Ako odpovedať na otázky OPIc (s obrázkami)

Americká rada pre výučbu cudzích jazykov (ACTFL) poskytuje test Oral Proficiency Interview by Computer (OPIc), ktorý hodnotí vašu schopnosť hovoriť v cudzom jazyku. Tento test možno budete musieť absolvovať, ak sa uchádzate o certifikát na výučbu cudzieho jazyka alebo ak pracujete v spoločnosti, ktorá ho vyžaduje. Precvičte si konverzácie a preštudujte si Pokyny k ovládaniu jazyka ACTFL, aby ste mohli dobre odpovedať na otázky OPIc.[1]

Časť 1 z 3: Prihlásenie na test


Založte si online účet. Spoločnosť Language Testing International (LTI) vlastní výhradnú licenciu na administráciu testu OPIc. Ak chcete absolvovať test, musíte si vytvoriť konto na stránke https://tms.languagetesting.com/IndividualSite/.[2]

 • Po vytvorení používateľského mena a hesla sa môžete prihlásiť na test. Ak potrebujete aj výučný list, nezabudnite kliknúť na odkaz pre váš štát.


Dohodnite sa s proktorom. Ak sa zúčastňujete testu OPIc, otázky vám bude klásť cez internet počítačom simulovaný hlas. Je však potrebné, aby bol pri teste prítomný proktor, ktorý vás bude pozorovať.[3]

 • Proktor musí byť osoba, ktorá zastáva vedúcu pozíciu v škole, kde test absolvujete. Musia vám byť schopní poskytnúť tichú miestnosť na vykonanie testu, vybavenú počítačom pripojeným na internet a slúchadlami s funkčným mikrofónom.
 • Keď sa prihlásite na test na webovej stránke LTI, budete im musieť uviesť meno a titul svojho proktora, ako aj jeho kontaktné údaje.


Výber času na vykonanie testu. Test OPIc sa vykonáva individuálne, podľa potreby. Nie sú naplánované konkrétne časy, kedy musíte test absolvovať. Namiesto toho uvediete tri dátumy a časy, kedy budete k dispozícii.[4]

 • Dôvod, prečo uvádzate tri termíny, je ten, aby vám proktor mohol potvrdiť najlepší čas, keď bude k dispozícii a bude mať k dispozícii priestory a vybavenie, ktoré potrebujete na vykonanie testu.
 • Najskorší z vami zvolených termínov musí byť aspoň 10 dní od dátumu podania prihlášky na test.
 • Uistite sa, že máte k dispozícii aspoň tri hodiny v termínoch a časoch, ktoré ste si vybrali.


Vyplňte svoje sebahodnotenie. Prečítajte si šesť opisov, ktoré poskytuje LTI, a vyberte si ten, ktorý najpresnejšie vyjadruje, ako dobre ovládate jazyk, z ktorého budete testovaní. Úroveň, ktorú si vyberiete, určuje test, ktorý vám bude zadaný.[5]

 • Ak absolvujete test OPIc na pracovné účely alebo na účely akademickej certifikácie, môže sa vyžadovať, aby ste preukázali určitú úroveň. Uistite sa, či musíte preukázať minimálnu úroveň znalosti. [6]


Dostanete e-mailové potvrdenie. Po zaplatení všetkých poplatkov a naplánovaní dátumu a času testu vám LTI zašle e-mail. Tento e-mail si uschovajte, pretože obsahuje informácie, ktoré budete potrebovať v deň testu.[7]

 • Skontrolujte si uvedené miesto a meno vášho proktora, aby ste sa uistili, že sú správne.
 • V e-maile je uvedené ID a prístupový kód, ktorý budete musieť použiť na vytiahnutie testu na počítači v deň testovania. Možno si budete chcieť vytlačiť kópiu e-mailu a uschovať ju na bezpečnom mieste, aby ste mali istotu, že ju budete mať.

Časť 2 z 3:Štúdium na test


Pozorne si prečítajte Pokyny k ovládaniu jazyka ACTFL. Pokyny pre získanie odbornej spôsobilosti vás presne informujú o tom, čo sa bude testovať pre každú úroveň odbornej spôsobilosti a čo musíte preukázať, ak chcete dosiahnuť danú úroveň odbornej spôsobilosti.[8]

 • Kópiu najnovších aktualizovaných usmernení pre skúšku Proficiency Guidelines si môžete stiahnuť z webovej stránky ACTFL na adrese https://actfl.org. Kliknite na záložku „publikácie“ a vyberte si usmernenia ACTFL o ovládaní jazyka.


Prihláste sa na prípravný kurz na skúšku. Niektoré univerzitné jazykové katedry ponúkajú kurzy špeciálne určené na prípravu na test OPIc. Zistite si na vysokých školách a univerzitách vo vašom okolí, či je k dispozícii kurz vo vašom vybranom jazyku.

 • Ak robíte test OPIc, aby ste sa mohli stať učiteľom cudzieho jazyka, v rámci vášho programu môžu byť k dispozícii prípravné kurzy, hoci za tieto kurzy sa môže platiť navyše nad rámec bežného školného.


Často si precvičujte hovorenie. Test OPIc hodnotí vašu schopnosť hovoriť a viesť rozhovor. Najlepší spôsob, ako sa pripraviť, je viesť čo najviac rozhovorov v danom jazyku, kým sa nebudete cítiť prirodzene a pohodlne.[9]

 • Snažte sa ponoriť do jazyka, najmä v týždňoch pred testom. Pomôže vám to rýchlejšie myslieť a uvažovať v jazyku.
 • Ak poznáte ľudí, ktorí plynulo ovládajú daný jazyk, povedzte im, že s nimi chcete komunikovať len v tomto jazyku. To vám môže pomôcť pripraviť sa na test, ako aj získať rady o vašom štýle rozprávania.


