Ako naučiť dieťa čítať: 14 krokov (s obrázkami)

Učenie sa čítať môže byť dlhý proces, preto nikdy nie je príliš skoro pripraviť dieťa. Hoci je učenie sa čítať veľkým míľnikom, je dôležité, aby bol proces učenia pre dieťa zábavný a pútavý. Čítanie by malo byť niečím, čo dieťa začne baviť a čo môže využiť na získanie ešte väčšieho množstva vedomostí prostredníctvom kníh. Ak zostanete trpezliví a z procesu učenia urobíte zábavný spôsob trávenia spoločného času, poskytne to dieťaťu najlepšiu šancu úspešne sa naučiť čítať a milovať knihy.

Časť 1 z 3:Vytvorenie prostredia na čítanie


Prečítajte si dieťaťu. Urobte z čítania súčasť každodennej rutiny. Nikdy nie je príliš skoro začať dieťaťu čítať. Dokonca sa ukázalo, že čítanie dojčatám vedie k včasnému rozvoju mozgu a zlepšuje jazykové, literárne a sociálne zručnosti.[1]


Používajte energický tón. Pútavý rozprávač pomôže udržať záujem dieťaťa o knihu. Aj keď je dieťa príliš malé na to, aby príbehu rozumelo, váš hlas môže vyjadrovať šťastie, smútok, hnev alebo mnohé iné emócie, ktoré dieťaťu poskytnú určitý kontext k obrázkom.


Pri čítaní ukazujte na každé slovo. Uistite sa, že dieťa vidí váš prst, ktorý ukazuje na každé slovo, keď ho hovoríte. Aj keď sa zdá, že slovám nerozumie, začne si uvedomovať, že kľukaté čiary na stránke súvisia so slovami, ktoré sú vyslovené.

 • Nemusíte sa držať len príbehu. Môžete sa pozastaviť a použiť bohatú slovnú zásobu na opis obrázkov alebo hlasy na opis postavy. To pomôže stimulovať aj predstavivosť dieťaťa.


Pýtajte sa dieťaťa otázky týkajúce sa príbehu. Počas čítania robte prestávky, aby ste dieťa zapojili do príbehu. Udržujte otázky jednoduché. Ak je v príbehu napríklad pes, môžete sa dieťaťa spýtať, akú má farbu. Pomôže to dieťaťu naučiť sa lepšie spracovať príbeh a povedie to k lepšiemu porozumeniu čítaného textu.


Dajte mu niekoľko kníh. Aby ste dieťa naučili čítať, mať k dispozícii veľa kníh na skúmanie pomôže vzbudiť záujem o čítanie.

 • Stolové a látkové knihy sú skvelé pre dojčatá a batoľatá. Tieto knihy sa lepšie držia ako výtlačky v mäkkej alebo tvrdej väzbe a hrubšie strany uľahčujú deťom otáčanie stránok.[2]
 • Keď bude dieťa o niečo staršie, zamerajte sa na rýmované knihy, ako napr. Seuss alebo knihy s pesničkami, napríklad „Barnyard Dance“ alebo „Snuggle Puppy“ od Sandry Boyntonovej.
 • Získajte preukaz do knižnice. Berte dieťa na pravidelné návštevy miestnej knižnice. Choďte do detského oddelenia a nechajte dieťa vybrať si knihu, ktorú chce čítať. Raz týždenne v stanovený deň (napríklad v piatok po škole) je tiež dobrý spôsob, ako sa dostať do štruktúrovanej rutiny. Nevadí, ak je na knihu trochu staré alebo ju už prečítalo. Keď je o niečo staršie, nechajte ho, aby si knihu vybralo na recepcii, ale vždy pod vaším dohľadom.


Dávajte pozitívny príklad čítaním kníh. Ak si dieťa všimne, že sa vám kniha páči, je pravdepodobnejšie, že sa u neho prejaví aj záujem o čítanie. Snažte sa čítať okolo nich každý deň približne 20 minút. Ak sa dieťa začne zaujímať o to, čo robíte, môžete mu povedať o knihe, ktorú čítate, alebo využiť príležitosť a opýtať sa, či by si dieťa nechcelo nájsť knihu na čítanie.

2. časť z 3: Výučba potrebných zručností


Učte abecedu. Na začatie procesu čítania bude dieťa potrebovať pevné pochopenie abecedy. Okrem spievania abecedy by si dieťa malo rozvíjať porozumenie tvarov a zvukov písmen.

 • Začnite s knihou o abecede.[3]
 • Urobte si z toho zábavu hraním hier. Môžete si zaobstarať písmená abecedy na chladničku alebo vystrihnúť niekoľko tvarov písmen a ozdobiť ich predmetmi, ktoré sa začínajú na jednotlivé písmená. Vystrihnite napríklad tvary písmena S a nechajte ho ozdobiť ich nalepením slnečnicových semienok alebo nalepením samolepiek hviezdičiek.


budujte fonematické povedomie. Fonematické uvedomovanie je proces spájania písmen alebo tvarov písmen s príslušnými zvukmi.[4]
Odborný zdroj
Soren Rosier, PhD
Doktorandka pedagogiky, Stanfordova univerzita
Rozhovor s odborníkom. 1. mája 2019.
Deti sa budú musieť naučiť 44 zvukov, ktoré vytvára 26 písmen abecedy.[5]
Môžete použiť zoznam foném a pomôcť dieťaťu naučiť sa spájať zvuky s písmenami abecedy.

