Ako nastaviť stereofónne vyváženie na počítači Mac: 6 krokov (s obrázkami)

Ak chcete zmeniť stereo vyváženie na vašom Macu, kliknite na ponuku Apple → kliknite na položku Predvoľby systému → kliknite na položku Zvuk a potom na položku Výstup → vyberte výstupné zariadenie → potiahnite jazdec Vyváženie.

Kroky

Kliknite na ponuku Apple.

Kliknite na tlačidlo Predvoľby systému. Ak sa ponuka Predvoľby systému neotvorí na hlavný výber možností, kliknite na tlačidlo Zobraziť všetko v hornej časti okna. Má ikonu 12 bodov v mriežke.

Kliknite na Zvuk.

Kliknite na tlačidlo Výstup záložka.

Kliknite na svoje reproduktory, slúchadlá alebo iné výstupné zariadenie.

  • Kliknite a potiahnite Vyvážiť posuvník. Potiahnutím doľava sa zvýši hlasitosť ľavého reproduktora a zníži hlasitosť pravého a naopak.[1]
  • Odkazy