Ako napísať tézu pre naratívnu esej: 9 krokov

V naratívnej eseji bude vaša téza trochu iná ako v argumentačnej alebo vysvetľujúcej práci. Naratívna esej je v podstate to, že píšete príbeh pre čitateľa.[1]
Cieľom naratívnej eseje je vyjadriť určitú myšlienku, pričom na vyjadrenie hlavnej myšlienky alebo témy použijete osobné skúsenosti alebo životné udalosti. Rovnako ako v štandardnej práci sa však aj v úvode vašej naratívnej eseje objaví vaša téza.

Metóda 1 z 2:Časť 1: Príprava na písanie diplomovej práce


Brainstorming nápadov, aby ste našli svoju tému. Položte si otázku, akú myšlienku alebo myšlienky chcete sprostredkovať svojim čitateľom? Možno chcete vyrozprávať povznášajúci príbeh o dosiahnutí svojich cieľov alebo možno chcete hovoriť o vplyve smútku na psychiku človeka.

 • Vymyslite tému, ktorá je pre vás dôležitá a o ktorej máte pocit, že môžete hovoriť osobným spôsobom.


Vyberte si udalosť, ktorá vám pomôže vyjadriť tému. Prezrite si staré fotografie zo svojho života alebo si prečítajte svoje staré denníky, aby ste si pomohli nájsť osobnú udalosť, ktorá súvisí s vašou témou.

 • Ďalším spôsobom, ako nájsť osobnú udalosť, je prezrieť si svoje staré príspevky na sociálnych sieťach, pretože často zaznamenávajú dôležité alebo významné udalosti vo vašom živote.


Napíšte všetky podrobnosti, ktoré si o tejto udalosti pamätáte. Použite svojich päť zmyslov, aby vám pomohli vyrozprávať váš príbeh. Čo ste videli? Čo ste cítili? Čo ste ochutnali, počuli, cítili? Všetky tieto detaily nakoniec urobia váš príbeh živším, aj keď neuvediete každý jeden detail.

 • Spomienka na detaily udalosti prostredníctvom piatich zmyslov vám pomôže vyvolať aj ďalšie detaily alebo obrazy, na ktoré ste možno zabudli.
 • Napríklad si možno spomeniete na chuť kokosu po pohrebe vašej babičky, čo vám potom pomôže spomenúť si, že ste na stretnutí po pohrebe všetci jedli babičkin obľúbený kokosový koláč. Potom sa môžete pokúsiť nájsť tento recept a použiť ho ako spôsob, ako oživiť ďalšie spomienky na svoju babičku.


Vytvorte si osnovu pre svoju naratívnu esej. Napíšte si približnú predstavu o tom, ako budete rozprávať príbeh. Čím začnete? Aké detaily alebo scény budú uprostred? Aké scény budú v závere?

Metóda 2 z 2:2. časť: Vytvorenie tézy


Napíšte krátku vetu pre každú hlavnú časť eseje. Ak napríklad v prvej časti rozoberáte smrť svojej starej mamy, môžete napísať niečo také: „diskutovať o babičkinej chorobe.“[2]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite v Severnej Karolíne
inštruktážna služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj


Začnite svoju tézu hlavnou myšlienkou alebo témou, ktorú sa snažíte v eseji vyjadriť. Možný začiatok môže byť nasledovný: „V tejto eseji sa budem zaoberať otázkou smútku.“


Pridajte príklady na podporu svojej hlavnej témy alebo myšlienky. Začnite zostavením najjednoduchšej, najpriamejšej tézy a potom ju upravte.

 • Napríklad: „V tejto eseji sa budem zaoberať otázkou smútku tak, že budem rozoberať chorobu mojej babičky, rozoberať smrť mojej babičky, hovoriť o tom, čo sa stalo potom.“
 • Upravte svoj prvý pokus tak, aby bol gramaticky správny: „V tejto eseji sa budem zaoberať otázkou smútku, pričom rozoberiem chorobu mojej babičky, jej smrť a to, čo sa stalo potom.“


Spresnite svoju tézu. Odstráňte všetky opakujúce sa frázy alebo slová. „V tejto eseji sa budem zaoberať problematikou smútku, pričom opíšem jednu zo svojich osobných životných skúseností, keď ochorela a zomrela moja stará mama a ako som sa vyrovnával s jej smrťou.“

 • Možno budete chcieť vytvoriť trochu sofistikovanejšiu a menej strojenú tézu tým, že odstránite formálnejšiu frázu „budem diskutovať“.
 • Napríklad: „Keď moja stará mama ochorela a zomrela, musel som sa naučiť, ako sa vyrovnať s následkami jej smrti.“

 • Nezabudnite, že vaša téza by sa mala vždy týkať hlavných tém eseje. Premyslite si, ako môžete vo vete s tézou vyjadriť hlavnú tému eseje, ako aj to, čomu sa plánujete venovať v jednotlivých častiach.

  • Vyhnite sa tomu, aby ste do jednej vety vtesnali príliš veľa myšlienok. Vaša téza by mala čitateľovi pomôcť uľahčiť vstup do eseje, nie ho zmiasť.
 • Odkazy