Ako napísať presvedčivý prejav: Ako postupovať pri presviedčaní: 13 krokov (s obrázkami)

Presvedčovací prejav je prejav, ktorého cieľom je presvedčiť publikum, aby niečo urobilo. Či už chcete presvedčiť ľudí, aby išli voliť, prestali odhadzovať odpadky alebo zmenili názor na dôležitú otázku, presvedčivé prejavy sú účinným spôsobom, ako presvedčiť publikum. Úspešný presvedčivý prejav má mnoho prvkov. S určitou prípravou a praxou však môžete predniesť silný prejav.

Časť 1 z 3:Príprava na písanie


Zistite si viac o svojej téme. Je dôležité vedieť čo najviac o téme, o ktorej budete hovoriť. Ak ešte nie ste dobre zorientovaní v danej téme (napr.g. pretože vám bola pridelená), urobte si prieskum a naučte sa čo najviac.

 • Najmä ak je vaša téma kontroverzná, je dobré poznať argumenty všetkých strán problému.[1]
  Nech už prednesiete akýkoľvek argument, budete presvedčivejší, ak sa dokážete vyjadriť k názorom protistrany.
 • Strávte nejaký čas čítaním kníh alebo článkov o svojej téme. Môžete ísť do knižnice a požiadať knihovníka o pomoc pri hľadaní kníh alebo jednoducho ísť na internet a nájsť nejaké články. Uistite sa, že používate spoľahlivé zdroje, ako sú hlavné spravodajské organizácie alebo akademické knihy či články.
 • Zdroje orientované na názory, ako sú úvodníky, rozhlasové diskusie alebo stranícke káblové spravodajstvo, môžu byť cenné pre zistenie, čo si o vašej téme myslia iní ľudia. Nespoliehajte sa však na ne ako na jediný zdroj informácií. Môžu byť veľmi neobjektívne.[2]
  Ak ich vôbec použijete, uistite sa, že ste si prečítali rôzne názory na danú problematiku, nielen jednu stranu.


Poznajte svoj cieľ. Je dôležité, aby ste presne pochopili, čo sa snažíte svojím prejavom dosiahnuť. Takto môžete prispôsobiť svoj obsah tak, aby zodpovedal vašim cieľom.[3]

 • Ak je napríklad vašou témou recyklácia, je dôležité, aby ste o recyklácii veľa vedeli. Váš prejav však bude musieť presne odrážať to, v čo dúfate, že publikum urobí. Snažíte sa presvedčiť ľudí, aby hlasovali za celomestský program recyklácie? Alebo sa ich snažíte presvedčiť, aby triedili sklo a plechovky a dávali ich do samostatného koša? Pôjde o rôzne prejavy, preto vám včasné stanovenie cieľa pomôže pri tvorbe posolstva.


Pochopte svoje publikum. Dôležité je tiež pochopiť svoje publikum a jeho názory a znalosti o danej téme. To ovplyvní aj obsah vášho prejavu.[4]

 • Publikum, ktoré o vašej téme vie málo, bude potrebovať viac základných informácií a jednoduchší jazyk. Publikum zložené z odborníkov na danú tému by pravdepodobne považovalo takýto jednoduchý prejav za nudný.[5]
 • Podobne publikum, ktoré už podporuje váš názor na danú tému, bude ľahšie presvedčiť, aby podniklo nejaké kroky. Nebudete ich musieť presviedčať o tom, že máte pravdu, ale len o tom, že musia niečo urobiť. Naopak, publikum, ktoré s vami nesúhlasí, bude potrebovať presvedčiť, aby vôbec zvážilo váš názor.[6]
 • Predstavte si napríklad, že chcete presvedčiť publikum, aby podporilo celomestský program recyklácie. Ak si už myslia, že recyklácia je dôležitá, stačí ich presvedčiť o hodnote tohto konkrétneho programu. Ak sa však o recykláciu nezaujímajú alebo sú proti nej, budete ich musieť najprv presvedčiť, že recyklácia má zmysel.


