Ako odísť z práce bez výpovede

Vo všetkých u.S. štátoch s výnimkou Montany sa predpokladá, že zamestnanci sú zamestnancami podľa vlastnej vôle. To znamená, že pokiaľ nemáte písomnú zmluvu, máte právo dať výpoveď, kedykoľvek chcete, z akéhokoľvek dôvodu – alebo dokonca bez akéhokoľvek dôvodu. Mnohí zamestnávatelia však vyžadujú, aby ste pri výpovedi uviedli dvojtýždňovú výpovednú lehotu. Ak tak neurobíte, zamestnávateľ vám môže odmietnuť dať odporúčanie alebo zadržať preplatenie naakumulovanej dovolenky. To znamená, že ak chcete dať výpoveď v práci bez výpovednej lehoty, musíte dôkladne posúdiť zásady vašej spoločnosti a uistiť sa, že vás to nebude stáť viac, ako sa vám oplatí.[1]

Časť 1 z 3: Príprava formálneho listu

Zvážte, či sa najprv neporozprávate s niekým z oddelenia ľudských zdrojov. Ak chcete dať výpoveď bez výpovednej lehoty, pretože máte osobnú alebo rodinnú krízu alebo ste sa stali obeťou obťažovania na pracovisku, môžete mať k dispozícii rôzne možnosti.[2]
[3]

 • Ak máte problém s pracovným prostredím, napríklad s urážlivým šéfom alebo spolupracovníkom, uistite sa, že osoba, s ktorou hovoríte, nie je do tejto situácie zapojená alebo s ňou spojená.
 • Vysvetlite dôvody, prečo chcete okamžite odísť, a zistite, či je možné urobiť nejaké opatrenia.
 • Môžete mať napríklad možnosť vypracovať výpoveď tak, že budete pracovať z domu. Ak však vaša práca nepatrí medzi tie, ktoré môžete vykonávať na diaľku, napríklad ak pracujete na montážnej linke, nemusí to byť možné.
 • Uistite sa, že toto stretnutie bude dôverné. Nechcete, aby všetci vedeli, že sa chystáte odísť, kým tak neurobíte. V opačnom prípade môže dôjsť k spätnej reakcii.

Vyhľadajte si príklady listov. Ak si nie ste istí, ako list zostaviť, možno nájdete na internete vzory, ktoré vám pomôžu ako návod. Vyhnite sa však doslovnému kopírovaniu vzoru. Nemusí to zodpovedať vašej situácii.[4]

 • Pokúste sa nájsť viac ako jednu vzorku. Pozorne si ich prečítajte, aby ste dostatočne dobre porozumeli ich obsahu a mohli si ich vytvoriť podľa seba.
 • Zvyčajne nechcete, aby váš list znel príliš formálne alebo konzervovane. Ak však list doručujete urážlivému alebo problematickému šéfovi, môže byť vhodný konzervovaný list.

Použite tradičný formát obchodného listu. Aj keď môže byť lákavé poslať e-mail s výpoveďou, tradičný list je lepším riešením. Aj keď nedávate žiadnu výpoveď, ukazujete tým, že si svojho zamestnávateľa vážite.[5]

 • Vzor obchodného listu zvyčajne nájdete v akejkoľvek aplikácii na spracovanie textu. Jeho použitie vám výrazne uľahčí formátovanie listu.
 • Ak má váš zamestnávateľ špecializované oddelenie ľudských zdrojov, vytvorte dva rovnaké listy. Jeden by mal byť adresovaný vášmu šéfovi, druhý vedúcemu oddelenia ľudských zdrojov.
 • V liste uveďte svoju osobnú adresu spolu so všetkými ďalšími kontaktnými údajmi, ktoré nie sú firemné, ako napríklad osobné telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

Zachovajte zdvorilý tón. Bez ohľadu na vaše skutočné pocity týkajúce sa šéfa alebo vašich pracovných skúseností, zdvorilosť robí lepší dojem. Slušnosť a profesionalita uľahčia prijatie vašej výpovede.[6]
[7]

 • Uveďte presný dátum, kedy chcete ukončiť pracovný pomer. Neuvádzajte „s okamžitou platnosťou“ alebo „s platnosťou ku koncu tohto týždňa“.“
 • Ak píšete list 14. septembra a očakávate, že váš posledný deň bude 16. septembra, napíšte: „Píšem vám, že sa vzdávam svojej funkcie s účinnosťou od 16. septembra.“
 • Ospravedlňte sa, že ste nemohli poskytnúť žiadne oznámenie, a na záver listu poďakujte zamestnávateľovi za príležitosť.

