Ako napísať prípadovú štúdiu z matematiky: 6 krokov (s obrázkami)

Cieľom dobre napísanej prípadovej štúdie z matematiky je poskytnúť sprievodcom a učiteľom dôležité informácie o ľubovoľnom počte problematických situácií. Tie môžu byť špecifické pre triedu alebo niečo obšírnejšie. Ako študent by ste v prípadovej štúdii mali veľmi starostlivo sformulovať ciele svojho výskumu a potom pokračovať v uvádzaní dobrých metód a správneho záveru. Napísanie prípadovej štúdie z matematiky môže byť ťažké, ale pomôže vám získať dobré známky a zabezpečí, že vaši sprievodcovia a učitelia budú vedieť, že svoje kurzy beriete vážne.

Tu sa dozviete, ako môžete napísať dobrú prípadovú štúdiu a zabezpečiť si, aby ste dostali zaslúžené známky:

Kroky


Dobre si načrtnite prípadovú štúdiu a uistite sa, že má určitú štruktúru. Pred písaním je vždy dobré vypracovať osnovu a prístup. Dobrá prípadová štúdia by mala byť štruktúrovaná ako príbeh, takže sa musíte uistiť, že má začiatok, stred a koniec. Každá časť má svoj vlastný obsah a musíte sa uistiť, že prezentácia je dobrá, aby čitateľ nebol v žiadnom bode zmätený.


Poskytnite riadny prehľad hlavných zložiek prípadovej štúdie a podrobne opíšte metodiku výskumu. Uistite sa, že nepíšete len pre písanie. Urobte dobrý názor, podložte ho číslami a príkladmi a systematicky spracujte problém.


Prípadovú štúdiu vypracujte podrobne. Nevyslovujte len tvrdenia, ale ponúknite k nim podrobnosti. Vždy je dobré uviesť konkrétne čísla a štatistiky, ktoré podporujú vaše argumenty a závery. Aj keď je dôležité dodržať limity na počet slov a strán, nevysvetlenie vecí môže spôsobiť, že vaša prípadová štúdia bude vyzerať neúplne a stratíte body.


Ponúknite podrobnú analýzu svojich výsledkov. Keďže ste prípadovú štúdiu napísali a dobre preskúmali, záver vám môže padnúť do oka, ale musíte si uvedomiť, že nie každý, kto si štúdiu prečíta, bol do nej zapojený tak ako vy. Čitatelia nebudú len tak akceptovať vaše výsledky bez náležitých podrobností a príkladov. Ponúknite dobré vysvetlenie výsledkov. Nielenže vám to prinesie ďalšie body, ale tiež to čitateľovi napovie, že predmet a výsledky dobre poznáte.


Všade, kde je to možné, uveďte grafy, diagramy a tabuľky. Ide o jednoduchý spôsob, ako sa podeliť o informácie a čísla. Grafické a tabuľkové znázornenie sprístupňuje informácie a prípadová štúdia sa ľahšie číta.


  • Pokiaľ ide o písanie prípadovej štúdie z matematiky, môžete si vybrať tému, ktorá vám najviac vyhovuje a na ktorú by ste mali veľa referenčného materiálu. Dôležité je pamätať na to, že informácie musíte prezentovať jednoduchým a ľahko čitateľným spôsobom. Ak potrebujete pomoc, vždy sa môžete obrátiť na učiteľa alebo nadriadeného, prípadne sa môžete spojiť so spoľahlivou profesionálnou službou písania prípadových štúdií. Vďaka tímu skúsených odborníkov sa tieto služby zameriavajú na pomoc študentom pri predkladaní esejí a prípadových štúdií.
  • Odkazy