Ako napísať zaklínadlo: 7 krokov

Ak sa chystáte napísať kúzlo, malo by byť špecifické pre vás a každého jednotlivca. Aj keď sa riadite tradičným zaklínadlom, malo by byť prispôsobené vašim špecifickým potrebám, aby bolo pre vás čo najúčinnejšie. Pochopenie základov tvorby kúziel vám umožní formulovať vlastné špecifické, účinné kúzla na akýkoľvek účel, ktorý si zvolíte.

Ukážky zaklínadiel

Ukážka kúzla lásky

Ukážka kúzla pomsty

Ukážka zaklínadla na úspech

Metóda 1 z 1:Napíš si vlastné kúzlo

Uveďte svoj zámer. Rozhodnite sa, aký výsledok chcete dosiahnuť pomocou kúzla.

Načasujte svoje kúzlo. Načasovanie pri zosielaní kúziel môže byť dôležité. Mesiac je v čarodejníctve dôležitý, a preto má na nás hlboký vplyv. Je veľmi dôležité zvoliť si pre svoje kúzlo správnu fázu mesiaca; magické pôsobenie na zisk, zvýšenie alebo prinesenie vecí k vám by sa malo začať, keď je mesiac v splne (od novu do splnu); keď mesiac ubúda (od splnu do tmy), vtedy je čas na magické pôsobenie na zníženie alebo odoslanie. Najvyššia energia sa vyskytuje pri splne mesiaca, a preto je to najsilnejší čas na magické pôsobenie. Novmesiac je ďalším najmocnejším časom pre mágiu.

Práca s ročnými obdobiami. Existuje prirodzený čas na začatie (čas sadenia), na dozrievanie (čas rastu), na žatvu (čas zberu) a, samozrejme, čas na odpočinok a plánovanie.

Zhromaždi svoje nástroje. Uistite sa, že máte všetky nástroje, ktoré potrebujete na zoslanie kúzla. Vaše nástroje nesmú mať vrodenú mágiu. Majú vám pomôcť vytvoriť náladu. Musíte si tiež vyčistiť svoje nástroje. Nezabudnite očistiť a požehnať (posvätiť) svoje nástroje predtým, ako začnete zaklínadlo vysielať.

Porozumieť mágii. Pamätajte, že mágia je manipulácia s energiou, myšlienka je forma energie a vizualizácia je ešte silnejšia forma energie. Vaša vizualizácia môže byť metódou používanou na ďalšie zintenzívnenie a usmernenie vašej vôle. Vaša vizualizácia môže byť metódou, pomocou ktorej ovládate magickú energiu, ktorú ste vytvorili. Musíte vedieť, čo chcete. Musíte ho vidieť. Musíte cítiť vysoký tok energie. Musíte ju usmerniť.

Napíšte svoje vyslovené slová. Pre posilnenie vašich slov a myšlienok môžete napísať svoje zaklínadlo do rýmovačky, ktorú budete vyslovovať nahlas; vďaka tomu si svoje zaklínadlo ľahšie zapamätáte, môžete tiež svoje zaklínadlo spievať, aby ste zvýšili energiu.

  • Pamätajte na zákony a morálku. Prečítaj si svoje zaklínadlo a uisti sa, že ak dodržiava tvoju osobnú etiku a morálku. Ak ste napríklad wiccan, je dôležité pamätať na trojzložkový zákon a dodržiavať ho.
  • Odkazy


    1. Pohanskovíkánske.o.com Základné informácie o písaní kúziel