Pozrite si štruktúru testu. Test OPIc je rozdelený do štyroch fáz bez ohľadu na to, akú úroveň zručnosti sa snažíte dosiahnuť. Test sa začína neformálnymi zahrievacími otázkami, potom sa prejde k ťažším otázkam a až potom sa skončí.[10]

 • Druhá a tretia fáza testu sú miestom, kde budete skutočne vyzvaní a budete mať možnosť preukázať svoje rečové schopnosti. Tretia fáza je navrhnutá tak, aby vás posunula na krajné hranice vašich rečových schopností.
 • Dostanete 12 až 17 otázok, pričom na každú z nich máte rôzny časový limit na odpoveď v závislosti od náročnosti otázky. Očakávajte, že test vám bude trvať 30 až 40 minút.


Vyskúšajte si ukážku. Keďže každý test je iný, v skutočnosti neexistujú žiadne cvičné testy OPIc, ktoré by ste mohli absolvovať. LTI však ponúka krátku ukážku, ktorá vám pomôže zoznámiť sa s počítačom simulovaným hlasom a základnou štruktúrou testu.[11]

 • Prejdite na webovú stránku LTI na adrese www.jazykové testovanie.com a kliknite na „testy.“ Keď si vyberiete test, ktorý sa chystáte absolvovať, budete mať prístup k všetkým dostupným príručkám a ukážkam, ktoré vám pomôžu pri príprave.


Pozrite si ukážky ľudí, ktorí robia test. LTI ponúka aj videoklipy, ktoré si môžete pozrieť, ak chcete vidieť, aké odpovede zodpovedajú rôznym úrovniam znalostí. Hoci sa vám budú klásť rôzne otázky, stále sa môžete učiť z hĺbky, do akej účastníci testov odpovedali na otázky, ktoré im boli položené.[12]

 • Neznepokojujte sa, ak sa zdá, že osoba, ktorá robí test, vie o danej téme viac ako vy. Zmyslom testu je zhodnotiť vašu schopnosť hovoriť, nie úroveň vašich vedomostí o konkrétnej téme.

Časť 3 z 3:Zloženie testu


Prineste si identifikáciu. Predtým, ako budete môcť test absolvovať, bude musieť proktor overiť vašu totožnosť. Skontrolujte si potvrdzujúci e-mail alebo kontaktujte svojho proktora, aby ste zistili, aké formy preukazu totožnosti sú akceptovateľné.[13]

 • Keďže váš test je ústny, nemusíte si so sebou nosiť žiadne iné materiály (okrem prístupového kódu). V testovacej miestnosti nebudete môcť mať poznámky ani iné písomné materiály.


Zadajte svoj prístupový kód. Budete mať k dispozícii počítač pripojený na internet so slúchadlami a mikrofónom. Proktor môže chcieť, aby ste si vyskúšali zariadenie, či funguje, a potom zadáte ID a prístupový kód z potvrdzujúceho e-mailu.[14]


Pozorne počúvajte. Otázky si vypočujete len raz a potom budete musieť začať hovoriť. Aktívne počúvajte otázku namiesto toho, aby ste sa snažili súčasne vymyslieť svoju odpoveď. Upevnite si v mysli konkrétne podnety a úlohy.[15]

 • Niektoré otázky alebo výzvy môžu mať viacero častí alebo úloh, ktoré musia byť obsiahnuté, aby sa vaša odpoveď považovala za sťažnosť. Čím je výzva pokročilejšia, tým dlhšie vám spravidla bude trvať, kým odpoviete.


Odpovedzte na každú otázku. Keď sa výzva skončí, pred začatím rozprávania si na chvíľu zhrňte myšlienky. Na každú otázku alebo výzvu musíte poskytnúť nejakú odpoveď, aj keď o uvedenej téme viete málo alebo vôbec nič.[16]

 • Ak zistíte, že ste zamrzli alebo máte problém začať, zhlboka sa nadýchnite a zopakujte otázku. To vám môže pomôcť sústrediť myšlienky a prinútiť mozog pracovať v tomto jazyku.


Poskytnite čo najlepšiu odpoveď. Môže sa stať, že zabudnete časť komplikovanej otázky alebo že vám položia otázku na tému, ktorú nepoznáte. V týchto situáciách buďte čo najpodrobnejší.[17]

 • Nezabudnite, že test je určený na meranie vašej schopnosti komunikovať v danom jazyku – netestuje sa, čo možno viete o konkrétnej téme.
 • Ak sa vás pýtajú na niečo, o čom nič neviete, hovorte o tom, že danú tému nepoznáte, a o veciach, ktoré by ste sa o nej chceli dozvedieť. Podobne, ak zabudnete časť otázky, je v poriadku, ak sa budete venovať zvyšku otázky a poviete, že ste na časť otázky zabudli.
 • Premýšľajte o tom, ako by ste túto situáciu riešili, keby ste viedli bežnú konverzáciu, a nie odpovedali na testovú výzvu. Prispôsobte svoju odpoveď tak, aby bola čo najprirodzenejšia a najkonverzatívnejšia.

 • Hovorte čo najviac. Test OPIc je navrhnutý tak, aby meral vašu znalosť reči, takže čím viac hovoríte, tým viac majú hodnotitelia k dispozícii. Zahrňte čo najviac podrobností a zároveň čo najviac zachovajte normálny priebeh rozhovoru.[18]

  • Môže vám pomôcť, ak si spomeniete na príklad, napríklad na príbeh, ktorý ste počuli, alebo na zážitok, ktorý ste zažili, a ktorý môže ilustrovať všeobecné tvrdenie, ktoré ste uviedli v odpovedi na výzvu.
 • Referencie