Ako obnoviť dokumenty Google v systéme Android: 5 krokov (s obrázkami)

Tento článok vás naučí, ako obnoviť akýkoľvek dokument, ktorý ste vymazali z Disku Google, keď používate systém Android.

Kroky

Otvoriť Disk Google. Je to žltá, modrá a zelená trojuholníková ikona, ktorá sa zvyčajne nachádza v zásuvke aplikácií. Môžete ju nájsť aj na domovskej obrazovke.

Klepnite na . Nachádza sa v ľavej hornej časti vášho disku Google.

Klepnite na Kôš. Nachádza sa v blízkosti spodnej časti prvej časti ponuky. Otvorí sa zoznam odstránených súborov z vášho disku Google.

Klepnite na na súbore, ktorý chcete obnoviť. Nachádza sa v pravom dolnom rohu dlaždice obsahujúcej názov vášho súboru. Zobrazí sa vyskakovacie menu.

  • Ťuknite na Obnoviť. Dokument sa teraz obnoví na pôvodné miesto.

    • Ak chcete obnoviť ďalšie súbory, zopakujte túto metódu.
    • Tento postup bude fungovať aj pre iné typy súborov na disku Disk, vrátane tabuliek, fotografií a prezentácií s diapozitívmi.