Ako odstrániť správy z Facebooku na iPhone alebo Androide: 13 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako odstrániť jednotlivé správy aj celé konverzácie v aplikácii Facebook Messenger pre smartfóny iPhone a Android. Odstránenie správy alebo konverzácie z aplikácie Messenger neodstráni správu alebo konverzáciu z aplikácie (aplikácií) Messenger druhého príjemcu (alebo príjemcov).

Metóda 1 z 2: Odstránenie jednej správy

Otvorte aplikáciu Facebook Messenger. Ťuknite na ikonu aplikácie Messenger, ktorá pripomína biely blesk v modrej rečovej bubline. Tým sa otvorí hlavná stránka aplikácie Messenger, ak ste prihlásení do aplikácie Messenger.

  • Ak nie ste prihlásení, ťuknite na položku Pokračovať ako [meno], alebo zadajte svoje telefónne číslo a heslo.

Uistite sa, že ste na karte „Domov“. Ak sa v aplikácii Facebook Messenger otvorí konverzácia, klepnutím na tlačidlo „Späť“ v ľavom hornom rohu obrazovky sa vrátite na kartu „Domov“.

  • Ak sa Messenger otvorí na inej karte (napr.g., Ľudia), ťuknite na položku v tvare domčeka Domovská stránka pred pokračovaním vyberte kartu, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Vyberte konverzáciu. Ťuknite na konverzáciu, z ktorej chcete odstrániť správu. Tým sa otvorí konverzácia.

Nájdite správu. Vyhľadajte správu, ktorú chcete odstrániť.

Ťuknite na správu a podržte ju. Ak tak urobíte, v spodnej časti obrazovky sa po chvíli objaví vyskakovacie menu.

Ťuknite na Odstránenie. Je to ikona v tvare koša v ponuke v spodnej časti obrazovky.

Klepnite na Odstrániť správu keď sa zobrazí výzva. Týmto spôsobom odstránite správu z vašej časti konverzácie, hoci druhá osoba (alebo osoby) ju bude môcť stále vidieť, pokiaľ ju tiež neodstránila.

  • Tento postup môžete opakovať pre ľubovoľný počet jednotlivých správ, ale neexistuje spôsob, ako vymazať viacero jednotlivých správ naraz bez toho, aby ste vymazali celú konverzáciu.

Metóda 2 z 2: Odstránenie konverzácie

Otvorte aplikáciu Facebook Messenger. Ťuknite na ikonu aplikácie Messenger, ktorá sa podobá bielemu blesku v modrej rečovej bubline. Ak ste prihlásení do aplikácie Messenger, otvorí sa hlavná stránka aplikácie Messenger.

  • Ak nie ste prihlásení, ťuknite na položku Pokračovať ako [meno], alebo zadajte svoje telefónne číslo a heslo.

Uistite sa, že ste na karte Domov. Ak Facebook Messenger otvorí konverzáciu, klepnutím na tlačidlo „Späť“ v ľavom hornom rohu obrazovky sa vráťte na kartu „Domov“.

  • Ak sa aplikácia Messenger otvorí na inej karte (napr.g., Ľudia), ťuknite na ikonu v tvare domčeka Domovská stránka na kartu, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu obrazovky, a až potom pokračujte.

Nájdite konverzáciu. Prechádzajte konverzáciami, kým nenájdete tú, ktorú chcete vymazať.

Ťuknite na konverzáciu a podržte ju. Ak tak urobíte, po chvíli sa zobrazí vyskakovacie menu.

Klepnite na Odstrániť konverzáciu. Nachádza sa vo vyskakovacej ponuke.

  • V systéme Android ťuknite na položku Odstrániť v ponuke.
  • Ťuknite na položku Odstrániť konverzáciu keď sa zobrazí výzva. Týmto postupom sa z aplikácie Messenger natrvalo odstráni celá konverzácia.

    • Majte na pamäti, že ostatní účastníci konverzácie ju budú môcť vo svojich telefónoch stále vidieť, pokiaľ ju tiež neodstránia.