Ako odstrániť uložené heslá zo Safari na iPhone

V tomto článku sa dozviete, ako odstrániť informácie o používateľskom mene a hesle, ktoré Safari ukladá pre určité webové stránky na vašom iPhone.

Kroky

Otvorte Nastavenia iPhonu. Je to ikona so sivými ozubenými kolieskami, ktorá sa nachádza na obrazovke Domov.

Ťuknite na stránku Safari. Je to tlačidlo s modrou ikonou kompasu smerom k dolnej časti stránky.

Ťuknite na stránku Heslá. Je to približne v polovici obrazovky.

Naskenovanie odtlačku prsta pomocou Touch ID, ak sa zobrazí výzva.

  • Ak nemáte na iPhone nastavený prístupový kód, automaticky sa dostanete na obrazovku uložených hesiel.

Potiahnite prstom doľava na uložené prihlásenie.

  • Ťuknite na Odstránenie stránky. Safari už nebude uchovávať prihlasovacie údaje pre toto heslo. Pri ďalšom pokuse o prihlásenie na danú webovú stránku budete musieť zadať svoje prihlasovacie meno a heslo.

    • Opakujte kroky 5 a 6 pre všetky ďalšie heslá, ktoré chcete odstrániť.