Ako odpovedať na otázku „Povedzte mi niečo o sebe“ na pracovnom pohovore

Pracovné pohovory sú často plné nejasných, niekedy frustrujúcich otázok. Otázka, ktorú ste pravdepodobne počuli viackrát, je obávaná otázka „Povedzte mi niečo o sebe“. Sú dosť nejasné na to, aby ste sa stratili v myšlienkach, ale spôsob, akým odpoviete, môže dohodu spečatiť alebo zrušiť. Pokiaľ si však vopred vyhradíte čas na prípravu odpovede, budete vedieť, čo povedať, a budete na najlepšej ceste k tomu, aby ste na pohovore uspeli!

1. časť z 3:Povedzte správnu vec


Nebojte sa požiadať o vysvetlenie. Ak si naozaj nie ste istí, kam svojou odpoveďou smerujete, požiadajte vedúceho pohovoru, aby vám objasnil, čo hľadá. Možno zistíte, že chcú konkrétne počuť o vašej osobnosti, alebo chcú vedieť zákutia vášho posledného zamestnania.

 • Buďte opatrní, keď žiadate o vysvetlenie. Nehovorte, že otázka nedávala zmysel alebo že je príliš nejasná. Namiesto toho ponúknite konkrétne veci, ktoré môžu pomôcť usmerniť vašu odpoveď: „Chceli ste sa dozvedieť viac o mojich pracovných skúsenostiach alebo osobných záujmoch??“[1]


Začnite svojimi záujmami mimo práce. Takto sa vaša odpoveď začne neformálnejšie a budete pôsobiť ako rozhľadenejší človek. Skúste sa držať koníčkov a záujmov, ktoré môžete prepojiť s pracovnou ponukou, ale vždy buďte autentickí. Nepredstierajte záujem o softbal len preto, že osoba, ktorá vedie pohovor, má na stole trofej z malej ligy.[2]

 • Ak sa napríklad uchádzate o prácu vo finančnom sektore, je dobré hovoriť o svojich osobných investíciách.


Využite dobrovoľnícku prácu vo svoj prospech. To je obzvlášť dôležité, ak máte konkrétnu vec, na ktorej vám veľmi záleží; pridáva to ďalšiu úroveň vášmu charakteru. Zamerajte sa na konkrétne úlohy, ktoré ste ako dobrovoľník plnili, a uveďte svoje najlepšie úspechy.

 • Toto je veľmi dôležité, ak nemáte veľa pracovných skúseností. Dobrovoľnícke skúsenosti vám môžu pomôcť zdôrazniť vlastnosti, o ktorých chcete, aby sa potenciálni zamestnávatelia dozvedeli.
 • Bez ohľadu na to, či ste pracovali vo vývarovni alebo ste organizovali celú fundraisingovú akciu, väčšina dobrovoľníckych skúseností môže byť skvelou príležitosťou na načrtnutie vašich silných stránok.[3]


Venujte sa svojim predchádzajúcim pracovným skúsenostiam. Viac ako čokoľvek iné, spôsob, akým sformulujete svoju profesijnú históriu, ukáže, nakoľko ste vhodní pre danú prácu. Je to vaša šanca odkázať na zručnosti, ktoré sú relevantné pre pracovné miesto, a ukázať, ako ste zvládli ťažké konflikty na pracovisku. Vždy sa uistite, že tieto situácie vyznievajú pozitívne.

 • Nerobte chybu, keď hovoríte, že ste sa v predchádzajúcom zamestnaní nič nenaučili. Z každej pracovnej skúsenosti by ste si mali vedieť vziať ponaučenie.
 • Skvelým spôsobom, ako pozitívne otočiť konflikty na pracovisku, je zamerať sa na konkrétne kroky, ktoré ste podnikli na jeho vyriešenie. Išli ste za svojím šéfom, rešpektujúc hierarchiu velenia? Alebo ste možno navrhli dokonalý kompromis?[4]

ODBORNÁ RADA

Devin Jones

Kariérny kouč Devin Jones je tvorcom online kariérneho inkubátora pre ženy „The Soul Career“. Je certifikovaná v hodnotení CliftonStrengths a pracuje so ženami, aby si ujasnili svoj cieľ a vytvorili zmysluplnú kariéru. Devin získala bakalársky titul na Stanfordskej univerzite v roku 2013. Devin Jones
Kariérny kouč

Vytvorte rozprávací oblúk s tromi fázami: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Devin Jones, kariérny kouč, nám hovorí: Začnite jednou vecou o svojej minulosti, napríklad: „Absolvoval som univerzitu s titulom z biochémie.“ Potom povedzte jednu vec o svojej súčasnosti: „V súčasnosti pracujem v tomto výskumnom zariadení.“ A jednu vec o vašej budúcnosti: „Dnes som tu na pohovore, pretože sa chcem posunúť dopredu v tomto druhu výskumu.“ Takže im dáte trochu história o tebe, čo v súčasnosti prinášate, a potom tiež aká je vaša vízia do budúcnosti a ako táto spoločnosť zapadá do tejto vízie.


