Ako napísať filozofiu riadenia: 4 kroky

Filozofia riadenia vyjadruje názor jednotlivca na najlepšie postupy riadenia, a keďže sa u jednotlivých odborníkov v oblasti riadenia značne líši, môže byť prvkom, ktorý sa zohľadňuje počas prijímacieho procesu. Napísanie filozofie manažmentu môže byť skvelým spôsobom, ako potenciálnemu zamestnávateľovi sprostredkovať svoju pracovnú etiku, a môže fungovať ako vaše vlastné poslanie, prečo ste sa rozhodli vykonávať svoje manažérske povinnosti takým spôsobom, ako to robíte. Keď píšete svoju filozofiu riadenia, je veľmi dôležité si uvedomiť, že musí byť založená na teórii a praktických skúsenostiach a podaná zrozumiteľným, ale zároveň pútavým spôsobom. Nasledujúce kroky vám ukážu, ako napísať filozofiu riadenia.

Kroky

Úvod k vašej filozofii riadenia otvorte stručným vyhlásením o tom, čo považujete za najlepšie manažérske postupy.[1]

  • Môžete napríklad uviesť, že vašou filozofiou riadenia je, že dobrému manažérovi prospieva spätná väzba od jeho zamestnancov alebo že manažér sa musí sústrediť predovšetkým na realizáciu stratégie.[2]
  • Napíšte, čo považujete za základ správneho a efektívneho fungovania manažéra v akejkoľvek organizácii.[3]

Rozšírte svoje vyhlásenie v hlavnej časti textu.

  • Vysvetlite, ako vnímate ideálny vzťah medzi manažérom a jeho zamestnancami. Je to vyjadrenie o kamarátstve a komunikácii alebo vyjadrenie o vedení a stratégii?
  • Definujte svoju úlohu manažéra. Mal by to byť ideálny opis toho, ako sa vnímate ako najefektívnejší v organizácii. Zdôraznite, ako váš talent podporuje vašu filozofiu riadenia.[4]

Opíšte, ktoré stratégie riadenia dodržiavate a prečo.

  • Je dôležité vysvetliť nielen to, kde ste sa danú stratégiu naučili – čo vám môže umožniť dotknúť sa vášho vzdelania, ale aj to, ako sa osvedčili vo vašej osobnej skúsenosti. Uveďte príklady toho, ako vám tieto stratégie pomohli v profesionálnych situáciách a aký prínos mali pre spoločnosť.
  • Použite citáty vedcov a autorít v oblasti riadenia. Uistite sa, že všetky citácie sú správne, a vyberte si autority, ktoré sú uznávané vo vašej oblasti.
  • V závere uveďte svoju filozofiu manažmentu a zhrňte svoje vyjadrenie, ideálny vzťah medzi manažérom a zamestnancami, svoju úlohu a svoj názor na stratégie riadenia. Povedzte čitateľovi, ako vám vaša filozofia riadenia pomáha pri dosahovaní vašich profesionálnych cieľov ako manažéra.
  • Referencie