 • Naučte dieťa vyslovovať jednotlivé hlásky. Zamerajte sa vždy na jedno písmeno a naučte dieťa, ako ich správne vyslovovať. Povedzte písmeno a potom mu povedzte, aký zvuk vytvára. Napríklad „písmeno A robí ah zvuk. Potom mu dajte príklady slov, ktoré sa začínajú danou hláskou, napríklad jablko alebo mravec.
 • Existuje veľa skvelých aplikácií, ktoré obsahujú zábavné hry, ktoré pomáhajú učiť dieťa fonematické uvedomovanie, mnohé z nich, napríklad ABC Genius a Build A Word Express, sú dokonca na stiahnutie zadarmo.


Pomôžte dieťaťu nahlas vyslovovať slová. Keď dieťa dokáže identifikovať prvú hlásku jednoslabičných slov, naučte ho pridať koncovku. Pomocou obrázku rozdeľte písmená a vytvorte jednotlivé zvuky, potom sa dieťaťa opýtajte, čo je to za slovo. Pomôže mu to pochopiť, ako jednotlivé zvuky vytvorené písmenami spolupracujú pri tvorbe slov.[6]
Nechajte dieťa, aby si precvičovalo zvukovú podobu slov rovnakým spôsobom.

 • Spojte jednoslabičné slová do dvoj- alebo trojslovnej vety. Nechajte dieťa precvičovať čítanie vety tak, že bude každé slovo vyslovovať. Skúste pracovať s niektorými stranami zo série Spot od Erica Hilla. Majú veľa viet s krátkymi jednoslabičnými slovami.
 • Keď sa naučí vyslovovať jednoslabičné slová, pridajte ďalšiu slabiku. Vyzývajte dieťa, aby nahlas vyslovovalo dlhšie slová.


Učte videné slová. Zrakové slová sú všetky krátke, bežné slová, s ktorými sa dieťa často stretáva. Medzi príklady bežných slov, ktoré sa používajú na videnie, patria slová ako rastlina, otec, ich a tu. Mnohé z týchto slov sa ťažko vyslovujú. Najlepší spôsob, ako sa dieťa naučí tieto slová, je opakovane vidieť slovo v kontexte vety a spolu s predmetom, ktorý predstavuje.[7]

 • Existuje množstvo kníh, ktoré sa zameriavajú na výučbu videných slov. Často sa stáva, že knihy s videnými slovami to uvádzajú na obálke.
 • Používajte kartičky so slovami na videnie a pomôžte dieťaťu priradiť ich k predmetom, ktoré predstavujú. Nakoniec si dieťa začne samo spájať písané slovo s predmetom.
 • Používanie kartičiek na výučbu videných slov. Ukážte dieťaťu kartičku a vyslovte slovo. Vyhláskujte ho a použite ho vo vete. Potom prejdite a nechajte dieťa povedať slovo, vyhláskovať slovo a použiť slovo vo vete. Opakujte, kým dieťa nedokáže identifikovať všetky kartičky.
 • Hrajte hry, ktoré dieťaťu pomôžu pri učení, napríklad bingo.[8]
  Označte miesta na tabuli binga slovami na videnie a potom tieto slová vyvolajte. Dieťa musí identifikovať slovo na svojej karte a označiť ho.
 • Poukážte na slovné druhy. Rodiny slov sú skupiny slov, ktoré sa rýmujú. Uistite sa, že si dieťa všíma slová, ktoré sa rýmujú, napríklad mačka, pat, klobúk. Keď dieťa uvidí napísané slová a počuje podobnosť zvukov, začne ich identifikovať na stránke zvuku a toho, ako sa javí pri písaní.

Časť 3 z 3:Precvičovanie čítania


Zabezpečte, aby bol priestor na čítanie tichý, bez rušivých vplyvov a pohodlný. Vypnite všetky televízory alebo elektronické zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť, že dieťa stratí pozornosť. Odložte všetky hračky, ktoré by mohli byť príliš lákavé na hranie.


Začnite hlasným čítaním knihy. Vyberte si a nahlas prečítajte odsek alebo stranu knihy. Ak začnete čítať, pomôže vám to nastaviť tón pre radosť zo spoločného čítania. Zároveň im dáte dobrý príklad plynulého čítania, aby dieťa počulo, ako by mal príbeh znieť.


Požiadajte dieťa, aby prečítalo za vás. Keď vaše dieťa číta, zastaví sa pri slovách, ktoré nepozná.

 • Keď sa vaše dieťa pozastaví, okamžite mu slovo poskytnite a nechajte ho pokračovať. Podčiarknite alebo zakrúžkujte ceruzkou slová, ktoré spočiatku nevie prečítať.
 • Vráťte sa späť a skontrolujte všetky nesprávne slová a pomôžte prečítať slová správne.

 • Prečítajte si tie isté príbehy niekoľkokrát. S nácvikom bude dieťa schopné správne prečítať viac slov zakaždým. Opakovaním tých istých slov bude dieťa nakoniec schopné čítať príbeh plynulejšie.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Čítacie rakety
  Online zdroj podporovaný PBS poskytujúci výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebaistými čitateľmi
  Prejsť na zdroj
  Slová sa budú ľahšie dekódovať a dieťa sa bude musieť menej často zastavovať a vyslovovať ich.
 • Odkazy