Ako napísať poznámku ku knihe: 13 krokov (s obrázkami)

Anotovanie knihy je skvelý spôsob, ako si robiť poznámky k textu. Umožňuje vám to aj hĺbkové čítanie knihy, pri ktorom si zapisujete svoje myšlienky alebo dojmy z textu. Možno budete potrebovať anotovať knihu na hodinu alebo sa rozhodnete vyskúšať si to, aby ste prehĺbili svoj zážitok z čítania. Začnite výberom anotačného nástroja. Potom si do knihy napíšte poznámky, pričom sa zamerajte na kľúčové slová, frázy, myšlienky a otázky, aby boli vaše poznámky jasné a aby ste si ich mohli neskôr ľahko prezrieť.

Časť 1 z 3:Výber anotačného nástroja


Anotujte pomocou zvýrazňovača a pera alebo ceruzky. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako anotovať knihu, je použiť zvýrazňovač a pero alebo ceruzku priamo na text. Vyberte si zvýrazňovač v odtieni, ktorý sa vám na stránke ľahko číta, napríklad svetlomodrej alebo oranžovej farby. Fungoval by aj štandardný žltý odtieň zvýrazňovača. Vyberte si pero tmavej farby, aby bolo ľahko čitateľné.[1]

 • Snažte sa držať jednej farby zvýrazňovača pre anotáciu, aby ste neskončili so zvýraznenými stranami, ktoré sa ťažko opätovne čítajú.
 • Vyberte si možnosť zvýrazňovača a pera alebo ceruzky, ak vám vyhovuje označovanie textu.


Ak si nemôžete označiť knihu, použite samolepiace bločky alebo záložky. Ak si radšej nechcete označovať stránky knihy, dobrou voľbou sú samolepiace poznámky alebo lepiace záložky. Zaobstarajte si farebné samolepiace bločky alebo záložky, aby ste si mohli označiť stránky alebo pasáže ako súčasť poznámok.[2]

 • Hľadajte lepiace papieriky a záložky v rôznych farbách. Pomocou rôznofarebných poznámok alebo záložiek si potom môžete do knihy napísať poznámky.


Vyskúšajte elektronický anotačný program. Ak si robíte poznámky ku knihe v elektronickej čítačke, existuje niekoľko rôznych anotačných programov, ktoré si môžete stiahnuť. Programy ako Skim a Marvin vám uľahčia anotovanie textu v elektronickej čítačke.[3]

 • Elektronické anotačné programy si môžete stiahnuť v obchode s aplikáciami v elektronickej čítačke.

2. časť z 3:Anotovanie kľúčových slov, fráz a častí


Odstráňte rušivé prvky. Choďte na tiché, izolované miesto v škole, napríklad do knižnice alebo do študovne. Ak ste doma, zatvorte dvere svojej izby a dajte ostatným vo svojom okolí najavo, že vás nemajú rušiť.


Čítajte knihu pomaly a pozorne. Ak chcete správne anotovať knihu, musíte si nájsť čas a čítať knihu pomaly. Venujte pozornosť každému slovu v texte. Pozastavte sa a premýšľajte o úryvku v texte predtým, ako budete pokračovať ďalej. Pomalý pohyb v texte zabezpečí, že vám nič neunikne a že si text dobre zapíšete.[4]


Podčiarknite si kľúčové frázy. Začnite tým, že si podčiarknete všetky výrazy, ktoré sa vám zdajú dôležité. Kľúčové výrazy sa často objavujú na konci vety. Môžu sa objaviť aj za dvojbodkou alebo čiarkou. Hľadajte výrazy, ktoré sa v texte vyskytujú viackrát, pretože sú pravdepodobne dôležité.[5]

 • Snažte sa podčiarknuť len tie vety, ktoré sa vám zdajú v texte veľmi dôležité. Nechcete skončiť so stránkami podčiarknutých fráz, pretože pre vás bude ťažké určiť, ktoré z nich sú skutočne dôležité.
 • Môžete si tiež podčiarknuť frázy, ktoré sa vám páčia alebo ktoré považujete za zaujímavé. Ak vás niektorá veta zaujme alebo vynikne, podčiarknite si ju, aby ste sa k nej mohli neskôr vrátiť.


