Ako odstrániť priamu správu v aplikácii Slack v systéme Android: 6 krokov

Tento článok vás naučí, ako odstrániť priamu správu, ktorú ste poslali pomocou služby Slack, keď používate systém Android.

Kroky

Otvorte aplikáciu Slack. Je to modrá, oranžová, ružová a zelená ikona s písmenom „S“ vo vnútri. Zvyčajne ju nájdete na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií.

Potiahnite prstom zľava doprava. Tým sa otvorí ponuka tímu.

Prejdite nadol a vyberte správu. Priame správy sa zobrazujú v záhlaví „Priame správy“.

Ťuknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte ju. Vybraná správa musí byť správa, ktorú ste poslali druhej osobe. Tým sa vysunie nová ponuka.

Klepnite na Odstrániť správu. Je to možnosť v červenej farbe v spodnej časti ponuky. Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

  • Môžete tiež upraviť odoslanú správu. Namiesto možnosti Odstrániť správu klepnite na Upraviť, potom vykonajte požadované zmeny.[1]
  • Ťuknite na položku Odstrániť. Vybraná správa sa už v konverzácii nezobrazí.
  • Odkazy