Ako odosielať obrázky v chate Discord v systéme Android: 8 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako odoslať obrázok zo systému Android do súkromného chatu Discord.

Kroky

Otvorte službu Discord. Ak ju chcete nájsť, ťuknutím na ikonu Aplikácie otvorte zásuvku s aplikáciami a potom ťuknite na ikonu Discord. Jeho ikona je modrá s bielou kreslenou postavičkou vo vnútri.

  • Ak nie ste prihlásení do služby Discord, urobte tak teraz, skôr než budete pokračovať touto metódou.

Ťuknite na položku . Nachádza sa v ľavom hornom rohu obrazovky.

Klepnite na Priatelia.

Vyberte priateľa, ktorému chcete poslať obrázok. Otvorí sa profil vášho priateľa.

Ťuknite na ikonu chatu. Sú to dve prekrývajúce sa bubliny chatu v pravom dolnom rohu obrazovky. Teraz sa zobrazí okno chatu s priamou správou medzi vami a vaším priateľom.

Klepnite na +. Nachádza sa v ľavom dolnom rohu chatu.

  • Ak ste ešte neposlali obrázok pomocou služby Discord, môžete byť pred pokračovaním vyzvaní na udelenie povolenia. Klepnite na Udeliť povolenie ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku Povoliť.

Vyberte obrázok z galérie. Možno budete musieť rolovať nadol alebo prechádzať priečinky, aby ste našli správny obrázok.

  • Ak dávate prednosť vyhotoveniu fotografie a jej odoslaniu priateľovi, ťuknutím na ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu galérie spustite fotoaparát a potom urobte fotografiu.
  • Ťuknite na ikonu odoslania. Je to okrúhla modrá ikona s bielym papierovým lietadlom. Obrázok sa čoskoro objaví v okne chatu.