Ako odbočiť doprava na červenú: 8 krokov

V Spojených štátoch je vo všeobecnosti legálne odbočovať vpravo na červenú, hoci v niektorých štátoch existujú výnimky. Zákony o odbočovaní vpravo na červenú sa tiež v jednotlivých krajinách líšia. Ak jazdíte niekde, kde je legálne odbočovať vpravo na červenú, nezabudnite skontrolovať premávku a chodcov, aby ste zabezpečili bezpečnosť sebe aj všetkým okolo vás.

Časť 1 z 2:Zastavenie a kontrola

Uistite sa, že ste v správnom jazdnom pruhu. Neodbočujte do pravého jazdného pruhu ani nikoho neodrezávajte (náhle sa zaraďte do jazdného pruhu bez dostatočného priestoru).

  • Ak sa nemôžete zaradiť do pravého jazdného pruhu, nepokúšajte sa odbočiť na červenú.

Začnite signalizovať približne 100 stôp (30.5 m) pred tým, ako máte v úmysle odbočiť. Ak máte stále zapnutý smerový signál, môžete ho nechať zapnutý. Pred signalizáciou odbočenia ho môžete na chvíľu vypnúť.

  • V záujme bezpečnosti vodičov a cyklistov vo vašom okolí by ste nikdy nemali začať odbočovať bez signalizácie.

Skontrolujte, či na semafore nie je značka „Zákaz odbočenia na červenú“. V niektorých štátoch nemôžete odbočiť na červenú, ak je na semafore červená šípka doprava, preto si overte zákony svojho štátu.[1]

Úplne zastavte. Ak je na ceste prechod pre chodcov, zastavte na ňom. V opačnom prípade zastavte na hraničnej čiare.

  • Musíš úplne zastaviť pred vykonaním svojho ťahu. Neprechádzajte odbočkou, aj keď sa zdá, že je všetko čisté. [2]

Skontrolujte, či nie sú na ceste chodci a cyklisti. Chodci, ktorí prechádzajú cez cestu, majú vždy právo prednosti v jazde. Cyklisti môžu ísť aj za vami. Ak je na ceste pruh pre cyklistov, musíte dať znamenie a vojsť doň rovnako ako do bežného pruhu. [3]

  • Cyklisti často vychádzajú ďalej do križovatky a nemusia dodržiavať červené svetlá. Pri ich kontrole majte na pamäti toto.

2. časť z 2:Dokončenie odbočenia

Začnite vychádzať do križovatky.[4]
Vo výhľade na protiidúce vozidlá vám môžu brániť zaparkované autá. Uistite sa, že predná časť vášho vozidla nezasahuje do premávky, ale tiež sa uistite, že úplne vidíte.

  • Ak nevidíte úplne, nevykonávajte odbočenie.

Dajte prednosť iným vozidlám. Sledujte všetkých, ktorí sa pohybujú na zelenú, vrátane bicyklov a motocyklov. To môže zahŕňať aj ľudí vpravo, ktorí odbočujú na červenú.

  • Ak ide o veľmi veľkú križovatku, oproti vám môžu byť ľudia, ktorí majú šípku na odbočenie doľava, takže nezabudnite sledovať celú cestu. [5]
  • Dokončite odbočenie doprava. Odbočovanie by ste mali začať a ukončiť v pruhu, ktorý je najbližšie k pravej strane cesty.

    • Ak nie je na značke uvedené inak, vždy odbočujte do jazdného pruhu, ktorý je vám najbližší, teda do pravého jazdného pruhu.
  • Odkazy