Vyberte si správny presvedčovací prístup. V závislosti od témy a publika existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžete pokúsiť presvedčiť ľudí o svojom názore. Od čias antického Grécka sa rečníci spoliehali na tri hlavné presvedčovacie prístupy.

 • Etos. Sú to apely na etiku alebo morálku publika.[7]
  Napríklad: „Recyklácia je správna vec. Plytvanie našimi obmedzenými zdrojmi okráda budúce generácie, čo je nemorálne.“
 • Patos. Toto sú apely na emócie publika.[8]
  Napríklad: „Pomyslite na zvieratá, ktoré každý deň prichádzajú o svoje domovy kvôli vyrúbaným stromom. Ak by sme viac recyklovali, mohli by sme zachrániť tieto krásne lesy.“
 • Logá. Toto sú apely na logiku alebo intelekt publika.[9]
  Napríklad: „Vieme, že zásoby prírodných zdrojov sú obmedzené. Recykláciou môžeme predĺžiť životnosť týchto zásob.“
 • Môžete sa spoľahnúť na ktorýkoľvek z nich alebo na ich kombináciu.


Načrtnite svoje hlavné body. Keď ste si vybrali najlepší presvedčovací prístup pre vaše publikum, premyslite si hlavné body, ktoré budete počas prejavu prednášať.

 • Počet bodov, ktoré môžete uviesť na podporu svojho stanoviska, bude závisieť od toho, koľko času máte na reč.[10]
 • Pravidlom je, že tri až štyri podporné body sú zvyčajne dobrým počtom.[11]
 • Napríklad v prejave o recyklácii môžu byť vaše tri hlavné body nasledovné: 1. Recyklácia šetrí zdroje, 2. Recyklácia znižuje množstvo odpadu a 3. Recyklácia je nákladovo efektívna.

Časť 2 z 3:Písanie prejavu


Napíšte silný úvod. Skôr ako začnete presviedčať publikum, musíte začať prejav spôsobom, ktorý ho prinúti venovať pozornosť. Silný úvod má päť hlavných prvkov: [12]

 • Pozornosť upúta. Môže to byť tvrdenie (alebo niekedy vizuálna ukážka), ktoré upúta pozornosť vášho publika. V úvode vášho prejavu môže byť dobré byť trochu prekvapivý alebo dramatický. Môžete napríklad začať informáciami (alebo obrázkami), ktoré ukazujú, ako je neďaleká skládka takmer naplnená do posledného miesta.
 • Spojenie s publikom. Ide o spôsob, ako ukázať, že máte s publikom niečo spoločné. Ukážte, že máte podobný pôvod alebo zdieľate nejaký emocionálny vzťah. To bude skutočne závisieť od poznania vášho publika. Napríklad, ak ste rodič a hovoríte k iným rodičom, môžete zdôrazniť obavy o budúcnosť vlastných detí. Ak máte s divákmi spoločné záujmy alebo ideologické postoje, môžete to zdôrazniť.
 • Vaše poverenia. Je to spôsob, ako ukázať, že ste znalý alebo autorita v oblasti témy prejavu. Zdôraznite výskum, ktorý ste o svojej téme vykonali. Ak máte s témou nejaké osobné alebo profesionálne skúsenosti, nezabudnite zdôrazniť aj to. V príklade s recykláciou môžete povedať: „Investoval som mnoho hodín do štúdia problematiky recyklácie a typov programov, ktoré sú k dispozícii v iných mestách.“
 • Váš cieľ. Vysvetlite poslucháčom, čo dúfate, že sa týmto prejavom dosiahne. Napríklad: „Dúfam, že na konci môjho prejavu budete súhlasiť s tým, že potrebujeme celomestský recyklačný program.“
 • Plán postupu. Na záver povedzte poslucháčom, aké budú hlavné body prejavu. Napríklad: „Som presvedčený, že musíme začať s programom recyklácie z týchto troch dôvodov….“


Ponúknite presvedčivé dôkazy. Hlavná časť vášho prejavu by mala obsahovať body, ktoré ste načrtli v časti 1. Mali by ste publiku poskytnúť niekoľko presvedčivých dôvodov na podporu vášho názoru.