Buďte struční a vecní. Ukážte zamestnávateľovi, že rešpektujete jeho čas. Nepúšťajte sa do dlhých, rozvláčnych rečí o svojich osobných záležitostiach alebo problémoch s firmou. Jednoducho uveďte, že sa vzdávate svojej pozície s okamžitou platnosťou, a nechajte to tak.[8]
[9]

 • Majte na pamäti, že tento list sa vám môže vrátiť, aj keď už máte dohodnutú inú prácu. Nemali by ste sa vyhýbať tomu, aby váš šéf poslal kópiu listu vášmu novému zamestnávateľovi – najmä ak žijete a pracujete v relatívne malom meste alebo pracujete v úzkom odvetví.
 • Ak vám nevyhovuje zverejnenie dôvodu, pre ktorý potrebujete dať výpoveď, nemusíte uviesť nič konkrétne.
 • Nezabudnite, že ako zamestnanec na základe vlastnej vôle môžete kedykoľvek odísť z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez dôvodu.
 • Spomeňte všetky záležitosti týkajúce sa naakumulovaného voľna alebo vašej poslednej výplaty. Niektorí zamestnávatelia vyžadujú, aby ste sa pri preberaní poslednej výplaty dostavili na výstupný pohovor.
 • Vo všeobecnosti by ste mali byť otvorení dodržiavať všetky existujúce postupy pri odchode, pokiaľ by to nebolo nemožné – napríklad ak musíte okamžite odcestovať ďaleko.

Starostlivo si prečítajte svoj list. Po dokončení listu ho dvakrát a trikrát skontrolujte, či neobsahuje pravopisné a gramatické chyby. Chcete, aby váš posledný dojem bol dobrý, a preklepy alebo nedbalá gramatika vám nepomôžu.[10]

 • Majte na pamäti, že niektorí ľudia považujú prítomnosť preklepov za prejav neúcty. Dávate tým najavo, že si nemyslíte, že vám stojí za to vynaložiť úsilie na vytvorenie čo najlepšej práce.
 • Po skontrolovaní listu ho vytlačte a vlastnoručne podpíšte. Urobte si kópie podpísaných listov pre vlastné záznamy skôr, ako ich odnesiete zamestnávateľovi.

List doručte osobne. Ak je to možné, list radšej osobne odovzdajte šéfovi, než aby ste ho poslali poštou. Pošta má tú výhodu, že môžete neskôr dokázať, že list bol prijatý. Túto výhodu však prevážia ťažkosti s načasovaním.[11]
[12]

 • Pri rozhovore so šéfom sa čo najviac ospravedlňujte. Môže pomôcť potvrdenie, že chápete, ako ich váš odchod môže dostať do ťažkostí.
 • Ak máte legitímny dôvod, porozprávajte sa o situácii. Môžu vám pomôcť viac, ako keby ste nič nepovedali.
 • Ak máte nejaké otázky týkajúce sa postupov zamestnávateľa pri rozviazaní pracovného pomeru, teraz je čas sa ich opýtať.
 • V závislosti od vašej pozície môžete ponúknuť pomoc v nasledujúcich týždňoch alebo byť k dispozícii telefonicky alebo e-mailom, aby ste mohli odpovedať na otázky.
 • Oslovte spolupracovníkov alebo priamych nadriadených, s ktorými ste úzko spolupracovali alebo s ktorými ste mali dobrý vzťah. Chcete sa im osobne poďakovať a dať im najavo, že sa vám s nimi dobre spolupracovalo, aby nevznikli žiadne zlé pocity.

2. časť z 3:Pochopenie firemných pravidiel

Získajte kópiu príručky pre zamestnancov. Väčšina zavedených zamestnávateľov, najmä väčších korporácií, bude mať písomnú príručku pre zamestnancov. Je však možné, že ste nedostali vlastnú kópiu.

 • Aj keď máte svoju vlastnú kópiu, je pravdepodobné, že ste sa na ňu nepozreli od chvíle, keď ste ju dostali pri prvom nástupe do zamestnania.
 • Ak nemáte kópiu, poraďte sa s pracovníkom oddelenia ľudských zdrojov, či by ste ju mohli získať. Ak chcete udržať svoje plány v tajnosti, nemusíte im povedať, prečo ju potrebujete. Stačí povedať, že chcete skontrolovať pravidlá poskytovania výhod.
 • Príručku zamestnanca môžete získať aj tajne, ak poznáte spolupracovníka, ktorý má jej kópiu. Stačí požiadať o ich.