Udržujte veci v ľahkom duchu s primeraným humorom. Odpovedanie na otázky vedúceho pohovoru rýchlymi faktami ho určite bude nudiť a budete pôsobiť nezaujímavo. Používajte odľahčený humor, ktorý sa vzťahuje na konverzáciu; nezačínajte monológ o svojom psovi. Kľúčom k úspechu je použitie humoru na kompenzáciu situácií, v ktorých máte pochybnosti alebo sa cítite nepríjemne.

 • Ak sa vás napríklad osoba, ktorá vedie pohovor, opýta, či by ste mali problém pracovať cez víkendy, môžete odpovedať niečo v tomto zmysle: „Nemôžem si nechať ujsť nedeľný večerný futbal!“. Potom uveďte, že žartujete, a načrtnite príklady, kedy ste obetovali víkendy pre prácu.[5]


Odpovedajte rýchlo a sebaisto. Celý dôvod, prečo si chcete pripraviť odpoveď, je, aby ste sa vyhli zaváhaniu, keď príde otázka. Tomu, kto sa vás pýta, chcete ukázať, že ste dostatočne sebavedomý a sebavedomý na to, aby ste rýchlo a efektívne odpovedali na jeho otázku. Sebavedomie pri pracovných pohovoroch je niečo, čo príde časom. Dovtedy „predstierajte, kým sa vám to nepodarí“.“ Myslite na seba ako na sebavedomého človeka a stanete sa sebavedomými.

 • Svoju odpoveď obmedzte na maximálne 60 sekúnd. V opačnom prípade riskujete, že sa budete rozplývať a výsledná odpoveď bude nejasná.[6]

Časť 2 z 3:Brainstorming odpovede


Urobte brainstorming svojich zručností a schopností. Napíšte si o sebe zoznam dobrých vlastností, ktoré ukazujú, že ste práve vhodný pre danú prácu. Všetko, čo vás napadne, by ste si mali zapisovať, kým vám nedôjdu nápady. Zručnosti a schopnosti sa vo všeobecnosti delia na tri hlavné vlastnosti:

 • Zručnosti založené na vedomostiach. Ide o zručnosti, ktoré sa naučíte v priebehu dospievania a ktoré zahŕňajú jazyky, počítačové zručnosti, matematické uvažovanie a technické znalosti.
 • Prenosné zručnosti. Sú to zručnosti, ktoré si prenášate z jedného zamestnania do druhého. Patria medzi ne zručnosti v oblasti riadenia ľudí, komunikácie a riešenia problémov.
 • Osobné vlastnosti. vaše jedinečné, vrodené vlastnosti vrátane vašej spoločenskosti, sebadôvery, vzrušivosti a dochvíľnosti.[7]


Zapíšte si svoje záujmy a vlastnosti. Vaša odpoveď by sa nemala týkať len vašich zručností a kvalifikácie. Hoci sa osoba, ktorá vedie pohovor, snaží získať predstavu o tom, aký budete v práci, musíte jej dať pocítiť, že ste plnohodnotný človek. Vytvorte si zoznam vecí, ktoré vás zaujímajú, a kľúčových slov, ktoré vás podľa vás najlepšie vystihujú.

 • Ak máte problém prísť na tieto veci, spýtajte sa sami seba, čo vás inšpiruje, čo vás baví a čo vás definuje.[8]


Vyberte si vlastnosti, ktoré by sa podľa vás mohli najlepšie hodiť k zamestnávateľovi. Po tom, ako si vyberiete veci, ktoré sú relevantné pre danú pracovnú pozíciu, musíte porovnať to, čo ste vymysleli, so spoločnosťou, do ktorej sa hlásite, a zistiť, čo sa vám zíde.[9]

 • Preskúmajte hodnoty spoločnosti. Každá spoločnosť má svoju kultúru, ktorú môžete zachytiť v ich pracovných ponukách, ako aj na ich webových stránkach. Spoločnosti, ktoré si cenia predovšetkým efektívnosť, budú uprednostňovať výkon, zatiaľ čo nezisková organizácia môže venovať väčšiu pozornosť vášni a odhodlaniu.
 • Pozrite sa na špecifikácie pracovného miesta. Napríklad, ak sa uchádzate o pozíciu v oblasti marketingu, pravdepodobne by ste mali byť spoločenskí, výborní v komunikácii, orientovaní na vzťahy a rýchle. Uistite sa, že na pohovore máte na pamäti aspoň jednu z týchto vlastností.


Začnite rozvíjať svoje osobné elevator pitch. Výťahová prezentácia je krátke (30 sekúnd až 1 minúta) zhrnutie toho, kto ste a čo robíte. Mal by obsahovať to, za čím si stojíte, kto ste a ako sú vaše ambície v súlade s týmito aspektmi vašej osobnosti. Ide o to, čo dokážete zmysluplne povedať niekomu o sebe počas jazdy výťahom z prízemia na najvyššie poschodie.

