Ako napísať list advokátovi

Keď si najmete advokáta, budete s ním musieť často komunikovať, aby získal všetky potrebné dôkazy na predloženie silného prípadu vo váš prospech. Vo všeobecnosti vás advokát osloví, keď potrebuje informácie, a dá vám konkrétne pokyny, ako reagovať. Existujú však určité prípady, v ktorých sa môžete obrátiť na svojho advokáta s otázkou alebo žiadosťou. Hoci by ste si mali vždy vybrať taký spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje (t. j.e. telefonicky, e-mailom, osobne), môžete dať prednosť napísaniu formálneho listu advokátovi, aby ste zdôraznili dôležitosť svojej správy.

Časť 1 z 2:Príprava obsahu

Pochopte svoj účel. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa môžete chcieť obrátiť na svojho advokáta. Pochopenie tohto dôvodu je kľúčom k určeniu, či je list vhodným postupom, a ak áno, k napísaniu listu, ktorý jasne vyjadruje vaše posolstvo.[1]

 • Ak sa chcete len informovať o stave vášho prípadu, formálny list nie je potrebný. Váš advokát je povinný vás primerane informovať o stave vášho prípadu a pravdepodobne vás bude kontaktovať vždy, keď sa objaví nejaká novinka. Ak sa vám váš advokát už dlhšie neozval, pošlite mu rýchly e-mail alebo mu nechajte odkaz v hlasovej schránke so žiadosťou o aktuálne informácie.
 • Ak vás právnik požiadal, aby ste mu napísali list, postupujte presne podľa jeho pokynov. Ak vám napríklad pošle zoznam otázok, na ktoré máte odpovedať, jednoducho odpovedzte na jeho otázky jednu po druhej tak jasne, ako je to možné. Nezaoberajte sa osobitným formátovaním listu ani jeho prepisovaním, pokiaľ vás o to váš advokát nepožiada.
 • Ak vás váš advokát požiadal, aby ste mu napísali list, v ktorom vyjadríte súhlas s tým, aby vo vašom mene požiadal o dokumenty, mali by ste požiadať svojho advokáta, aby tento list napísal za vás. Tento druh listu môže potrebovať splniť určité kritériá, aby bol účinný, a váš právnik je ten, kto bude vedieť, čo má list obsahovať. Vašou jedinou úlohou by mala byť revízia a podpísanie listu po tom, ako ste dostali jeho návrh.
 • Ak máte obavy, že váš advokát nepracuje na vašom prípade, napíšte mu zdvorilý, ale rozhodný list, v ktorom mu vysvetlíte svoje obavy. Ak sa cítite pohodlnejšie poslať mu e-mail alebo mu zavolať, bude to tiež v poriadku. Nie ste povinní vyjadriť svoje obavy vo formálnom liste.[2]
 • Ak chcete advokáta vyhodiť, pošlite mu list, v ktorom jasne uvediete, že ukončujete vzťah a že advokát má prestať pracovať na všetkých prebiehajúcich záležitostiach. Mali by ste ho tiež požiadať, aby vám vrátil všetky dokumenty týkajúce sa vášho prípadu a zaplatil vám náhradu za nedokončenú prácu.[3]

Uveďte najdôležitejší bod. Keď ste si potvrdili, že napísanie listu poslúži vášmu účelu, napíšte úvodný odsek, v ktorom vysvetlíte, prečo píšete, a uvediete všetky otázky alebo žiadosti.[4]

 • Ak chcete advokáta vyhodiť, jasne to uveďte v úvodnom odseku: „Píšem, aby som ukončil náš vzťah medzi advokátom a klientom.“
 • Ak máte na svojho advokáta právnu otázku, položte ju vopred: „Píšem vám, aby som vám položil otázku týkajúcu sa môjho imigračného prípadu. Zaujímalo by ma, ako môj odchod z U.S. bude mať vplyv na môj právny štatút pobytu.“

Uprostred vyplňte svoje dôvody. Keď ste vysvetlili svoj účel, v ďalších odsekoch by ste mali vysvetliť svoje dôvody, prečo ste podali konkrétnu žiadosť alebo položili konkrétnu otázku.

 • Ak list začínate odsekom, v ktorom uvádzate, že chcete ukončiť vzťah s advokátom, napíšte jeden alebo dva odseky, v ktorých vysvetlíte, prečo ste s ním nespokojní. Ak je to možné, uveďte konkrétne príklady.
 • Ak píšete svojmu advokátovi s otázkou, uveďte mu potrebný kontext, aby pochopil, prečo sa pýtate. Napríklad: „Dôvod, prečo sa pýtam na túto otázku, je ten, že plánujem budúci mesiac opustiť Spojené štáty, aby som sa postaral o svoju chorú matku.“

Ukončite ho odsekom, ktorý zhrnie vašu hlavnú myšlienku. Ak predkladáte žiadosť, nezabudnite ju zopakovať v poslednom odseku. To vášmu advokátovi pripomenie, čo od neho žiadate.