Zakrúžkujte alebo zakrúžkujte kľúčové slová. Hľadajte slová, ktoré sa zdajú byť pre autora dôležité. Môžete zakrúžkovať slová, ktoré sa viažu k hlavnej myšlienke v časti. Alebo môžete nakresliť rámček okolo slov, ktoré sa v knihe opakujú viackrát.[6]

 • Ak si napríklad všimnete, že slovo „moc“ sa v texte vyskytuje viackrát, zakrúžkujte ho alebo označte rámčekom ako poznámku.
 • Autor vám môže povedať, aby ste pri čítaní textu pamätali na určité slová. Nezabudnite tieto slová zakrúžkovať alebo označiť rámčekom ako súčasť svojich poznámok.


Kľúčové úseky dajte do zátvorky. Ak sa vám zdá, že niekoľko riadkov v časti je dôležitých, použite zátvorky, aby ste to v texte uviedli. Snažte sa vybrať len niekoľko riadkov alebo krátkych úsekov textu, ktoré chcete označiť zátvorkami. Pri písaní dlhých úsekov v zátvorkách môže byť ťažké vrátiť sa k anotácii neskôr a získať jasnú predstavu o tom, prečo ste si daný úsek zaznamenali.[7]

 • Ak sa napríklad v texte nachádza časť, ktorá sa zameriava na konkrétnu prípadovú štúdiu, ktorú považujete za zaujímavú alebo dôležitú, použite na jej anotáciu zátvorku na okraji.


Vytvorte si zoznam slov, ktoré nepoznáte. Veďte si priebežný zoznam slov, ktoré nepoznáte alebo vám nie sú známe. Zapíšte si ich na samostatný list papiera alebo na koniec textu. Potom si vyhľadajte pojmy, aby ste vedeli, čo znamenajú. Zamyslite sa nad významom pojmu v kontexte miesta, kde sa v knihe vyskytuje.

 • Majte po ruke slovník, aby ste si mohli rýchlo a jednoducho vyhľadať pojmy, ktoré nepoznáte.

Časť 3 z 3:Zaznamenávanie kľúčových myšlienok a otázok


Uvažujte o knihe na okrajoch. Uskutočnite rozhovor s textom tak, že si počas čítania budete zapisovať svoje myšlienky a úvahy na okraje. Môžete napísať jedno alebo dve slová na označenie svojich myšlienok. Na okraje si môžete tiež zapisovať krátke vety, ktoré vám prídu na um.

 • Počas čítania si kladte otázky typu: „Čo sa mi ako čitateľovi snaží autor povedať??“ „Prečo je táto pasáž v texte?“ „Ako emocionálne reagujem na text?“


Vytvorte si zoznam otázok, ktoré máte o knihe. Počas čítania si zapíšte všetky otázky, ktoré máte k textu. Zaznačte ich na okraj alebo na spodok strany. Pýtajte sa na slová alebo slovné spojenia, ktoré vás mätú. klásť otázky o myšlienkach, ktoré sú pre vás ťažko pochopiteľné alebo s ktorými nesúhlasíte.

 • Môžete si napríklad položiť otázky typu: „Prečo autor zaradil do knihy práve tento príklad??“ „Čo je cieľom autora v tomto úryvku?“ „Čo sa tu autor snaží povedať?“
 • Aby boli otázky krátke a zmestili sa na okraj, môžete jednoducho označiť otáznikom pasáže, ktorým nerozumiete. Alebo môžete napísať otázky typu: „Cieľ autora?“ „Čo sa hovorí?“, aby boli krátke.
 • Otázky môžete mať aj v samostatnom zošite alebo na liste papiera, aby ste si neprepchali okraje knihy.


Spojte myšlienky pomocou šípok. Pomocou šípok alebo čiar spájajte myšlienky a témy v texte. Kľúčové slová môžete zakrúžkovať na tej istej strane a potom ich spojiť šípkami. Alebo môžete zvýrazniť úryvok a nakresliť šípku na iný úryvok ďalej na stránke.[8]

 • Spájanie myšlienok vám pomôže kriticky premýšľať o texte. Prehĺbi to aj vaše poznámky a poznámky k textu.

 • Zhrňte každú časť v dolnej časti strany. Po dokončení časti knihy sa pokúste zhrnúť hlavné myšlienky a nápady v tejto časti pomocou niekoľkých kľúčových slov. Napíšte si tieto kľúčové slová na koniec strany, aby ste sa k nim mohli neskôr vrátiť.[9]

  • Môžete napríklad zhrnúť pasáž knihy s kľúčovými slovami ako „moc“, „ženská sexualita“ a „Freudova prípadová štúdia“.“
  • Zhrnutia si môžete viesť v samostatnom zošite alebo na kúsku papiera, aby ste svojimi poznámkami nezahlcovali okraje knihy.
 • Odkazy