 • Usporiadajte tieto body logicky. Neskáčte z jedného bodu na druhý a potom späť. Namiesto toho dokončite argument a potom prejdite na ďalší, ktorý z neho logicky vyplýva.[13]
 • Používajte dôveryhodné zdroje z vášho výskumu, aby ste podporili body, ktoré uvádzate. Aj keď je váš názor viac emocionálny (pátos), uvedenie niektorých faktických informácií posilní váš argument. Napríklad: „Podľa štúdie Amerického inštitútu pre recykláciu sa každý rok zničí 40 000 akrov krásnych lesov na výrobu papiera.“
 • Používajte príklady z reálneho života, s ktorými sa publikum môže stotožniť. Aj argument založený na faktoch a logike (logos) by sa mal týkať života a záujmov publika. Napríklad: „Viem, že v týchto ťažkých ekonomických časoch sa mnohí z vás obávajú, že recyklačný program bude znamenať nákladné zvýšenie daní. Ale mesto Springfield pred tromi rokmi spustilo takýto program. Doteraz zaznamenali zvýšenie príjmov v dôsledku programu. Mnohí obyvatelia v dôsledku toho zaznamenali zníženie svojich daní.“


Venujte sa protiargumentu. Hoci to nie je bezpodmienečne nutné, váš argument môže byť silnejší, ak sa jeden alebo viacero vašich podporných bodov bude týkať názorov protistrany. To vám dáva šancu reagovať na možné námietky publika a posilniť váš argument.[14]

 • Dbajte na to, aby ste protichodné názory opísali spravodlivo a objektívne. Zvážte, či by niekto, kto skutočne zastáva tento názor, schválil spôsob, akým opisujete jeho postoj. Ak si nie ste istí, nájdite niekoho, kto si to myslí, a opýtajte sa ho![15]
 • Napríklad by ste nechceli povedať: „Odporcom recyklácie je jednoducho jedno, či plytváme našimi vzácnymi zdrojmi alebo našimi peniazmi.“ To nie je spravodlivý opis ich názoru.
 • Namiesto toho môžete povedať: „Odporcovia recyklácie sa obávajú, že náklady môžu byť oveľa vyššie ako pri používaní nových materiálov.“ A potom ponúknite argument, prečo by recyklácia mohla byť nákladovo efektívnejšou možnosťou.


Na záver uveďte výzvu na akciu. Záver vášho prejavu by mal poslucháčom pripomenúť, čo ste im povedali. Malo by tiež jasne povedať, čo presne dúfate, že urobia ďalej.

 • Neopakujte len doslovne to, čo ste už povedali. Namiesto toho to využite ako príležitosť na posilnenie spôsobu, akým vaše hlavné body podporujú vašu výzvu na akciu. Napríklad: „Aby som to zhrnul, ukázal som vám (body a, b a c). Tieto tri nepopierateľné fakty poukazujú na to, že celomestský recyklačný program je najrozumnejším a najetickejším krokom, ktorý môžeme urobiť, aby sme pomohli vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť. Prosím, pripojte sa ku mne a hlasujte v novembri za tento program.“

3. časť z 3:Prednes prejavu


Precvičte si svoj prejav. Keď ide o to, aby váš prejav fungoval v reálnom živote, najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, je cvičiť, a to čo najviac.