Preštudujte si zásady odlúčenia vo vašej spoločnosti. Vaša príručka pre zamestnancov by mala obsahovať časť, ktorá sa zaoberá tým, čo sa stane, keď zamestnanec dobrovoľne odíde zo spoločnosti. V týchto častiach sa zvyčajne uvádza, že sa vyžaduje dvojtýždňová výpovedná lehota.[13]

 • Ak sa v zásadách odchodu neuvádza žiadna zmienka o poskytovaní výpovede, nemáte sa čoho obávať. To sa však stáva len zriedkavo.
 • Váš zamestnávateľ zvyčajne uvedie dôsledky odchodu bez dostatočného oznámenia. Typickým dôsledkom je, že po vašom odchode nemôžete od zamestnávateľa očakávať pozitívne odporúčanie.
 • Často to znamená, že budúci zamestnávatelia nebudú mať možnosť overiť si akékoľvek pozitívne skúsenosti alebo vzdelanie, ktoré ste získali v dôsledku práce.
 • Najmä ak ste na začiatku kariéry, môže to byť dosť zničujúci dôsledok.

Zistite, čo sa bude diať s výhodami. To, či dostanete v poslednej výplate peniaze za naakumulovanú dovolenku, môže byť viazané na to, či ste podali výpoveď. V takomto prípade si možno budete chcieť rozmyslieť, či sa vám oplatí odísť zo zamestnania bez výpovednej lehoty.[14]

 • To môže byť obzvlášť dôležité, ak vám zamestnávateľ umožňuje získať platené voľno a pracujete u neho už nejaký čas.
 • Majte na pamäti, že v takom prípade môže táto suma dosiahnuť stovky, ak nie tisíce dolárov.
 • Ak však dôvod, pre ktorý musíte odísť bez výpovede, zahŕňa nejakú mimoriadnu udalosť, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť, že vám aspoň za časť tohto času zaplatí.

Urobte opatrenia na vrátenie všetkého majetku spoločnosti. Ak vám bol vydaný nejaký majetok spoločnosti, napríklad notebook alebo mobilný telefón, prineste si ho so sebou v posledný deň. Zistite, aké sú postupy pri ich opätovnom prihlásení.[15]

 • Niektorí zamestnávatelia požadujú, aby bol všetok majetok spoločnosti vrátený na plánovanom výstupnom pohovore. Ak má váš zamestnávateľ takúto politiku, získajte od personálneho oddelenia zoznam majetku, ktorý bol na vaše meno vyradený, aby ste sa mohli uistiť, že všetko bolo vrátené.
 • Ak máte parkovací preukaz alebo odznak pre ochranku budovy, zamestnávateľ ich pravdepodobne chce tiež späť.
 • Pred odchodom v posledný deň si dôkladne skontrolujte svoje veci a uistite sa, že ste si domov nechtiac neodniesli majetok spoločnosti, ako sú kancelárske potreby alebo iné materiály.

Poraďte sa s právnikom. Na ukončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty vo všeobecnosti nepotrebujete právnika – žiadny zákon to nezakazuje. Ak však máte so zamestnávateľom nevyriešené problémy, možno budete potrebovať právnu pomoc.[16]
[17]

 • Ak ste náhodou mali pracovnú zmluvu, nie ste zamestnancom na vlastnú žiadosť. Je nevyhnutné, aby ste si našli skúseného pracovného právnika, ktorý dokáže analyzovať našu zmluvu a sankcie za jej porušenie. Urobte to ešte pred ukončením pracovného pomeru.
 • Za určitých okolností môžete mať pocit, že ste boli k odchodu donútení. Ak bolo vaše pracovisko zneužívané alebo nebezpečné, pracovný právnik vám môže pomôcť posúdiť vaše právne možnosti.
 • Právnu pomoc môžete potrebovať aj v prípade, že sa niečo stane po tom, ako ste dali výpoveď. Váš zamestnávateľ môže napríklad požadovať náhradu výdavkov, ktoré boli hradené v čase, keď ste boli zamestnancom.
 • Najpravdepodobnejšie sa to stane, ak vám zamestnávateľ zaplatil kurzy ďalšieho vzdelávania alebo niečo podobné, čo má budúci prínos.