 • Najlepšie výťahové prezentácie sa zameriavajú len na niekoľko kľúčových aspektov. Zamyslite sa nad jednou vlastnosťou, ktorá definuje, kto ste, jednou, ktorá charakterizuje, čo robíte, a jednou, ktorá ilustruje vaše ciele.
 • Výťahová reč bude užitočná aj mimo pracovných pohovorov, preto jej venujte nejaký čas.[10]


Cvičte s priateľom. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa na túto otázku na pohovore pripraviť, je nacvičiť si odpoveď. Nechajte svojho priateľa predstierať, že je osoba, ktorá vedie pohovor. Keď sa vás spýtajú: „Dobre, a čo keby ste mi povedali niečo o sebe??“ dajte im svoju odpoveď.

 • Po zodpovedaní požiadajte o úprimnú spätnú väzbu. Pokúste sa, aby vám váš priateľ povedal svoj celkový dojem z odpovede, ako aj to, aby vám povedal akékoľvek špecifiká, ktoré by ste mali doplniť alebo vynechať.
 • Odpovedanie na doplňujúce otázky si môžete precvičiť aj tak, že vám priateľ položí otázky týkajúce sa vašej odpovede.

3. časť z 3:Priblíženie vašej odpovede


Zhodnoťte atmosféru pohovoru. Tazateľ sa s najväčšou pravdepodobnosťou opýta otázku hneď na začiatku pohovoru, takže nemusíte mať veľa práce. Niektoré prostredia pohovoru si vyžadujú uhladený predajný prejav, zatiaľ čo iné budú vyžadovať neformálnejší prístup.

 • Tu je príklad uhladeného predajného prejavu: „Som konzultant pracujúci v oblasti telekomunikácií. Posledné tri roky pomáham klientom organizovať ich pracovnú silu a reštrukturalizovať ich cenové balíky s cieľom zvýšiť zisk. Milujem poradenstvo, ale mojou skutočnou vášňou je hudba a chcem využiť svoj talent v tomto odvetví. Preto sa hlásim do vašej organizácie.“


Neklamte. Či už ide o výťah, vaše silné alebo slabé stránky, neklamte. Ak vedúci pohovoru zachytí vašu lož, prácu nedostanete. Ak to neurobí, budete sa musieť pokúsiť udržať lož, kým budete pracovať. Nakoniec sa to dozviete a o prácu môžete nakoniec aj tak prísť.[11]


Buďte sami sebou a buďte úprimní. Čokoľvek poviete, robte to s citom a autenticky. Váš personalista bude mať väčšie pochopenie pre to, čo hovoríte, ak mu spôsob, akým to hovoríte, bude znieť pravdivo.


Vyhnite sa módnym slovám alebo žargónu. Buzzwords alebo žargón sú heslá, ktoré je moderné hovoriť, ale v skutočnosti nič neznamenajú. Často sú nevýrazné a zvyčajne nie sú relevantné pre konkrétne odvetvie. Držte sa termínov a výrazov, ktoré sú špecifické pre vaše odvetvie. Ukáže vaše vedomosti viac ako snaha o doplnenie slovnej zásoby.


Zachovajte si chladnú hlavu. Cieľom odpovede na túto otázku nie je Len získať informácie o tom, kto ste. Záleží na tom, ako sebavedomo pôsobíte, ako dobre hovoríte, či ste pokojní a rozvážni a či dokážete nadviazať kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor.

 • Ak sa vám stane, že zamrmlite odpoveď alebo poviete niečo, čo ste nechceli, zasmejte sa tomu. Uchechtnite sa a povedzte niečo ako: „Chlapče, na chvíľu sa mi zvrtol jazyk.“ Potom pokračujte ďalej a ukážte, že si veríte a že jeden malý prešľap pre vás neznamená koniec sveta.


Udržujte očný kontakt a usmievajte sa. Náboroví manažéri často prijímajú ľudí, ktorí sú im sympatickí, namiesto ľudí, ktorí majú na danú prácu lepšiu kvalifikáciu. Vašou úlohou je byť sympatický. To znamená usmievať sa a byť dostatočne sebavedomý na to, aby ste udržali očný kontakt s anketárom.

 • Usmievajte sa. Úsmev vám pomôže cítiť sa pokojnejšie. Úsmev vám tiež pomôže upokojiť osobu, ktorá vedie pohovor, a možno ju aj viac poteší. Vďaka tomu budete pôsobiť ako teplejší a veselší človek, čo pomôže navodiť uvoľnenejšiu atmosféru.


Buďte pripravení odpovedať na doplňujúce otázky. Ak vám bude chcieť personalista niečo vysvetliť alebo vás možno dokonca vyskúšať v súvislosti s niektorým bodom vášho výťahu, buďte pripravení. Mali by ste poznať svoj výťah do hĺbky a vždy by ste mali byť pripravení obhájiť ho pod drobnohľadom.

Vzorové odpovede


Ukážka sebapredstavenia na pohovore

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Referencie