Ako odstrániť spárovaný telefón z vozidla Ford Fusion 2012 pomocou dvojriadkového displeja

Ak ste nedávno vymenili telefón za iný, určite sa uistite, že ste ho z vozidla Ford Fusion 2012 odstránili. Ak však máte iba displej bez dotykového ovládania (dvojriadkový), budete ho musieť vymazať trochu ťažšie. Aby ste si uľahčili orientáciu, budete potrebovať tieto pokyny uvedené v tomto článku.

Časť 1 z 3: Príprava na spracovanie vymazania

Naučte sa jednotlivé tlačidlá, ktoré budete potrebovať na odstránenie spárovaného telefónu. Prevezme tlačidlá nahor a nadol z ovládania kurzora Seek/Track „prepínať“ medzi sadou tlačidiel pre Phone (Telefón), Scan (Skenovanie), Cat/Fold (Kočka/skladanie) a Sound (Zvuk), Menu (Menu) a Text (Text), ktoré sa nachádzajú medzi dvoma radmi tlačidiel predvoľby rádia a tlačidlami typu rádia.

 • Uistite sa, že sa nenachádzate v nastaveniach systému Sirius, pretože tie majú úplne iné nastavenia.

Zistite, kde sa nachádza tlačidlo na vyslovenie „OK“ systému. V strede naladeného „prepínača“ nájdete tlačidlo s označením „OK“. Bude tiež označený indikátorom prehrávania/pozastavenia.

 • Tlačidlo Ok môžete ovládať aj pomocou tlačidiel na volante Ford v pravom dolnom rohu, ktoré sú zamerané na funkcie rádia a telefónu. Len sa uistite, že používate tlačidlo OK, ktoré sa nachádza hneď pod tlačidlom „Médiá“.

Uistite sa, že je vozidlo zapnuté a zapnuté. Odstránenie nebude fungovať iným spôsobom – nemôžete súčasne presúvať a odstraňovať.

 • Odporúča sa, aby ste mali telefón nablízku, hoci ak už telefón nemáte alebo ich meníte po tom, ako ste sa telefónu zbavili, nemusíte mať tento telefón nablízku.

Časť 2 z 3:Spustenie procesu

Stlačte tlačidlo Telefón, buď na prístrojovej doske, alebo na volante. Obe tlačidlá vyzerajú ako telefóny s lúčom, ktorý sa rozširuje smerom nadol. Na prístrojovej doske ho nájdete vľavo hore od vyhľadávacieho kurzora. Na ovládacích prvkoch na volante sa bude nachádzať na dvojpoložkovom prepínači v treťom riadku tlačidiel hneď pod tlačidlami ladenia, naľavo od položky „Médiá.“

2Počkajte, kým systém diagnostikuje spárovaný telefón v systéme Ford Sync.

V rámci nastavení sa dostaňte do skupiny Zariadenia Bluetooth. To vám dáva dve samostatné možnosti vymazania len videného telefónu (ktorý vozidlo Ford lokalizovalo, resp. najprv vytočilo ako primárny telefón), alebo môžete vymazať všetky zariadenia – všetko v rámci dvoch samostatných položiek v jednom kroku!

 • Pohybujte sa pomocou tlačidiel kurzora nahor a nadol, aby ste prešli cez niekoľko možností – na Nastavenia systému. Ak použijete kurzor nadol, „prejdete“ cez položky Opakované vytáčanie telefónu, História hovorov, Telefónny zoznam, Textové správy, Nastavenia telefónu, Služby SYNC, Asistent 911, Správa o stave vozidla, Mobilné aplikácie a na Nastavenia systému. Možno však bude jednoduchšie, ak prejdete „hore“ zoznamom, ktorý poskytne „Exit Phone Menu“ a potom System Settings (Nastavenia systému).

Stlačte tlačidlo OK na tlačidlách systému Ford Sync. Keď však v nastaveniach stlačíte tlačidlo OK, systém Ford Sync vás možno privedie do ponuky „Rozšírené“ a možno sa budete musieť najprv presunúť do ponuky Zariadenia Bluetooth a stlačiť tlačidlo OK, aby ste sa do nej dostali, alebo vás automaticky privedie do ponuky Zariadenia Bluetooth – po aktualizácii systému Ford Sync (čo sa stalo v roku 2020 a čo sa stáva každú chvíľu).

Posúvajte sa, kým sa nezobrazí položka „Zariadenia Bluetooth“. Mala by to byť prvá možnosť v ponuke, ale ak ste zišli na „Advanced“ (Rozšírené) alebo „Return“ (Návrat), zašli ste príliš ďaleko. V tejto ponuke sú len tri položky.

 • Stlačením tlačidla OK vyberte danú možnosť.

Časť 3 z 3: Spracovanie odstránenia

Odstránenie jednotlivých zariadení

Prejdite na položku „Odstrániť zariadenie“ pomocou šípok nahor a nadol kurzora Seek. Po stlačení tlačidla Ok z ponuky Zariadenia Bluetooth budete musieť najprv prejsť cez položky „Pridať zariadenie Bluetooth“, „Pripojiť zariadenie Bluetooth“, „Nastaviť primárny telefón“, „Nastaviť zapnutie/vypnutie Bluetooth“. Posúvanie z dolnej časti zoznamu nahor okolo návratu na Odstrániť všetky zariadenia a Odstrániť zariadenie sa môže ukázať ako lepšie ovládané.

2Pomocou kurzorových tlačidiel Seek prejdite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

Stlačením tlačidla OK potvrďte. Nebude vás upozorňovať zvukovým signálom.

 • Ukončite nastavenia telefónu. Ponuku môžete nechať na pokoji, začať telefonický hovor pomocou tlačidla Telefón alebo sa pohybovať pomocou tlačidiel vyhľadávania, aby ste opustili nastavenia (smerom nadol na „Návrat“ (prvýkrát z Bluetooth Devices (Zariadenia Bluetooth) a do hlavných nastavení telefónu, potom šípkou nadol na Opustenie ponuky telefónu)tlačidlom nadol.
 • Odstránenie všetkých zariadení naraz

  V ponuke „Zariadenia Bluetooth“ vyberte možnosť „Odstrániť všetky zariadenia“. V ponuke sa najskôr zobrazia možnosti „Pridať zariadenie Bluetooth“, „Pripojiť zariadenie Bluetooth“, „Nastaviť primárny telefón“, „Nastaviť zapnutie/vypnutie Bluetooth“ a možno bude lepšie posúvať sa zhora za položku Návrat na odstránenie všetkých zariadení, namiesto toho sa posúva ďalšia smerom nahor.

  2Stlačením tlačidla OK vyberte položku.

  3Počkajte, kým systém zareaguje na vašu požiadavku a odstráni všetky uložené telefóny z vášho vozidla.

 • Ukončite nastavenia telefónu. Ponuku môžete nechať na pokoji, spustiť telefónny hovor pomocou tlačidla Telefón alebo prejsť pomocou tlačidiel vyhľadávania na výstup z nastavení (smerom nadol na „Návrat“ (prvýkrát z ponuky Zariadenia Bluetooth a do hlavných nastavení telefónu, potom šípkou nadol na výstup z ponuky Telefón)tlačidlo nadol.