3. časť z 3:Zachovanie reputácie

máte dohodnuté iné zamestnanie. Ak odchádzate z práce bez výpovednej lehoty, pretože potrebujete okamžite nastúpiť do inej práce, vaše rozhodnutie bude mať pravdepodobne len málo negatívnych dôsledkov, ak vôbec nejaké. Vo všeobecnosti je však dobré uistiť sa, že váš nový zamestnávateľ vie o tom, že končíte bez výpovednej lehoty.[18]

 • Je tiež dôležité mať na pamäti, že ak podáte výpoveď bez výpovednej lehoty a bez uvedenia závažného dôvodu, pravdepodobne nebudete mať nárok na dávky v nezamestnanosti.
 • Ak musíte ukončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty z dôvodu rodinných alebo osobných dôvodov, nemusí to byť možné.
 • Pokiaľ je to však možné, najlepšou možnosťou je hľadať si iné zamestnanie, kým ešte pracujete. Po prijatí do zamestnania oznámte, že ste k dispozícii a môžete okamžite nastúpiť.
 • Niektoré nové pracovné miesta vám nemusia poskytnúť čas na vypracovanie výpovede. Ak sa obávate, že pracovná ponuka bude zrušená, ak budete musieť vypracovať výpoveď, možno nemáte na výber.
 • V každom prípade sa uistite, že váš nový zamestnávateľ vie o tom, že odchádzate zo starej práce bez výpovednej lehoty, čo vás môže ušetriť nemilého prekvapenia. Ak sa váš bývalý zamestnávateľ rozhodne poskytnúť tieto informácie vášmu novému zamestnávateľovi, nemusíte sa obávať negatívnych dôsledkov.

Vyžiadajte si písomný referenčný list. Získanie písomného odporúčacieho listu od vášho priameho nadriadeného pred vaším posledným dňom môže prekonať veľa byrokracie. Tento list môže byť obzvlášť cenný v závislosti od politiky vášho zamestnávateľa v oblasti výpovede.[19]

 • Mali by ste mať na pamäti aj to, že niečí názor sa môže zmeniť. Pri odchode môžete vytvoriť vákuum, ktoré spôsobí, že váš priamy nadriadený a spolupracovníci budú mať problémy.
 • Vzhľadom na zvýšený stres a rozšírenú pracovnú náplň nemusia byť takí veľkorysí pri opisovaní vášho pracovného času.
 • Majte na pamäti, že poskytnutie písomného odporúčania nie je zárukou, že nový zamestnávateľ nezavolá do vášho starého zamestnania. Môže to však znížiť ich motiváciu.

Zdržte sa klamania v žiadostiach o zamestnanie. Ak vypĺňate štandardnú žiadosť o zamestnanie, pravdepodobne bude vyžadovať informácie o tom, ako ste odišli zo zamestnania. Často musíte uviesť, či ste podali výpoveď.[20]
[21]

 • Aj keď je to lákavé, nezaškrtávajte políčko, v ktorom uvádzate, že ste dali výpoveď, ak ste ju nedali.
 • Potenciálny zamestnávateľ môže tieto informácie ľahko zistiť, ak zavolá vášmu vlastnému zamestnávateľovi, a môže tak urobiť aj vtedy, ak uvediete, že si želáte, aby ho nekontaktovali.
 • Napriek odpovedi „nie“ na otázku, či je možné kontaktovať bývalého zamestnávateľa, môže potenciálny zamestnávateľ aj tak zavolať, aby si overil, či sú vami poskytnuté informácie správne.
 • Okrem toho povedať potenciálnemu zamestnávateľovi, že nemôže kontaktovať bývalého zamestnávateľa, je zvyčajne zlý nápad. Vysiela červené vlajky tým, že signalizuje potenciálnemu zamestnávateľovi, že ste odišli za zlých podmienok.
 • Buďte pripravení vysvetliť svoje rozhodnutie. Ak odídete z práce bez výpovede, môže sa to objaviť na budúcich pohovoroch. Zamestnávatelia sa často pozerajú na zamestnancov, ktorí podali výpoveď bez výpovednej lehoty, ako na ľudí, ktorí si svojho zamestnávateľa nevážili.[22]

  • Najmä ak ste mali v čase výpovede dohodnutú inú prácu, odchod od tohto zamestnávateľa bez výpovede nemusí nič zmeniť.
  • Uvedomte si však, že niektorí manažéri sú na takéto veci puntičkári. Môžu mať zdanlivo svojvoľné pravidlá, ako napríklad nikdy nezamestnať niekoho, kto dal výpoveď bez predchádzajúceho upozornenia. Toto nie je niečo, čo môžete predvídať alebo kontrolovať.
  • Ak máte legitímne vysvetlenie, prečo ste odišli bez výpovede, podeľte sa oň s potenciálnymi zamestnávateľmi.
  • Ak vás váš bývalý zamestnávateľ pochopil a nevyčítal vám, že ste odišli, zdieľanie jeho reakcie na vašu výpoveď bude vyzerať ešte lepšie.
 • Odkazy