 • Napríklad: „Z týchto dôvodov by som chcel ukončiť náš vzťah medzi advokátom a klientom a žiadam vás, aby ste mi čo najskôr vrátili môj spis.“

Používajte jednoduchý jazyk. Vaším hlavným cieľom pri písaní advokátovi by malo byť čo najjasnejšie sprostredkovanie vášho posolstva. Netrápte sa tým, že chcete urobiť dojem na svojho advokáta používaním veľkých slov alebo zložitých viet. Chcete sa uistiť, že váš advokát rozumie tomu, čo hovoríte, aby mohol vašej žiadosti vyhovieť.[5]

 • Napríklad namiesto „v prílohe nájdete“ stačí povedať: „Priložil som“ alebo „Tu je. . . .“

Buďte struční. Premyslite si účel písania listu a uveďte len informácie potrebné na dosiahnutie tohto účelu. Čokoľvek nad rámec základných informácií by mohlo vášho advokáta zmiasť a spôsobiť, že nepochopí, o čo žiadate.[6]

 • Vyhnite sa zbytočným odbočkám, ako je napríklad rozprávanie advokátovi o problémoch, ktoré ste mali s manželkou, pokiaľ nesúvisia s vaším prípadom.

Časť 2 z 2:Formátovanie listu

Rozhodnite sa, či použijete formát „úplný blok“ alebo „upravený blok“. Oba formáty sú vhodné pre formálny obchodný list.[7]

 • Úplný blokový formát znamená, že všetky prvky listu sú zarovnané doľava tak, že začiatok každého riadku je na ľavom okraji.
 • Upravený blokový formát znamená, že niektoré prvky listu sú posunuté doprava.

Napíšte svoju adresu. V hornej časti strany v ľavom rohu (ak používate úplný blokový formát) alebo v pravom rohu (ak používate upravený blokový formát) napíšte svoju adresu.[8]

 • V prípade potreby uveďte aj svoju e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu.

Napíšte dátum. Na ľavú stranu strany, priamo pod vašu adresu, napíšte dátum dňa, kedy list píšete.[9]

 • Dátum by mal byť umiestnený na ľavej strane bez ohľadu na to, či používate formát úplného bloku alebo upraveného bloku.
 • Dátum napíšte slovom a nie číslicou, ako napríklad 8. júna 2015 namiesto 6/8/15.
 • Pod dátumom nechajte dve medzery.

Vložte meno a adresu vášho advokáta. Na ľavej strane stránky, dve miesta pod dátumom, napíšte celé meno a adresu vášho advokáta.

 • Meno a adresa vášho advokáta by mali byť umiestnené na ľavej strane bez ohľadu na to, či používate formát úplného bloku alebo upraveného bloku.
 • Ak na vašom konkrétnom prípade pracuje advokátsky koncipient, môžete napísať, aby ste ho uviedli v zátvorke vedľa mena advokáta.

Uveďte číslo svojho prípadu. Pod meno a adresu advokáta na ľavej strane uveďte predmet s odkazom na číslo vášho prípadu.[10]

 • Riadok predmetu zvýraznite tučným písmom tak, aby bol na stránke viditeľný.
 • Ak nemáte číslo prípadu, do predmetu napíšte svoje meno (alebo meno hlavného klienta v prípade). Pomôže to advokátovi a zamestnancom advokáta nájsť váš spis.

Pozdravte svojho advokáta. Na úvod napíšte vetu, v ktorej pozdravíte svojho advokáta jeho priezviskom.[11]

 • Napríklad: „Vážený pán. Jones“ alebo „Vážená pani. Fisher“
 • Pozdrav umiestnite na ľavú stranu stránky.
 • Za pozdravom nasleduje dvojbodka, i.e. „Vážená pani. Fisher:“

Napíšte telo listu. Ak ste už pripravili návrh listu, jednoducho vložte text tohto návrhu.

 • Uveďte hlavný účel svojho listu a potom vysvetlite dôvody svojej otázky alebo žiadosti.[12]
 • Pri uvádzaní príslušných informácií vrátane mien, dátumov a miest buďte konkrétni. Čím viac informácií uvediete, tým lepšie vám bude môcť advokát pomôcť.
 • V každom odseku sa držte jednej hlavnej témy, aj keď máte v liste viacero otázok, o ktorých chcete diskutovať.
 • List ukončite dvoma alebo tromi vetami čo najzdvorilejšie, aj keď je váš list advokátovi sťažnosťou na službu, ktorú ste dostali.

Uzavrite list. List ukončite vhodnou záverečnou vetou.[13]

 • „S úctou“ je príkladom vhodnej záverečnej vety.
 • Za záverečnú vetu umiestnite čiarku (i.e. „S úctou,“).
 • Záverečná veta by mala byť zarovnaná s vašou adresou. Ak používate formát úplného bloku, umiestnite ho na ľavú stranu. Ak používate upravený blokový formát, umiestnite ho na pravú stranu.

Napíšte svoje celé meno. Po záverečnej vete napíšte svoje celé meno.[14]

 • Svoje meno zarovnajte na rovnakú stranu ako záverečnú vetu. Ak používate formát úplného bloku, umiestnite ho na ľavú stranu. Ak používate upravený blokový formát, umiestnite ho vpravo.
 • Medzi záverečnú vetu a svoje meno vložte niekoľko prázdnych riadkov.

Podpíšte list. Vytlačte list a potom sa modrým alebo čiernym perom podpíšte medzi záverečné slová (i.e. „S úctou“) a vaše celé meno napíšte meno.[15]

 • Ponechajte si kópiu listu. Vytlačte si ďalšiu kópiu listu, ktorú si ponechajte pre svoje osobné záznamy. Takto budete mať dôkaz, že ste list odoslali, ak sa stratí v pošte alebo ak váš právny zástupca popiera, že ho dostal.
 • Odkazy