže byť ťažké vtesnať do básne, ale aj tak môže byť zábavné skúšať to. Tu je niekoľko príkladov 8-slabičných slov: heteronormativita a nerozlúštiteľnosť.[15]
 • Riadok 4 e.g., „potkýnajú sa, požierajú, trávia“


Napíšte piaty riadok. Toto je váš posledný riadok, ktorý bude zrkadliť váš prvý riadok. Môže to byť 1 alebo 2 slová, ale musia to byť 2 slabiky.

 • Riadok 5 e.g., „Učenie“


Prečítajte si svoju báseň. Dajte si báseň prečítať a uistite sa, že spĺňa kritériá akéhokoľvek cinquain, ktorý píšete, či už je založený na slabikách, alebo na slovách. Tu je rozpis nášho príkladu (všimnite si pomlčky na označenie slabík):

 • Riadok 1: (2 slabiky)
 • Riadok 2: Jeho ústa a-čakajú (4 slabiky)
 • Riadok 3: (6 slabík)
 • Riadok 4: Stum-ble in, con-sumed, di-gest-ing (8 slabík)
 • Riadok 5: Learn-ing (2 slabiky)

 • Užite si dokončenú báseň!

  • „Školský dom“
  • Gaping
  • Jeho ústa čakajú
  • Hladný, pomaly chrumkavý
  • potkýnať sa, konzumovať, tráviť
  • Učenie
 • Odkazy