Ako odstrániť textové správy v systéme Android: 4 kroky (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vybrať a odstrániť konverzáciu SMS zo schránky prijatých správ pomocou systému Android.

Kroky


Otvorte aplikáciu Správy v systéme Android. V ponuke aplikácií nájdite ikonu Správy a ťuknutím na ňu otvorte priečinok prijatých správ.

  • Ak sa aplikácia Správy otvorí do konverzácie, ťuknutím na ľavý horný roh sa vráťte do priečinka prijatých správ.


Ťuknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte ju. Vyberie túto správu a umožní vám ju upraviť.

  • Voliteľne môžete vybrať viacero správ, ktoré chcete vymazať naraz. V takom prípade dlhým stlačením vyberte prvú správu a potom ťuknite na každú správu, ktorú chcete pridať.


Ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ tlačidlo . Toto tlačidlo sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Vymaže sa vaša správa.

  • V niektorých verziách sa tu namiesto ikony koša môže zobraziť ikona DELETE Tlačidlo. V takom prípade ťuknite na ikonu koša a vymažte ju.

  • Klepnite na DELETE vo vyskakovacom okne s potvrdením. Ak sa v novom vyskakovacom okne zobrazí výzva na potvrdenie vašej akcie, ťuknite na položku DELETE na odstránenie vybraných správ z priečinka doručených správ.