 • Skúste si precvičiť reč pred zrkadlom, aby ste videli, ako ju prednášate. Môže vám to pomôcť všímať si výrazy tváre a reč tela. Títo ľudia vám môžu pomôcť alebo naopak zabrániť v tom, aby ste svoje posolstvo predniesli.[16]
 • Môžete si napríklad všimnúť, že sa hrbíte alebo že si pohrávate s golierom. Tieto činnosti naznačujú publiku, že nie ste sebavedomý.
 • Ešte lepšie je nahrať sa videokamerou a potom si pozrieť záznam. To vám môže pomôcť zistiť (a počuť), kde je potrebné zlepšiť váš prejav.[17]
  Výhodou je, že poskytuje zvuk a navyše vás pri reči nebude rozptyľovať tak ako zrkadlo.
 • Keď si prejav niekoľkokrát precvičíte sami, skúste ho predniesť pred malou skupinou priateľov alebo členov rodiny. Požiadajte ich o spätnú väzbu na vaše posolstvo a prednes.[18]


Vhodne sa oblečte. V deň prejavu sa oblečte primerane miestu a publiku, ku ktorému budete hovoriť.[19]

 • Vo všeobecnosti to znamená, že sa budete obliekať profesionálne. Stupeň formálnosti sa však bude líšiť. Prejav vo filmovom klube s cieľom presvedčiť ich, aby premietli váš film, nebude vyžadovať rovnaký stupeň formálnosti ako prejav pred vedením filmovej distribučnej spoločnosti.[20]
  Pre vedúcich pracovníkov by ste si chceli obliecť oblek. V prípade filmového klubu by to mohlo byť prehnané.


Uvoľnite sa. Mnohí ľudia považujú verejný prejav za zastrašujúci, ale snažte sa pri ňom uvoľniť a byť sami sebou.

 • Buďte priateľskí a nadviažte očný kontakt s publikom.[21]
 • Ak je to vhodné, pohybujte sa, ale netraste sa a nehrabe sa v oblečení alebo vo vlasoch.[22]
 • Nečítajte si prejav. Je v poriadku použiť niekoľko poznámok, aby ste sa udržali v obraze, ale váš prejav by mal byť z väčšej časti zapamätaný.[23]
 • Váľte sa s údermi. Ak urobíte chybu, nenechajte si ňou pokaziť celý prejav. Toto môže byť príležitosť použiť trochu humoru. Potom prejdite ďalej.[24]

 • Zapojte publikum. Ak chcete, aby vaše publikum urobilo niečo konkrétne, poskytnite mu akékoľvek zdroje, ktoré mu to uľahčia. Je ťažké motivovať ľudí, aby začali konať, ale ak to urobíte jednoducho, bude pravdepodobnejšie, že to dodržia.[25]

  • Ak napríklad chcete, aby sa obrátili na starostu a požadovali recyklačný program, nežiadajte ich, aby to urobili len tak. Dajte im opečiatkované, adresované obálky na zaslanie listu alebo kartičky s telefónnym číslom a e-mailovou adresou starostu. Ak to urobíte, je pravdepodobné, že to dodrží oveľa viac ľudí.

  ODBORNÝ TIP

  Patrick Muñoz

  Hlas & Rečový tréner Patrick je medzinárodne uznávaný hlasový & Rečový kouč, ktorý sa zameriava na verejné vystupovanie, silu hlasu, prízvuk a dialekty, redukciu prízvuku, hlasový prejav, herectvo a logopédiu. Pracoval s klientmi ako Penelope Cruz, Eva Longoria a Roselyn Sanchez. V ankete BACKSTAGE bol zvolený za obľúbeného trénera hlasu a dialektu v Los Angeles, je hlasovým a rečovým trénerom pre spoločnosti Disney a Turner Classic Movies a je členom asociácie trénerov hlasu a reči. Patrick Muñoz
  Hlas & Tréner reči

  Hovorte od srdca a nadviažte kontakt s publikom. Pozrite sa im do očí a skutočne s nimi hovorte. Uistite sa, že sa pri prednášaní cítite pohodlne a že používate srdečný a sebavedomý tón.

 • Odkazy